General

Plasma per Dolors Marín Tuyà.

«Plasma», per Dolors Marín Tuyà.

Penedès Econòmic. Logotip.Penedès Econòmic. Abril del 2021. Pàgina 20.

Plasma.

Dolors Marín Tuyà.
Psicòloga i membre del Grup d’Investigació
Globàlium de la Fundació Randa - Lluís M. Xirinacs.

Dolors Marin Tuyà.Plasma és el replegament radical i absolut de la realitat. Llavor radical, origen i fi replegat de tot. El Plasma conté tota essència, tota consciència i tota felicitat. És la realitat primera de la qual és fet tot, espiritual i material, abstracte i concret, profund i aparent. És la substància bàsica de tot allò que som. És la llavor original de tot desenvolupament mundà. El regnat de la subtilesa, basada en el silenci, en l’atenció, en la contemplació i experimentació afinades de la realitat.

En el Model Global de la realitat de Lluís Maria Xirinacs el Plasma és la causa i la fi què es desenrotlla de diferent manera segons el món des del qual es desplega:

1. Des del món físic, fa aparèixer un quantum d’Acció de llum. Tot l’univers físic és llum lliure, matèria microfísica, a l’entorn de microforats negres.

2. Del món psíquic, forma un quantum de Passió. L’entusiasme i la ira neixen d’un aparent i insignificant moviment vivencial que torba la nostra estabilitat i serenitat interior micropsíquica.

3. Del món ètic, fonamenta un quantum d’equilibri dinàmic o Àpeiron. L’acció compensada per la retroacció expressa una unitat elemental d’elasticitat objectiva microètica.

4. Del món místic, fonamenta un quantum akàixic, Akaixa, la confiança elemental enmig de la inseguretat general, de la realitat micromística.

5. Del món lògic, forma un quantum lògic, lliscament absurd elemental entre el sí d’una cosa i el seu no. Micrològica o Microdialèctica.

6. Del món estètic, apareix un quantum gloriós. La glòria elemental salta com en un camp magnètic entre els dos termes d’una metàfora.

7. Del món de les idees, en surt un primer principi, el perquè elemental. En cada pensament lúcid esclata el quantum d’un ah, sí! o era això!.

8. Del món mític, es genera el quantum de providència. Sempre i en cada moment hi ha una mare que no ens deixa caure. Tota llavor té un úter matern, soc feliç!.

Realitat sempre sorprenent per original i final. Segons l’origen. Segons la fi. Sense això, la resta, el gran desplegament és vanitat de vanitats i tot vanitat, mundanitat sense fonament. Tot neix de l’origen. Tot torna a l’origen. Tot viu de l’original.

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

La força transcendent de l’amor, per Dolors Marín Tuya.

La força transcendent de l’amor, per Dolors Marín Tuyà.

Penedès Econòmic. Logotip.Penedès Econòmic. Març del 2021. Pàgina 22.

La força transcendent de l’amor.
Dolors Marín Tuyà.
Psicòloga i membre del Grup d’Investigació
Globàlium de la Fundació Randa - Lluís M. Xirinacs.

Dolors Marin Tuyà.L’Amor no es compra ni es ven. Amor és estimar, fer i rebre favor, benvolença voluntària i lliure, sense coacció ni dependència. Amor i Odi son cara i creu del mateix i l’absència d’amor és la indiferència emocional. L’Amor no és desig, ni voler posseir, ni aparença, ni agitació, ni enamorament per passió psíquica; no és ni present ni passat perquè no coneix el temps.

Amor és la connexió transcendent, directa i indestriable a mig camí entre Déu i Natura. Petites dosis de vi bo (esperit de vi/esperit diví) ajuden a obrir aquesta porta què hi ha entre les vivències del subjecte personal i les estructures de l’objecte real. L’Amor és farcit de contradiccions i la justícia és un intent d’unir sense amor (unitat sense contradiccions), com assenyala el Model filosòfic de Lluís Maria Xirinacs.

Transcendència amorosa. L’Amor ens posseeix a nosaltres si no li tallem la comunicació. Per via mística/esperit (Metapsíquica) o per via filosòfica/natura (Metafísica) cal arribar a ser posseït per aquest estat d’èxtasi: ésser fora de si però per la via interior dins d’un mateix. L’ésser de totes les coses i l’ànima de totes les coses són la mateixa realitat. Deixem-nos posseir pel remolí bàsic unificador de tota la realitat i n’eixirem harmonitzats amb ella. No ho és tot. És la unió de tot. En l’Amor s’accentuen els valors dels vincles d’unió més que no pas les realitats que cal unir: l’amic i l’amat.

La Pràctica amorosa és naturalitat i força interior autèntica i ingènua que neix espontània i gratuïta dins nostre. És ajuda i compassió que estima amb obres i de veritat i no només amb desig. És realitat pura no mentalitzada en la seva inescrutable foscor i esquivesa. Si obrim els ulls i mirem sense gens de ment, ho veurem tot (llum), però no captarem res (tenebra) talment com si fóssim cecs. Passem de la pràctica a l’Amor quan ens unim amb el més profund dels éssers i de les coses, mitjançant la renúncia al voler discrepant, crític o analític. Més enllà de les teories i sistemes, de les aparences i de la mundologia, més enllà de les perícies i habilitats, sempre pertorbades per voluntats egoistes, apareix l’horitzó insospitat: el regne de l’Amor.

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

«Glòria», per Dolors Marín Tuyà.

«Glòria», per Dolors Marín Tuyà.

Penedès Econòmic. Logotip.Penedès Econòmic. Desembre del 2020. Pàgina 22.

Glòria.

Dolors Marín Tuyà.
Psicòloga i membre del Grup d’Investigació
Globàlium de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs.

Dolors Marin Tuyà.Tenim documentada la paraula Glòria en tota la història de la Llengua Catalana. De primer en les Homilies d’Organyà, en el Llibre d’Amic e Amat de Ramon Llull… I també, evidentment, la trobem en la Bíblia i la Càbala. I hem de tenir en compte la Façana de la Glòria que culmina les del Goig i de la Passió de la Sagrada Família de Gaudí.

En les notes de Lluís Maria Xirinacs, Glòria és l’esclat nascut de la innocència, de la santedat, del geni. L’aspiració per fulgurar amb nova intensitat i el salt qualitatiu cap a un altre jo transformat.

La Glòria heroica és un dels temes principals a la Ilíada d’Homer, cal obtenir la glòria sent el millor de tots, sense mitges tintes. Si pels grecs i per Occident Glòria és sinònim de fama, honor i notorietat acordada pel consentiment general a una persona o cosa, pels hebreus té un valor real estimat conforme al seu pes. A la Bíblia van saber lligar la glòria a valors morals i religiosos:

Els savis reben la glòria per herència, però els necis tenen en propietat el deshonor. (proverbis 3, 35).

És un honor per l’home estar-se de plets, però el neci s’hi embolica sempre. (proverbis 20, 3).

El propi orgull abaixa un home, però el qui s’humilia aconsegueix glòria. (proverbis 29, 23).

Per l’hebreu l’honor i la glòria s’interioritza i s’autodetermina en la pròpia consciència.

Sinònims de glòria són gust, felicitat i plaer vehements. En deduïm l’encant, l’atracció estètica, el refinament, la desimboltura, el sibaritisme, el dandisme i també l’erotisme, la gràcia, el gust per les coses, la sensualitat que tenen un component d’estètica plasmàtica. És una manera d’estar en el món i donar valor a les accions, les coses i les persones.

L’Ecologia és l’antiterme de Glòria en el Model filosòfic de Lluís Maria Xirinacs. Un acte gloriós sempre és una acció transformadora i singular que pertorba l’harmonia ecològica dels sistemes. En resum, tota acció o cosa tocada per la glòria causa una transformació profunda d’allò real. Allò que s’és es transforma en una altra cosa: «Ofereixo el do més preuat que és la meva vida per l’alliberament del meu poble, per l’alliberament de tots els pobles oprimits de la terra, per la natura presonera nostra.» Lluís Maria Xirinacs. Quadern Cinc anys, 26.7.2007. Publicat a Dietari final. Novembre, 2007.

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

La personalitat passional, per Dolors Marín Tuyà.

La personalitat passional, per Dolors Marín Tuyà.

Penedès Econòmic. Logotip.Penedès Econòmic. Novembre del 2020. Pàgina 22.

La personalitat passional.
Dolors Marín Tuyà.

Psicòloga i membre del Grup d’Investigació
Globàlium de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs.

Dolors Marin Tuyà.Des de l’angle de la personalitat passional, continuem amb el Globàlium, el Model filosòfic de Lluís Maria Xirinacs. Tenim passions que són el motor interior i l’empenta vivencial que determina com fem cada dia del món. Som subjectes sobirans especialment quan sabem conduir les passions de manera que aquestes no ens tinguin ni ens esclavitzin.

En la realitat pràctica sentim sim-pat-ies o anti-pat-ies (el pathos interior) molt abans d’arribar a formular un judici entenimentat i fonamentat. El nostre nen interior ens parla sobre què li agrada o desagrada. Potser l’haurem d’amagar alguna vegada, però val més que no l’arraconem mai! Donem-li sempre veu i vot en la nostra assemblea comunitària interior.

Les passions subjectives van quedar arraconades a finals del s. XIX quan apareix la psicologia experimental de la mà de Wilhelm Wundt creador del primer laboratori que aplica el mètode matemàtic en tot el camp de la psicologia. La psicologia experimental es desplegà en moltes escoles: conductisme, psicoanàlisi, Gestalt, estructuralisme, cognitivisme, etc., i cadascuna amb àmplies ramificacions o subespecialitzacions que, un cop situades en el Globàlium, es palesa que en intentar-hi el mètode científic totes topen amb el mateix problema: el psiquisme, tant individual com col·lectiu, és subjectiu. O es nega la consistència i especificitat extracientífica de la subjectivitat com fan els conductistes (Pavlov, Skinner) i, en bona part, els estructuralistes (Lacan, Althusser) o es nega la cientificitat estricta dels resultats, mancança en la qual incorren la psicoanàlisi (Freud, Adler, Jung, Reich), la Gestalt (Wertheimer, Koffka, Köhler), la psicologia generativa (Piaget), la psicologia transpersonal (Grof), entre d’altres.

D’una manera o altra sempre es fa imprescindible la introspecció lligada amb el fons passional de l’observador/conseller i de l’observat/aconsellat: l’empatia, la facultat de comprendre les emocions i els sentiments d’altri i d’identificar-s’hi, per un procés de sintonització amb ell. Sense negar els nexes tècnicament experimentables entre certa física i certa psíquica. Però sense oblidar que, en conjunt, la Psíquica és un Art, i sobretot ho és la micropsíquica profunda de les passions.

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

Manifestacions de la Passió, per Dolors Marín Tuyà.

Manifestacions de la Passió, per Dolors Marín Tuyà.

Penedès Econòmic. Logotip.Penedès Econòmic. Octubre del 2020. Pàgina 22.

Manifestacions de la Passió.
Dolors Marín Tuyà.

Psicòloga i membre del Grup d’Investigació
Globàlium de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs.

Dolors Marin Tuyà.Dèiem que la força passional, un cop nascuda, no pot ser negada. Només pot ser guiada i administrada a fi de bé. Per això ens convé saber-ne, de la passió, aquest misteriós nucli de la micropsíquica subjectiva que l’Occident mundà oblida. A l’Orient conreen la serenitat per captar la passió naixent, mentre que nosaltres la tenim encoberta per la remor grollera de la nostra manera de viure occidental.

Els grans apassionaments són com les malalties (passió, patir, pacient, patologia), avisen amb prou antelació i mitjançant petits indicis o símptomes i amb un llenguatge quiet, suau, només audible per la persona aquietada i delicada però mai per l’esvalotada i atabalada.

Per conèixer les manifestacions passionals ens cal anar del símptoma passional a l’arrel passional. El Globàlium, el Model filosòfic de Lluís Maria Xirinacs, en classifica els conceptes fonamentals, amb tota mena de posicions intermèdies, que exagerats poden arribar a esdevenir malalties. Coneixem-les:

Del vessant pràctic en surt apassionament, hiperactivitat o passivitat, abúlia, peresa.

Del fenomènic, la de l’ara i aquí, en ve apetit consumista, malbaratament o rebuig consumista i avarícia.

Del subjecte, amor propi, enveja, autoestima, divisme o autoodi i menyspreu d’un mateix.

De l’origen, optimisme i temeritat o pessimisme i pusil·lanimitat.

De l’experiència, concentració o dispersió.

Del sentiment en ve amor i esperança o odi, temor, por i terror.

Del caos ens arriba esvalotament, atabalament o atordiment i distracció.

De l’art esteticisme, presumpció, netedat o vulgaritat, deixadesa, brutícia.

De l’atzar en surt admiració o decepció.

De la felicitat alegria, joia o tristor.

De la psíquica en ve afectuositat, de grat o desafecció, a desgrat.

De la turbulència ira, violència o per contra indiferència, tansemendonisme i passotisme.

De l’embriaguesa plaer, gust, concupiscència, luxúria, golafreria o dolor, patiment, sado-masso.

Del trànsit exaltació, supèrbia, senyoriu o depressió, humiliació, subjecció.

Amb molta calma podem aprendre a percebre els ínfims moviments alteradors, pertorbadors, commocionadors de les diferents manifestacions de la passió en el nostre interior més intern. I llavors serem nosaltres qui guiarem i gaudirem la passió. Nosaltres decidirem.

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

Art, per Dolors Marín Tuyà.

Art.

Penedès Econòmic. Logotip.Penedès Econòmic. Juliol del 2020. Pàgina 4.

Art.
Dolors Marín Tuyà.
Psicòloga i membre del Grup d’Investigació
Globàlium de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs.

Dolors Marin Tuyà.Art és la vivència, transició i transformació d’un estat de consciència, en el Globàlium de Xirinacs. Si no hi ha transformació, la consciència s’adorm i es buida. Art és vida, inert significa sense vida i sense art. Les imitacions es fan amb tècnica, no són art.

L’art, la vida viva, transforma aquest món per fer gràcia. Tota mena de gràcia compta amb allò què agrupen les tres Gràcies filles de Zeus, Eufròsine (alegria, plaer, passió), Talia (festa, convit, comunitat) i Aglaia (bellesa, glòria).

Una obra artística és un objecte rar destinat només a agradar. No preguntis què és, només pregunta’t si t’agrada. Valen tots els estils, avantguardes, tots els continguts de la vida, tant de les belles arts (arquitectura, escultura, pintura, dansa, música, literatura, etc.), com de les altres arts més importants vitalment i menys considerades: medicina, invenció de ciència, pedagogia, demòtica, política, invenció de lleis, psicologia i consell espiritual, gastronomia, etc.

Per inventar ens cal inspiració metapsíquica i, si ens arriba, tot seguit podrem fer comprovacions i aplicacions científiques. La inspiració arriba per atzar, quan vol, mai no pot ser forçada, ens fa feliços i brolla si no la busquem. Realitzar l’obra demana voluntat, habilitat i tenacitat, tota l’agudesa i coneixement afinat de l’artista en el moment de la creació.

L’artista fa coses per ser feliç i per agradar els altres, no per la seva utilitat o profit. L’artista desfà veritats i les transforma en gust, agradabilitat, felicitat, gràcia i en emoció psíquica. Fa una mentida tot desfent una veritat, no per fer mal, ho fa per fer viure, emocionar, per fer feliç. Aquesta és l’essència de l’Art. Ara bé, per acceptar aquesta mentida al mateix nivell de la veritat objectiva cal una gran dosi d’intel·ligència i d’astúcia.

La gestació de l’obra d’art s’esdevé quan l’artista entra en trànsit, en estat extàtic, i espera ser posseït de franc per les muses de la inspiració, si a aquestes els dona la gana. L’execució artística es fa treballant i suant, amb el bon maneig de materials i condicionaments socials. La pressió inspiradora modifica els condicionaments exteriors i la pressió dels condicionaments exteriors modifica la inspiració. Aquesta tensió també és art.

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

Agudesa, per Dolors Marín Tuyà.

Agudesa, per Dolors Marín Tuyà.

Penedès Econòmic. Logotip.Penedès Econòmic. Juny del 2020. Pàgina 8.

Agudesa.

Dolors Marín Tuyà.
Psicòloga i membre del Grup d’Investigació
Globàlium de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs.

Dolors Marin Tuyà.Agudesa és l’actitud i tractament adequats dels estats d’ànim. Perspicàcia dels sentits, acuïtat de la ment, penetració intel·lectual.

Subtilesa, finor, destresa, vivacitat. El subjecte fent objectes d’art. Aplicant l’art de crear i recrear, de fer i desfer mentalment l’obra d’art, el pas a l’acció i la seva realització.

Una obra d’art neix de la inspiració i d’una ressonància en l’esperit transcendent i fecund, d’un haver silenciat la sonància, el soroll que apareix en els sentits. I s’arriba al so de l’esperit, al so del geni. En si mateixa una obra física d’art, sigui escultura, escriptura, medecina o llei jurídica és realitat morta, inexpressiva sense el geni de l’artista que l’ha fet i també del geni del contemplador a qui va adreçada. El territori de l’art ve regit pel principi de contradicció: quan una cosa és, la seva contrària també. L’objecte en canvi ve regit pel principi identitari de no-contradicció: si una cosa és blanca no és negra.

L’agudesa en l’art depèn de l’artista. Mozart escrivia a raig tal com li fluïa la inspiració, no corregia ni rectificava. Beethoven escrivia la primera inspiració i començava un inacabable procés d’esmenes i esmenes de les esmenes que capgirava l’escrit inicial. A una potent inspiració hi afegia una sobreabundant voluntat, feina, agudesa, refinament, matisació, estructuració de relació amb la resta de realitats existents. Perejaume considera que cria, més que no pas crea, la seva obra d’art. Creu què hem de cuidar i mantenir, i mirar cap on ha d’anar el poquíssim i fi rajolí d’imaginació què hi ha.

Agudesa, una de les 80 categories del Model Major del Globàlium de Xirinacs, és saber veure la diferència allà on tothom hi veu identitat. En sentit mental és l’esperit afinat i discernidor portat a l’extrem individual i col·lectiu sigui en el Parlament interior individual, sigui en el Parlament polític artista de l’obra d’art de la societat. Materialitzar l’agudesa requereix la força interior de l’individu i de la comunitat. La unió real dels àtoms de l’acer fa el ganivet agut i tallant. La unió voluntària dels individus fa la Comunitat sobirana.

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

Inspiració per Dolors Marín Tuyà.

«Inspiració», per Dolors Marín Tuyà.

Penedès Econòmic. Logotip.Penedès Econòmic. Maig del 2020. Pàgina 4.

Inspiració.
Dolors Marín Tuyà.

Psicòloga i membre del Grup d’Investigació
Globàlium de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs.

Dolors Marin Tuyà.La inspiració i la mediumnitat ens arriben quan estem en trànsit. Trànsit seria l’estat interior excitat del geni fecund i la suspensió dels sentits usuals durant una sessió mística, hipnòtica, espiritista o inspirada. És una de les 80 categories del Model Major del Globàlium de Xirinacs.

Un moment quotidià de trànsit el tenim quan entrem en son i sentim la sensació de felicitat per l’abandó dels problemes de la vida corrent. I quan ens despertem i ens queda la felicitat de la irrealitat abans d’assumir les càrregues diàries que ens esperen amenaçadores.

Ja som en el món extern però encara no ens n’hem acabat d’adonar. Entremig hi trobem tots els graus de consciència fenomènica, des del grau zero del son profund o la hipnosi passant per formes semiconscients atenuades i més superficials com la suggestió i l’autosuggestió.

Fer coses amb gràcia i art demana inspiració. Inspiració què trobem en trànsit en aquell punt culminant de la possessió transmutadora del tendre i sagrat món interior psíquic i místic. En replegament radical i absolut de la realitat què ens connecta amb la llavor original de tot posterior desenvolupament mundà. És pouant la inspiració que plenament enfocats i guiats per l’esperit de les muses fem coses que superen el nostre nivell tècnic o artesà.

Artistes i mèdiums espiritistes inspirats són posseïts per la força radical de la passió. Un inspirat no pot ser ni fred, ni mecànic o, pitjor, tècnic o robot. La inspiració sacseja de socarel. I és aquesta agitació interior la que excita, fa vibrar, i et torna radiant. El ver artista, quan està inspirat, és gloriós, enlluerna el nostre ànim, ens colpeix subjectivament. És un il·luminat il·luminador. És pura llum. Per obrir-se a la inspiració cal una mort estètica a si mateix, i una mena d’esperança estètica en què el dia de la visita inspiradora és a prop i no fallarà. Alguns artistes impacients i amb poca fe en ells mateixos han intentat forçar la visita inspiradora amb drogues que a la llarga els ha anat deteriorant la creativitat i la salut, tornant-se dependents i esclaus de llur pròpia producció. La part bona de tot plegat és que la nostra part artística només depèn de la fe en la inspiració i l’obediència a la inspiració quan ve.

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

Busquem la plenitud. Dolors Marin Tuyà.

Busquem la plenitud.

El Punt Avui+. Logotip. 200×25px.El Punt Avui. Dilluns, 11 de maig del 2020.

Opinió. Tribuna. Punt de Vista.

 

Busquem la plenitud.
Dolors Marin Tuyà. Psicòloga.

«A Occident ens ensenyen moral i no l’esperit i a Orient ensenyen l’esperit i neguen el jo».

Dolors Marin Tuyà.Els processos iniciàtics, normalment, parteixen del territori profà de la ciència (estructures i matèria) per anar cap al territori sagrat situat en l’extrem oposat, el de la consciència (vivències i ànima). La iniciació en el nostre món occidental la fem a l’escola i a la universitat, a partir d’uns ensenyaments molt centrats a saber qüestions tècniques i intel·lectuals amb l’objectiu de fer coses i de tenir coses. Iniciació que exclou el món de l’esperit que no és ni mesurable, ni controlable ni jerarquitzable. Un món que comença amb mi i la meva ànima i que es fon en l’ànima de l’univers entremig de tot d’ànimes. Com l’aigua d’una gota que quan arriba a la mar no es perd però ja no té consciència de gota. El jo és la gota, no és l’aigua, l’aigua és l’esperit, l’ànima. S’ajunten totes les ànimes i fan l’ànima universal.

Jo soc lliure i responsable. Jo tinc la capacitat de decidir i la capacitat de respondre als meus actes lliurement. Sento el meu jo si em centro en mi i em desenganxo de les coses que faig o em passen. Darrere meu hi ha la meva ànima. Si cap enfora tinc el meu cos, cap endins en un món de misteri, místic i transcendent, que no veig, hi tinc la meva ànima.

La persona lliure és terrible, no se la pot agafar per enlloc. Xirinacs deia que a comissaria per poder anar al lavabo o poder fumar havies de confessar i firmar un paper. Estaves lligat. I que la persona ha d’estar disposada, si és un subjecte lliure, a pixar-se al damunt, no firmar i no sentir-se humiliat perquè si et sents humiliat ja estàs lligat! A Occident ens ensenyen moral i no l’esperit i a Orient ensenyen l’esperit i neguen el jo. El jo és importantíssim, és qui troba la seva ànima i la connecta amb tot l’esperit. Tot en aquest món té esperit: una taula, una casa, un arbre, un bosc, un poble… tenen esperit i el conjunt forma l’esperit universal, que seria l’ànima de l’univers.

Badar és com marxar una mica d’aquest món. A la persona que es queda badant el seu esperit se li ha anat una miqueta d’aquí. Els esperits s’imbriquen uns amb altres a diferència dels objectes, que no ho fan. Moltes vegades quan dic «he fet això» pot voler dir que l’esperit del meu pare m’ha insinuat que ho faci i m’ha animat a fer ho. Allò que diuen que quan els pares volen una cosa els fills la realitzen. Poden tardar una generació, per les dificultats, però el fill la realitza. Per què? Perquè l’esperit del pare és en el fill. Un pas més en el procés de maduració seria el de retorn del sagrat cap al profà, sovint oblidat o obstaculitzat per les tradicions esdevingudes centres de poder. Tornar per parlar alt i clar sobre l’esperit objectivat. Si bé, després, per implementar les profecies s’ha de ser competent i tenir compromís amb el més proper al que és profà.

Enllaç de l’article original en català:

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1786542-busquem-la-plenitud.html

Imatges
Escrits (diversos autors)
Enllaços
General

Comments Off

Permalink

Parlar alt i clar. Dolors Marín Tuyà.

Parlar alt i clar.

Penedès Econòmic. Logotip.Penedès Econòmic. Abril del 2020.

Parlar alt i clar.
Dolors Marín Tuyà.
Psicòloga i membre del Grup d’Investigació
Globàlium de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs.

Dolors Marin Tuyà.Els profetes ens avisen del que pot passar, de què està passant, de què ha passat en la natura i en la societat. Parlen alt i clar. En termes filosòfics, el profètic ve del natural i espiritual. Cos, estructures, organismes, organització es generen des de l’esperit.

Si en la química observem constància i sostenibilitat en els objectes, no així en la societat. Hem intentat fer societats matriarcals, patriarcals, monarquies, repúbliques, cooperatives… i totes van caient. No s’aguanten, encara. És possible que fallin per què les construïm des de la part fenomènica de l’ara i aquí obviant el fonament transcendent i metafísic de tota creació orgànica en el món. Diu Xirinacs que quan ho aconseguim, la societat serà estable com ara ho és la química.

Les malalties vénen de coses superiors sense resoldre. La ciència oblida que els éssers fundats i els cossos naturals vénen de l’ànima universal, i no vénen de la ciència ni de la tècnica. Neixen com d’un tronc. Un arbre o una rosa neixen de natura, naixere, natus, national, nacional tot el que neix empès per l’esperit. De cara enfora, objectivament són el regal que ens fa l’ànima universal. I això és la profecia. Veure les coses tal com neixen, accionen o reaccionen d’acord amb l’esperit universal.

Els ecologistes són profetes, ens avisen que estem embrutant el planeta i ho fan en nom de l’ànima universal per exemple dels efectes de la contaminació d’un excés de ferralla. L’ecologia és una forma concreta de profecia.

Hi ha profetes de bons averanys i profetes de mals averanys. Els profetes fan una immensa por a l’Església i l’Estat. Han estat perseguits i morts. I per això molta gent s’estalvia de ser-ne per la por que la matin. En realitat un autèntic profeta no s’adona que n’és, actua com un somnàmbul portat per l’esperit. Ni ell s’adona del que predica, l’empeny l’ànima universal. Els nens són profetes mentre que no estan mentalment massa manipulats. Tots podem funcionar com un profeta pels altres. El drama és quan els pobles no tenen profetes o no els reconeix i ignora.

Quan l’esperit s’objectiva passa a objecte. No n’hi ha prou amb ser profeta, per portar a terme les profecies s’ha de ser competent i cal compromís amb el món.

Enllaç a l’article original en català:

https://penedeseconomic.com/opinio/dolors-marin-tuya/1431-parlar-alt-i-clar

Imatges
Escrits (diversos autors)
Enllaços
General

Comments Off

Permalink