Escut del Regne de Nàpols (1442-1816) amb els quatre pals catalans de la Corona d’Aragó.

Escut del Regne de Nàpols (1442-1816) amb els quatre pals catalans de la Corona d’Aragó.

Escut del Regne de Nàpols (1442-1816) amb els quatre pals catalans de la Corona d’Aragó.