Teresa Domènec. Trobada al voltant de la taula.

Teresa Domènec. Trobada al voltant de la taula.

Teresa Domènec. Trobada al voltant de la taula.