Manifestacions de la Passió, per Dolors Marín Tuyà.

Manifestacions de la Passió, per Dolors Marín Tuyà.

Penedès Econòmic. Logotip.Penedès Econòmic. Octubre del 2020. Pàgina 22.

Manifestacions de la Passió.
Dolors Marín Tuyà.

Psicòloga i membre del Grup d’Investigació
Globàlium de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs.

Dolors Marin Tuyà.Dèiem que la força passional, un cop nascuda, no pot ser negada. Només pot ser guiada i administrada a fi de bé. Per això ens convé saber-ne, de la passió, aquest misteriós nucli de la micropsíquica subjectiva que l’Occident mundà oblida. A l’Orient conreen la serenitat per captar la passió naixent, mentre que nosaltres la tenim encoberta per la remor grollera de la nostra manera de viure occidental.

Els grans apassionaments són com les malalties (passió, patir, pacient, patologia), avisen amb prou antelació i mitjançant petits indicis o símptomes i amb un llenguatge quiet, suau, només audible per la persona aquietada i delicada però mai per l’esvalotada i atabalada.

Per conèixer les manifestacions passionals ens cal anar del símptoma passional a l’arrel passional. El Globàlium, el Model filosòfic de Lluís Maria Xirinacs, en classifica els conceptes fonamentals, amb tota mena de posicions intermèdies, que exagerats poden arribar a esdevenir malalties. Coneixem-les:

Del vessant pràctic en surt apassionament, hiperactivitat o passivitat, abúlia, peresa.

Del fenomènic, la de l’ara i aquí, en ve apetit consumista, malbaratament o rebuig consumista i avarícia.

Del subjecte, amor propi, enveja, autoestima, divisme o autoodi i menyspreu d’un mateix.

De l’origen, optimisme i temeritat o pessimisme i pusil·lanimitat.

De l’experiència, concentració o dispersió.

Del sentiment en ve amor i esperança o odi, temor, por i terror.

Del caos ens arriba esvalotament, atabalament o atordiment i distracció.

De l’art esteticisme, presumpció, netedat o vulgaritat, deixadesa, brutícia.

De l’atzar en surt admiració o decepció.

De la felicitat alegria, joia o tristor.

De la psíquica en ve afectuositat, de grat o desafecció, a desgrat.

De la turbulència ira, violència o per contra indiferència, tansemendonisme i passotisme.

De l’embriaguesa plaer, gust, concupiscència, luxúria, golafreria o dolor, patiment, sado-masso.

Del trànsit exaltació, supèrbia, senyoriu o depressió, humiliació, subjecció.

Amb molta calma podem aprendre a percebre els ínfims moviments alteradors, pertorbadors, commocionadors de les diferents manifestacions de la passió en el nostre interior més intern. I llavors serem nosaltres qui guiarem i gaudirem la passió. Nosaltres decidirem.