Núria Pujolàs. Recepció del Premi a Granollers, 2.

Núria Pujolàs. Recepció del Premi a Granollers, 2.

Núria Pujolàs. Recepció del Premi a Granollers, 2.