Damià Escuder. Foto en el terrat.

Damià Escuder. Foto en el terrat.

Damià Escuder. Foto en el terrat.