La independència no és solament un dret, també un deure.

La independència no és solament un dret, també un deure.

La independència no és solament un dret, també un deure.