Curs 2013-2014, Globàlium, el model filosòfic de Lluís Maria Xirinacs

Curs 2013-2014, Globàlium, el model filosòfic de Lluís Maria Xirinacs.

A la seu de la Fundació Randa:

Rambla de Badal, 121, 1r.

Barcelona.

Telèfon: 934194747

Adreça electrònica: info@fundacioranda.org

PRESENTACIÓ: Els dilluns 7, 14, i 21 d’octubre a les 18.30 h.

CURS D’INTRODUCCIÓ AL GLOBÀLIUM:

Professors: Manuel García i Joan Parés.

Model Menor. Exposició de les vint-i-sis àrees bàsiques d’un model global de la realitat: Adreçat a tota persona individual i a tot col·lectiu interessats en un ampli i actualitzat coneixement bàsic d’un mateix i de la realitat que ens envolta i ens fonamenta.

Calendari del curs:

A partir del dilluns 4 de novembre, quinzenal, un dilluns cada dues setmanes, amb les dates següents:

Mesos i Dies:

Novembre: 4 i 18.
Desembre: 2 i 16.
Gener: 13 i 27.

Febrer: 10 i 24.
Març: 10 i 24.

Abril: 7 i 28.

Maig: 12 i 26.

Juny: 2 i 16.

Total: 16 dies. Horari de 19 a 20 hores 30 minuts.

Imatge del Globàlium.

Ignacio Morgado: «Sembla estrany que el cervell no falli més».

Els filòsofs han estat sempre a l’avantguarda del coneixement i del pensament. En l’època clàssica, el filòsof no podia parlar de les neurones perquè es desconeixia la seva existència, però sí que es podia parlar de com era la ment humana.

La filosofia pot ensenyar més?

No és que pugui, és que és la capdavantera del coneixement. La filosofia sempre té una pregunta que va més enllà del coneixement científic. És la guia. Sense filosofia progressaríem poc. És la demostració de la capacitat màxima del cervell humà.

Relegar la filosofia de l’ensenyament, doncs…

És un error. Perquè, a més, la filosofia té un altre avantatge: no només promou el coneixement, sinó també el desenvolupament del cervell, la memòria de treball, la intel·ligència, dins dels límits que imposa la genètica i la biologia.

L’entrevista per Lluís Martínez. El Punt Avui. Diumenge, 15 de setembre del 2013.