Teresa Domènec. Acompanyada.

Teresa Domènec. Acompanyada.

Teresa Domènec. Acompanyada.