Núria Pujolàs. Recepció del Premi a Granollers, 1.

Núria Pujolàs. Recepció del Premi a Granollers, 1.

Núria Pujolàs. Recepció del Premi a Granollers, 1.