La personalitat passional, per Dolors Marín Tuyà.

La personalitat passional, per Dolors Marín Tuyà.

Penedès Econòmic. Logotip.Penedès Econòmic. Novembre del 2020. Pàgina 22.

La personalitat passional.
Dolors Marín Tuyà.

Psicòloga i membre del Grup d’Investigació
Globàlium de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs.

Dolors Marin Tuyà.Des de l’angle de la personalitat passional, continuem amb el Globàlium, el Model filosòfic de Lluís Maria Xirinacs. Tenim passions que són el motor interior i l’empenta vivencial que determina com fem cada dia del món. Som subjectes sobirans especialment quan sabem conduir les passions de manera que aquestes no ens tinguin ni ens esclavitzin.

En la realitat pràctica sentim sim-pat-ies o anti-pat-ies (el pathos interior) molt abans d’arribar a formular un judici entenimentat i fonamentat. El nostre nen interior ens parla sobre què li agrada o desagrada. Potser l’haurem d’amagar alguna vegada, però val més que no l’arraconem mai! Donem-li sempre veu i vot en la nostra assemblea comunitària interior.

Les passions subjectives van quedar arraconades a finals del s. XIX quan apareix la psicologia experimental de la mà de Wilhelm Wundt creador del primer laboratori que aplica el mètode matemàtic en tot el camp de la psicologia. La psicologia experimental es desplegà en moltes escoles: conductisme, psicoanàlisi, Gestalt, estructuralisme, cognitivisme, etc., i cadascuna amb àmplies ramificacions o subespecialitzacions que, un cop situades en el Globàlium, es palesa que en intentar-hi el mètode científic totes topen amb el mateix problema: el psiquisme, tant individual com col·lectiu, és subjectiu. O es nega la consistència i especificitat extracientífica de la subjectivitat com fan els conductistes (Pavlov, Skinner) i, en bona part, els estructuralistes (Lacan, Althusser) o es nega la cientificitat estricta dels resultats, mancança en la qual incorren la psicoanàlisi (Freud, Adler, Jung, Reich), la Gestalt (Wertheimer, Koffka, Köhler), la psicologia generativa (Piaget), la psicologia transpersonal (Grof), entre d’altres.

D’una manera o altra sempre es fa imprescindible la introspecció lligada amb el fons passional de l’observador/conseller i de l’observat/aconsellat: l’empatia, la facultat de comprendre les emocions i els sentiments d’altri i d’identificar-s’hi, per un procés de sintonització amb ell. Sense negar els nexes tècnicament experimentables entre certa física i certa psíquica. Però sense oblidar que, en conjunt, la Psíquica és un Art, i sobretot ho és la micropsíquica profunda de les passions.