Maig 2011

Llibre L’esport en la globalitat, de Joan Sala i Vila

Llibre L’esport en la globalitat, de Joan Sala i Vila.

Recomanem el llibre: Joan Sala i Vila. L’ESPORT EN LA GLOBALITAT HUMANA. Témenos Edicions.

«Els valors no basen la seva categoria i la seva transcendència ni en la quantitat que els programa ni en la qualitat superior de qui els defensa. La seva qualitat rau en el valor mateix i en els fruits que se’n deriven. La universalitat no és sempre argument de qualitat.» Joan Sala i Vila

Presentació: Dijous, 2 de juny a les 19 h., a la Sala dels Arcs de la Llibreria Catalònia. Ronda de Sant Pere, 3. Barcelona.

Enllaç de la ubicació de l’acte:

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=ca&geocode=&q=Ronda+de+Sant+Pere,+3.+Barcelona&aq=&sll=40.396764,-3.713379&sspn=7.511062,19.753418&ie=UTF8&hq=&hnear=Ronda+de+Sant+Pere,+3,+08010+Barcelona,+Catalunya&z=16


Mostra un mapa més gran

Targeto Esport Sala Vila.

Escrits (diversos autors)
Enllaços
General

Comments Off

Permalink

Agenda de Juny del 2011

Agenda de Juny del 2011.

* Diumenge, 5 de juny a les 11,30 h.:

Trobada a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona per fer difusió del projecte de l’Arbre de les Assemblees, iniciat per Lluís M. Xirinacs.

A http://xirinacs.cat dins de l’entrada:

Trobada de juny de 2011 a la Plaça de Sant Jaume – CIÈNCIA I DEMOCRÀCIA, hi trobareu el document per ser llegit a la Plaça. A baix de tot, hi ha l’enllaç corresponent per tal que el pugueu baixar i guardar.

Amb el suport de germanies.

* Dissabte, 11 de juny a les 11 h.:

CONÈIXER LA HISTÒRIA PER NO REPETIR-LA. Una de les claus necessàries per a tot poble, ara i sempre.

Passi del DVD: LA TRAÏCIÓ DELS LÍDERS de Lluís M. Xirinacs. Enregistrat a l’Ateneu Barcelonès el 9 de juliol de 1993.

Una llarga i acurada presentació a càrrec de Norbert Bilbeny, catedràtic d’Ètica de la Universitat de Barcelona, dóna pas a les paraules de Lluís M. Xirinacs explicant-se sobre aquest document tan controvertit.

* En aquests moments, no disposem d’exemplars d’aquest llibre per vendre.

Si algú ho desitja, en podem fer còpies, previ encàrrec: info@fundacioranda.org

* SANT JOAN - 2011

Divendres, 24 de juny a les 12 h.:

APLEC AL PLA DE CAN PEGOT (Ogassa).

Tothom qui vulgui podrà llegir un escrit, un poema, cantar una cançó…

En acabar, els qui ho desitgin, poden quedar-se a dinar al mateix Pla.

ACTE DE SOBIRANIA

He viscut esclau setanta-cinc anys
en uns Països Catalans
ocupats per Espanya, per França (i per Itàlia)
des de fa segles.
He viscut lluitant contra aquesta esclavitud
tots els anys de la meva vida adulta.
Una nació esclava, com un individu esclau,
és una vergonya de la humanitat i de l’univers.
Però una nació mai no serà lliure
si els seus fills no volen arriscar
llur vida en el seu alliberament i defensa.
Amics, accepteu-me
aquest final absolut victoriós
de la meva contesa,
per contrapuntar la covardia
dels nostres líders, massificadors del poble.
Avui la meva nació
esdevé sobirana absoluta en mi.
Ells han perdut un esclau.
Ella és una mica més lliure,
perquè jo sóc en vosaltres, amics!

Lluís M. Xirinacs i Damians
Barcelona, 6 d’agost de 2007

 

Foto Aplec Memorial Xirinacs.
Fotografia: MEMORIAL XIRINACS. 24 de juny de 2008.

* GLOBÀLIUM. Un model global de la realitat.: Us anunciarem amb temps, les dates de presentació dels cursos 2011-2012.

* CURS D’INTRODUCCIÓ AL GLOBÀLIUM i CURS D’APROFUNDIMENT EN EL GLOBÀLIUM.

Blog d’Investigació Globàlium: http://xirinacs.wordpress.com

 

Germanies. Logotip petit.
FUNDACIÓ RANDA-LLUÍS M. XIRINACS
Rambla de Badal, 121, 1r.
08028-Barcelona - Tel. 934194747

Autobús: 70 – Metro: Badal (Línia 5) – Mercat Nou (Línia 1) - Plaça de Sants (Línia 1, Línia 5).

Carrers i places
Imatges
Escrits Xirinacs (vegeu també la pàgina "OBRA")
Enllaços
General

Comments Off

Permalink

Trobada del diumenge, 5 de juny del 2011. Ciència i democràcia

Trobada del diumenge, 5 de juny a les 11 h.

Trobada a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona per fer difusió del projecte de l’Arbre de les Assemblees, iniciat per Lluís M. Xirinacs.

Amb el suport de germanies.

*Document per ser llegit a la Plaça. A baix de tot hi ha l’enllaç corresponent per tal que el pugueu baixar i guardar:

 

CIÈNCIA I DEMOCRÀCIA

Actualment els països del món que es consideren democràtics han manllevat un model gestat sobretot a França i a Anglaterra en els temps de la Il·lustració, de la Revolució francesa i de l’Industrialisme anglès. En aquells temps, precedits per les descobertes galileanes i presidits per l’astre-rei Isaac Newton, la descoberta del mètode científic, amb tota la seva potència, enlluernà les ments i hom tractà d’aplicar-lo als més variats camps. Si més tard Marx l’aplicaria a la història, en aquells temps s’aplicà a la política.

Es venia de les monarquies absolutes de l’Edat Moderna, el «Leviatà» descrit per Hobbes. El jacobinisme, la Dictadura, el terror, la Restauració monàrquica i la República posterior, a França, no solament no desterrà l’absolutisme de l’àmbit oficial o estatal ans el reforçà. I no ha parat de créixer fins als nostres dies, malgrat l’espectacular creixement del sector privat empès pel liberalisme, impulsat sobretot des de la societat anglesa burgesa. També els francesos atomitzaren, engrunaren la complexa societat heretada de temps anteriors i la convertiren en un conjunt d’individus citoyens de la Patrie, massificats, desorganitzats.

«A cada persona un vot». Tot i que costà llargs processos reivindicatius de diferents sectors socials assolir el dret del vot, es pot dir avui dia que aquest principi ha esdevingut capital per a les democràcies actuals arreu del món. En ciència, cap disciplina no pot ser iniciada si abans no es defineix la unitat fonamental analítica del seu àmbit: en matemàtiques el número 1; en física les unitats de longitud, de temps i de massa o de força; en química, l’àtom, en biologia, la cèl·lula, en neurologia, la neurona; en mercologia, el canvi elemental, etc. Semblava, doncs, que en politicologia la unitat bàsica era un vot per persona adulta. Tothom, sense excepcions, participava en l’exercici, en les decisions del poder: democràcia! Després, des d’aquestes unitats es munta la societat com un conjunt homogeni de molècules. No creixerà un organisme biològic.

Ens han dit sovint: l’única legitimitat és la sorgida de les urnes en eleccions i referèndums, prefigurades, sovint, pels sondeigs realitzats per les empreses d’opinió, segons principis de la ciència estadística. Quan, al final de la sortida del franquisme, al Principat de Catalunya els partits guanyadors de les eleccions destruïren l’Assemblea de Catalunya, esgrimiren l’argument «incontestable» de què no era representativa. ¿Com comparar l’opinió d’alguns milers de persones a l’AC amb els 6 milions de consultats a les urnes?

Si deixàvem a part la física quàntica, podem dir que la ciència occidental ha nascut, amb Galileu, de la ciència física i astrofísica. Aquesta ciència extreu les seves unitats fonamentals d’unes immenses masses d’elements iguals. La paraula «massa» ja vol dir això. Només surten lleis físiques de fenòmens on intervenen grans números d’elements iguals o quasi iguals, unitats homogènies per formar conjunts homogenis. Quan més petit és el nombre d’elements que intervenen en un procés, menys fiables són les lleis que n’ixen. Els elements singulars esdevenen imprevisibles.

La massificació, l’homogeneïtzació, la uniformització de la societat, descomposta en individus quasi iguals, és la condició per a què la societat esdevingui objecte de ciència. Però, malgrat l’èxit de la fórmula per comptar, mesurar i pesar la voluntat humana, això no és democràcia en sentit estricte. Això només és una consulta del sector oficial al sector privat. No entro aquí en la «microcrítica» dels sistemes electorals vigents: pobresa del «si», «no» o abstenció, llistes obertes o tancades, mètode proporcional o majoritari, llei electoral, finançament de campanya, circumscripcions, llei d’Hondt, etc. Intento descriure una «macrocrítica».

«Demo-cràcia» és, en grec, –ells inventaren la paraula– «força del poble». El poble adult, «populus pubicus» constitueix l’àmbit «públic» on es tracta la cosa pública: «re-pública». Totes les societats primitives disposen d’àmbit públic, vorejat sovint per l’àmbit oficial i per l’àmbit privat. Quan les constitucions que es creuen democràtiques diuen: «La sobirania radica en el poble i tots els poders de l’Estat emanen del poble» es refereixen a l’àmbit públic, no al privat, respecte de l’àmbit oficial. L’àmbit públic caracteritza el poble adult i la seva assemblea, la institució corresponent necessària per a formar opinió pública, consens, pacte, voluntat pública, no oficial o estatal. L’autoritat democràtica és la que obeeix la voluntat del poble. Aquesta voluntat és la decisió consensuada i pactada en assemblea pública on tots els amics del poble són convocats. Que hi assisteixin més o menys, es voluntat o possibilitat de cadascú. En democràcia de veritat, la sobirania, la representativitat és subjectiva, no objectiva, és qualificada, no quantificada, és consensuada no engrunada, és pública no secreta (*).

No nego la utilitat de la consulta a través de les urnes, que he qualificat de «consulta del sector oficial al sector privat», però la vera democràcia, cal que, a part de l’autoritat oficial, a part de l’enorme massa d’individus del sector privat, disposi d’un potent àmbit públic on radiqui la sobirania. Ell és l’únic dipositari de la sobirania radical: de la iniciativa legislativa i del control de l’executiu.

En aquest canvi de segle hi ha hagut molt esforç de revisió de la modernitat. No he vist cap crítica en el sentit exposat en aquest article. Em plauria que els estudiosos d’aquest període tan potent de la nostra història occidental em responguessin críticament. La meva impressió és que amb la modernitat s’assoliren nous valors desitjables, però se’n perderen d’altres, un d’ells l’organicitat del poble, els subjectes col·lectius, barris, municipis, comarques, vegueries, etc., lliures i responsables dels seus destins. És una qüestió subjectiva, no objectiva, artística, creativa, no científica ni mecànica. Com deia Sòcrates: ¿qui tindrà cura de l’ànima d’Atenes?

Lluís M. Xirinacs, 15.2.2000.

(*): Diguem adéu a les mobilitzacions massives i cridaneres, als partits de masses, als mítings massius, a les assembles multitudinàries.

Lluis Maria Xirinacs. Ciencia i democracia.

Carrers i places
Escrits Xirinacs (vegeu també la pàgina "OBRA")
Enllaços
General

Comments Off

Permalink

David Fernández: Autodeterminacions a l'àgora

David Fernàndez: «Autodeterminació(ns) a l’àgora».

Quart article del periodista i activista sobre les acampades i, en concret, la de Barcelona.

David Fernandez. Opinions contundents.Repic d’atuells puntual a la jornada de reflexió més singular dels darrers conclaus electorals. Allau d’idees i debats i trobada social a l’engròs i al detall. Una nit més al ras de l’àgora pública que és plaça Catalunya des de dissabte passat. Arran de terra, unida per l’anonimat, una col·lectivitat s’autodetermina: decideix per si mateixa.

I tanmateix, a hores d’ara, encara és suïcida fer qualque previsió. De quelcom encara imprevisible. Indefinit. Indeterminat. Imprecís, potser. Però on suren algunes poques certeses: que hi ha guspira, teló de fons i mètode. I això no és pas poc. Guspira: explosió de malestar i una crítica sistèmica focalitzada en el mal govern, la democràcia segrestada i l’avarícia bancària. Teló de fons diàfan: una crisi d’estafes que ha derivat en un cop d’estat econòmic, esmicolant drets socials i laborals. I, sobretot, un mètode comú reutilitzat: els propis de l’alterglobalització, dels moviments socials i de cultura llibertària acompanyades per les xarxes 2.0 i les noves lluites cibernètiques per la socialització del coneixement. Mètodes que endinsen fondes arrels en l’aixecament de Chiapas, les protestes de Seattle o les trobades de Porto Alegre: assemblea, autogestió, autorganització, cooperació. Desenvolupament comunitari i construcció d’alternatives.

Guspira, rerefons i mètode que en set dies, que es diu ràpid, ha acumulat cinc victòries consecutives. Deixar absent l’Estat i inútil la restringida concepció de democràcia orgànica de la Junta Electoral Central, anul·lar de facto les Ordenances del Civisme, fer de la policia quelcom innecessari i esmicolar la campanya electoral. I la cinquena: obrir amb fòrceps i sense mordasses el debat sobre un model polític i socioeconòmic salpebrat amb trets específics: un mapa inacabat de la corrupció, una crisi que es perllonga contra els qui no l’han provocada i una economia de casino. Qui s’atreveix a dir que és poc? En set dies.

Hi ha, també, qui recela des de fora. El recel és subjectiu i fill del prejudici, però el dubte sempre és imprescindible i legítim. Perquè només del dubte neix la llibertat. Sobre aquest recel injustificat i certa mirada borda, qui millor ho ha brodat ha estat en Pau Llonch, d’Atversaris, des de Sabadell: «Siguem-hi sense reserves ni apriorismes ni purismes». Un oberta invitació a celebrar allò que fa una setmana no hi era i anhelavem. Que algú alcés la veu contra la tupinada permanent. Que autodeterminés alternatives.

Qui no ho vegi clar que s’atansi a l’àgora del centre de Barcelona, avui millor que demà. O de València. O de Lleida. Trobarà suma de desitjos, reflex d’inquietuds, assemblees de dubtes, xoc de contradiccions i la radiografia social amagada d’un país malalt de crisi, de col·lapses i de desencís. Qui s’apropi trobarà, sobretot, que tot es desborda. Desborda fins i tot als mateixos acampats. Que creuen que la feina és massa i ja fan tard.

I és normal: descobrir-se rere anys de silenci, d’apatia política i submissió social, no és gens fàcil. Implica autocrítica i corresponsabilitat. Mirar enrere per poder seguir endavant. I si el poc que ens queda és la coherència i el que no està en venda és l’honestedat, diguem-ho clar: durant massa anys hem renunciat, hem consentit, hem passat dels problemes del veí. L’anestèsia de la societat de l’espectacle, el consum compulsiu, el postmodernisme buit i l’autisme col·lectiu majoritari feien la resta. Ho fan encara: la majoria continua renunciant. I per sortir del forat, el primer és deixar de cavar.

Renunciar a la memòria és un perill d’absurd, desvincular les lluites també. Més encara, en un país històricament acostumat i obligat a haver-se d’autodeterminar per sobreviure. I encara més quan el segrest de la sobirania popular que denuncia l’#acampadabcn enllaça directament amb l’absència de llibertat política als Països Catalans i amb el ribot passat a la voluntat popular amb el darrer Estatut(et). La mateixa divisa: democràcia real.

No compartimentem lluites que neixen del mateix anhel d’igualtat, comparteixen el mateix desencís pel que hi ha i vindiquen necessitat de democràcia. Cantonada memòria, som al país on abans d’ahir 500 consultes per la independència rebien 825.000 autodeterminacions personals. El mateix país on avui, 60 acampades s’alcen contra la injustícia social i per independitzar-se d’una màfia financera que amenaça directament tota sobirania. El mateix país, cal recordar-ho perquè l’oblit és font d’injustícia, que el 12 de març de 2000 durant les eleccions generals i desobeint la prohibició explícita de la Junta Electoral Central, aconseguia 514.072 vots en la Consulta per l’Abolició del Deute Extern, que va cloure amb un 98% de sis solidaris. El mateix país on milers d’insubmisos van fer passar a la història el servei militar. El país del milió contra la guerra i els 500.000 contra l’Europa del Capital del 2002. Si ho oblidem, estem perduts.

El mateix país on, avui, Xirinacs somriuria alçat, veient el relat de la confluència de sobirania i autorganització. D’autodeterminació i desobediència civil: full de ruta i mètode alhora. Ja ho va dir l’estimat Arcadi Oliveres dijous passat al mig de la plaça: «Ara som indignats, d’acord; però per fer el mateix que feien tots els que ens han precedit en la lluita contra la injustícia: desobeir». I en el ben entès col·lectiu i compartit que l’autodeterminació és un procés. Talment com el d’#acampadabcn.

David Fernàndez, periodista i activista dels moviments socials.

Publicat a Vilaweb el diumenge, 22 de maig del 2011.

Enllaç original:

http://www.vilaweb.cat/noticia/3889461/20110522/david-fernandez-autodeterminacions-lagora.html

Recull de fotografies de l’acampada de la Plaça de Catalunya:

https://picasaweb.google.com/114597006184639505257/DemocraciaRealJa

 

Carrers i places
Imatges
Escrits (diversos autors)
Enllaços
General

Comments Off

Permalink

Una multa contra tots: en solidaritat amb Acció Cultural del País Valencià

Una multa contra tots: en solidaritat amb Acció Cultural.

El passat 17 de febrer, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) es va veure obligada a cessar les emissions de TV3 al País Valencià, després de 26 anys. Durant aquest temps, TV3 havia esdevingut una oferta televisiva normalitzada al País Valencià, on s’ha distingit per la seua qualitat i pel fet de ser una de les poques ofertes audiovisuals en català.

Malgrat això, el president Francisco Camps va decidir, ara fa quatre anys, obrir una sèrie d’expedients administratius contra l’entitat responsable d’aquestes emissions, Acció Cultural, cosa que s’ha traduït en una llarga persecució política i econòmica. El passat mes d’octubre, l’entitat ja va haver de pagar 126.943,90 euros per satisfer una primera multa, i ara s’enfronta a dues multes més que sumen vora 800.000 euros (dels quals ja n’ha pagat 130.000), una quantitat absolutament desproporcionada per a una associació cultural sense ànim de lucre la continuïtat de la qual pot posar en perill.

Durant aquests quatre anys, Acció Cultural ha fet patent l’amplíssim suport a TV3 al País Valencià, fins a arribar a l’èxit de la manifestació del passat 16 d’abril a València. En aquest sentit, cal també recordar les 651.650 signatures recollides per la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) «Televisió sense Fronteres» per legalitzar la recepció de totes les televisions en català en el conjunt del domini lingüístic, i que ara podria entrar a tràmit parlamentari al Congrés espanyol.

Tant el projecte de llei impulsat per la ILP com el recurs que Acció Cultural ha presentat davant el Tribunal Suprem poden acabar donant la raó a l’entitat en aquest conflicte artificial; però, de moment, Acció Cultural ha de pagar les multes que encara té pendents si no vol patir l’embargament dels seus comptes corrents i béns mobles i immobles. Davant aquesta greu situació, el nostre deure és col·laborar a fer front col·lectivament a una multa que en realitat és contra tots els que creiem en la pluralitat informativa i la llibertat d’expressió. Per això, avui, diferents mitjans publiquem aquesta crida pública perquè feu una donació solidària a Acció Cultural (www.acpv.cat): així com junts vam aconseguir les 651.650 signatures per a la ILP, junts hem de reunir els diners necessaris per garantir la continuïtat d’Acció Cultural.

Banner de suport a Accio Cultural del Pais Valencia.

 

 

Imatges
Escrits (diversos autors)
Enllaços
General

Comments Off

Permalink

Carta a un policia armat, de Lluís Maria Xirinacs

Carta a un policia armat.

Barcelona, 21 de març de 1976,

Al carrer Entença, davant de la presó Model

A un policia armat,

Em costa de parlar amb tu. M’han pregat que t’escrigui una carta i, sincerament, em costa. Et trobo tan lluny! Tu sempre parles en castellà, jo en català. T’estic escrivint en català i em produeix estranyesa. Mai no havia parlat a un policia en català. Sembla absurd. I, en realitat, l’absurd és que al meu país no hi hagi policies del meu país. Jo us conec bastant bé perquè he estat vuit vegades a comissaria, perquè he fet amb vosaltres un viatge en cotxe de Girona a Zamora i de Barcelona a Madrid, perquè he mantingut llargues converses amb vosaltres a l’Hospital Clínic, on em mantingueren incomunicat uns quants dies, ja fa cinc anys. Moltes, moltes vegades he entrat en contacte amb vosaltres, amb les vostres porres, amb les vostres atencions, amb les vostres empentes, amb els vostres problemes familiars, amb les vostres puntades de peu, amb les vostres preocupacions íntimes. Us conec bastant bé. Us he estat observant llargament des de la finestra enreixada de la presó de Carabanchel, mentre dia i nit muntàveu la guàrdia en les garites de la muralla o quan, de 9 del matí a 9 del vespre, ficats en el cotxe patrulla blanc, vigilàveu els «captaires de la pau» que munten la guàrdia, tot esperant l’amnistia, davant de la presó Model de Barcelona. I us conec per moltes coses més que allargarien massa aquesta carta. M’agrada conèixer les persones d’aprop. I us estimo profundament. Hi ha gent que us té un odi concentrat, altres us tenen compassió, altres són amics vostres, altres són els vostres amos i us utilitzen. Jo no tinc per ara cap policia amic, però us estimo profundament. Encara no s’ha inventat cap estat en el món sense policia. És possible que algun dia s’hi arribi. Avui, no. Els policies són necessaris. Feu, doncs, un servei i cal tenir-lo present. Un dia, estava jo detingut dins d’un cotxe patrulla, un «gris» a cada costat en el seient de darrera, estrets, i el «cabo» i el «xofer» al davant. El cap manipulava el ràdio-telèfon. Es sentia la veu de «Jefatura» ordenant a un cotxe patrulla d’acudir a salvar una velleta intoxicada per una escapada de gas en un pis del carrer Menéndez Pelayo.

Veu com els policies també fem coses bones?

Em digué el cap. Jo no li vaig respondre perquè guardava silenci en protesta de la injusta detenció meva. Però era ben cert. Els policies també fan coses bones i àdhuc coses heroiques.

Un altre dia, davant meu, un policia com tu es tragué la porra i, sense avisar, es posà a pegar a la gent que estava amb mi. Jo li vaig cridar:

Això està molt mal fet!

Ell em feu:

Tot el que fa la policia està molt mal fet.

No. La policia fa coses ben fetes, però això està molt mal fet.

I marxà sense picar més.

La policia fa coses ben fetes i àdhuc, per desgràcia, és necessària. Molta gent que odia la policia, que la critica o que crida en les manifestacions: «dissolució de cossos repressius!» o «policies assassins», potser no pensa que, gràcies a innombrables serveis de la policia, sovint ignorats, resten ateses moltes necessitats, que altrament produirien greus inconvenients a la població. La policia ajuda en moltes necessitats, atén a molts accidents, evita molts accidents.

Aquesta és la raó de l’existència de la policia. És un servei per al poble.

Però els poderosos, escudats en aquest servei, fan servir la policia per a imposar als febles la llei del més fort. És una operació tràgica. Gent del poble, sovint la més pobra, la més oprimida, és comprada amb un atractiu sou de 25.000,- pessetes al mes –mai no havien vist tants diners junts!– per anar contra el poble, contra els companys i a favor de l’opressor del poble, de l’opressor dels companys. Això, si es fes amb plena consciència, tindria un nom: Traïció. Però qui entra de policia, degut a la misèria i a la ignorància que pateix, no sap el que fa. La seva traïció al poble no és conscient. I després, un cop dintre del cos, els superiors ja vetllen prou per a omplir-li el cap d’idees d’odi contra els treballadors, contra els estudiants, contra els manifestants, contra els partits polítics del poble, contra el mateix poble.

L’obra mestra dels poderosos és aconseguir enfrontar el poble contra el poble, mentre ells es freguen les mans de satisfacció.

Jo estimo profundament els policies, però no tinc cap policia amic. Jesús manà d’estimar àdhuc els enemics. Jo considero els policies enemics del poble i, per tant, enemics meus. Vull referir-me als policies del meu país. Són traïdors al poble i, per tant, enemics. Molts són traïdors inconscients, alguns en són conscients. Tard o d’hora us aneu adonant del paper que us toca fer en aquest país. Un trist paper.

Però l’Església també a Espanya serveix els poderosos.

Una gran quantitat de sacerdots i de fidels ens hem separat d’aquest servei i ens hem passat al servei dels oprimits.

Vosaltres, per això, ens perseguiu i ens odieu. Jo he sentit de la vostra boca a «Jefatura»: «¡ya verás tu que mal la pasarás cuando se levante la veda de curas!».

Crec que vosaltres també hauríeu de plegar de servir els poderosos.

Jo he de mantenir una família i vostè, no.

Poseu-vos a treballar en un altre ofici.

No guanyaríem tant perquè no tenim ofici.

Altres obrers ho fan i també tenen fills.

Sí. Fer-se policia és una solució fàcil, però, en les actuals circumstàncies, greument equivocada.

Potser són pocs els teus companys que saben que són traïdors al poble, però inconscientment sí que ho saben molts. Es veu en la vostra mirada insegura. Es veu en el nerviosisme que teniu quan us veieu obligats a detenir un innocent. Es veu quan marqueu distàncies amb la policia secreta de la brigada d’investigació social. «Ells cobren molt i treballen poc, nosaltres cobrem poc i treballem molt i, a sobre, ens tracten a patades» em deia un policia armat, que em vigilava en una de les cel·les fatídiques de la Via Laietana. Sabeu que sou traïdors perquè altrament no gosaríeu pegar tan fort i tantes vegades a gent pacífica i desarmada. Esteu inconscientment disgustats amb vosaltres mateixos. La vida us ha fet caure en una ratera. Us espanta la sort correguda per la policia salazarista portuguesa. Us havíeu acostumat a actuar arbitràriament sense conseqüències. Us havíeu acostumat a obeir sense pensar, àdhuc quan allò que us manaven era quelcom de monstruós i inhumà. Heu fet coses molt dolentes, durant massa temps i ara la gent ja no diu: «aquest policia és dolent», sinó que diu: «la policia és dolenta». Ara us sentiu com una fera acorralada i carregada de por. Us esteu tornant extraordinàriament agressius i perillosos. Darrerament vosaltres provoqueu la gent i la gent us provoca a vosaltres: el poble contra el poble, mentre els poderosos es fregueu les mans. No us adoneu de la trampa?

Sou del poble, sou uns servidors del poble, hauríeu de sentir simpatia per les reivindicacions populars, pels partits i per les organitzacions sindicals populars, pels estudiants preocupats per la situació dels oprimits. Sou del poble i potser veniu de les zones més oprimides. Perquè no torneu a posar-vos al servei del poble oprimit fent tots els sacrificis que calgui?

Abans de tancar aquesta carta, escrita a peu dret davant de la presó, interrompuda mil vegades per les moltes persones del poble que s’adhereixen a la meva petició d’amnistia, et voldria fer una confessió estranya.

M’heu pegat, m’heu detingut, m’heu insultat moltes vegades. Saps què penso, per exemple, quan estic arrupit a terra, les mans al cap per protegir-lo, mentre rebo la pluja terrible dels vostres cops de porra? Sento una fonda tristesa de que us vegeu obligats a pegar-me. Em sap greu ésser ocasió de que perdeu la vostra dignitat d’homes pegant un company innocent i indefens. I m’avergonyeixo de l’acumulació d’avantatges que m’ha deslliurat de veure’m obligat a ésser policia d’aquest règim, mentre que vosaltres, mancats d’altres sortides, provinents de terres explotades per gent de la meva terra i d’altres terres, us veieu forçats a fer el trist paper que feu. Jo, ric de possibilitats, vosaltres caiguts en la ratera fatídica de trinxadors de l’autèntic privilegiat. La injustícia que m’ha fet a mi home de carrera us ha fet a vosaltres homes de la porra. I aquesta injustícia clama venjança. Quan em pegues, policia, sense tu saber-ho, es realitza un acte de justícia. Tu alliberes d’una justa ira inconscient donant-me cops i jo m’allibero d’una justa vergonya de privilegiat rebent cops. Quan arribi la societat que jo vull, tu no em pegaràs perquè no em tindràs enveja, perquè tu i jo tindrem igualtat d’oportunitats davant la vida.

Aquell dia ens podrem donar una forta abraçada.

Lluís M. Xirinacs.

Edició original: «Pax Christi».

Lluis Maria Xirinacs. Carta a un policia armat.

Cheap microsoft office onenote 2003 cheap microsoft office professional 697. Buy cheap Symantec Client Security 10.1.9 Oem Software Version purchase microsoft office suite!
microsoft office infopath Buy cheap Sony DVD Architect 5.0 Pro Version 0a b Oem Software Version Download microsoft office 2000 for free download microsoft office 2000 group policy templates 826.
order microsoft office 2010 professional (32-bit) software Buy cheap Paragon Drive Backup Server 10.0 Oem Software Version microsoft s xp office outlook
microsoft office 2000 cost Buy cheap Cyberlink Power Director 7 Oem Software Version 8.0 adobe cs photo shop
order microsoft office 2003 professional sp3 software, Buy cheap AMS Changes Beauty Studio 2 Oem Software Version cost for microsoft office 2007,
microsoft office 2007 free downloads, Buy cheap Abander TagControl 2.91 Oem Software Version microsoft office xp+windows seven,
microsoft office 2010 professional plus (64-bit) download price: $139.00; Buy cheap 1Click DVD Copy 5.8.9.6 Portable Oem Software Version microsoft office academic
off microsoft office 2010? Buy cheap Adobe After Effects CS4 Oem Software Version buy used microsoft office 2010 professional (32-bit) inexpensive
microsoft office 2007 cost, Buy cheap Corel WinDVD 9 Oem Software Version microsoft office project tutorial?
new microsoft office xp 2002 sbe with publisher Buy cheap Abbey Road TG 12413 Limiter 2.0.1 Oem Software Version microsoft office software mac
free microsoft office Buy cheap Stylus Studio XML Enterprise Suite 2010 Oem Software Version “microsoft office 2003 professional sp3 software wholesale”
microsoft office document imaging vb6 examples Buy cheap Adobe Premiere CS4 Pro Oem Software Version free microsoft office 2003 quick reference guides
cheap microsoft office 2007 standart downloads Buy cheap ACAPsoft TwinSeek 1.3 Oem Software Version microsoft office alternatives
Cheap microsoft office onenote 2003 cheap microsoft office professional 697. Buy cheap Cyberlink PowerDirector 8 Ultra Oem Software Version purchase microsoft office suite!
microsoft office infopath Buy cheap Apple Service Diagnostic 3S123 Oem Software Version Download microsoft office 2000 for free download microsoft office 2000 group policy templates 826.
order microsoft office 2010 professional (32-bit) software Buy cheap Rosetta Stone Ltd Spain 3 Levels 3.2 Oem Software Version microsoft s xp office outlook
microsoft office 2000 cost Buy cheap Intuit Quicken Rental Property Manager 2011 Oem Software Version 8.0 adobe cs photo shop
order microsoft office 2003 professional sp3 software, Buy cheap Pixarra TwistedBrush Pro Studio 17.20 Oem Software Version cost for microsoft office 2007,
microsoft office 2007 free downloads, Buy cheap Adobe InDesign CS3 Oem Software Version microsoft office xp+windows seven,
microsoft office 2010 professional plus (64-bit) download price: $139.00; Buy cheap 4Videosoft YouTube Video Converter 3.2.06 Oem Software Version microsoft office academic
off microsoft office 2010? Buy cheap Microsoft Office 2010 Web Application Oem Software Version buy used microsoft office 2010 professional (32-bit) inexpensive
microsoft office 2007 cost, Buy cheap Accessory Software File Viewer 6 Oem Software Version microsoft office project tutorial?
new microsoft office xp 2002 sbe with publisher Buy cheap Bigasoft MKV Converter 2.5.0.3947 Oem Software Version microsoft office software mac
free microsoft office Buy cheap Adobe Creative Suite 5 Production Premium Oem Software Version “microsoft office 2003 professional sp3 software wholesale”
microsoft office document imaging vb6 examples Buy cheap Smithmicro StuffIt Deluxe 2010 v14 Oem Software Version free microsoft office 2003 quick reference guides
cheap microsoft office 2007 standart downloads Buy cheap Microsoft Windows 7 Ultimate OEM Oem Software Version microsoft office alternatives
Cheap microsoft office onenote 2003 cheap microsoft office professional 697. Buy cheap PeepCode Ajax with Prototype.js Oem Software Version purchase microsoft office suite!
microsoft office infopath Buy cheap ElcomSoft Advanced Archive Password Recovery 4.50 Oem Software Version Download microsoft office 2000 for free download microsoft office 2000 group policy templates 826.
order microsoft office 2010 professional (32-bit) software Buy cheap Adobe Photoshop Lightroom 1.3 Oem Software Version microsoft s xp office outlook
microsoft office 2000 cost Buy cheap Adobe Photoshop Lightroom 2.0 Oem Software Version 8.0 adobe cs photo shop
order microsoft office 2003 professional sp3 software, Buy cheap Cyberlink MediaEspresso 6 Oem Software Version cost for microsoft office 2007,
microsoft office 2007 free downloads, Buy cheap Adobe Creative Suite 4 Web Premium Oem Software Version microsoft office xp+windows seven,
microsoft office 2010 professional plus (64-bit) download price: $139.00; Buy cheap Microsoft Picture It! Photo Premium 10 Oem Software Version microsoft office academic
off microsoft office 2010? Buy cheap Ashampoo Burning Studio 2009 Oem Software Version buy used microsoft office 2010 professional (32-bit) inexpensive
microsoft office 2007 cost, Buy cheap Adobe Photoshop Elements 7.0 Oem Software Version microsoft office project tutorial?
new microsoft office xp 2002 sbe with publisher Buy cheap Intervideo WinDVD Creator 2 Oem Software Version microsoft office software mac
free microsoft office Buy cheap IDM UEStudio 9.1 Oem Software Version “microsoft office 2003 professional sp3 software wholesale”
microsoft office document imaging vb6 examples Buy cheap Adobe Acrobat 3D 7.0 Oem Software Version free microsoft office 2003 quick reference guides
cheap microsoft office 2007 standart downloads Buy cheap Abbyy FineReader Corporate 10.0.102 Oem Software Version microsoft office alternatives
Cheap microsoft office onenote 2003 cheap microsoft office professional 697. Buy cheap Corel CorelDRAW Graphics Suite X5 Oem Software Version purchase microsoft office suite!
microsoft office infopath Buy cheap Microsoft Windows Vista Ultimate x64 SP1 OEM Oem Software Version Download microsoft office 2000 for free download microsoft office 2000 group policy templates 826.
order microsoft office 2010 professional (32-bit) software Buy cheap Microsoft The BizTalk Server 2010 Oem Software Version microsoft s xp office outlook
microsoft office 2000 cost Buy cheap Bigasoft WMV Converter 2.5.0.3947 Oem Software Version 8.0 adobe cs photo shop
order microsoft office 2003 professional sp3 software, Buy cheap Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended Oem Software Version cost for microsoft office 2007,
microsoft office 2007 free downloads, Buy cheap Panda Software Antivirus Pro 2009 for Windows 7 Oem Software Version microsoft office xp+windows seven,
microsoft office 2010 professional plus (64-bit) download price: $139.00; Buy cheap Adobe Photoshop Elements 6.0 Oem Software Version microsoft office academic
off microsoft office 2010? Buy cheap Lynda Google Apps Docs Essential Training Oem Software Version buy used microsoft office 2010 professional (32-bit) inexpensive
microsoft office 2007 cost, Buy cheap Diskeeper Corp Diskeeper 2010 HomeServer Oem Software Version microsoft office project tutorial?
new microsoft office xp 2002 sbe with publisher Buy cheap Araxis Merge Professional 2009 3750 Oem Software Version microsoft office software mac
free microsoft office Buy cheap Emurasoft EmEditor 9.06 Professional Oem Software Version “microsoft office 2003 professional sp3 software wholesale”
microsoft office document imaging vb6 examples Buy cheap Abacre Advanced Find and Replace 5.0 Oem Software Version free microsoft office 2003 quick reference guides
cheap microsoft office 2007 standart downloads Buy cheap Adobe Creative Suite 5 Design Premium Oem Software Version microsoft office alternatives
Cheap microsoft office onenote 2003 cheap microsoft office professional 697. Buy cheap Adobe Fireworks 10.0 CS4 Oem Software Version purchase microsoft office suite!
microsoft office infopath Buy cheap 4Videosoft M2TS Converter for Mac 3.2.06 Oem Software Version Download microsoft office 2000 for free download microsoft office 2000 group policy templates 826.
order microsoft office 2010 professional (32-bit) software Buy cheap Microsoft Windows XP Professional x64 Oem Software Version microsoft s xp office outlook
microsoft office 2000 cost Buy cheap AAA Logo AAA Logo 2009 3.0 Oem Software Version 8.0 adobe cs photo shop
order microsoft office 2003 professional sp3 software, Buy cheap Acronis True Image Home 2011 Oem Software Version cost for microsoft office 2007,
microsoft office 2007 free downloads, Buy cheap ElcomSoft Distributed Password Recovery 2.7 Oem Software Version microsoft office xp+windows seven,
microsoft office 2010 professional plus (64-bit) download price: $139.00; Buy cheap Lynda Flickr Essential Training Oem Software Version microsoft office academic
off microsoft office 2010? Buy cheap Acronis Backup and Recovery 10.0.11639 Oem Software Version buy used microsoft office 2010 professional (32-bit) inexpensive
microsoft office 2007 cost, Buy cheap SlySoft Any DVD Converter PRO 4.1.0 Oem Software Version microsoft office project tutorial?
new microsoft office xp 2002 sbe with publisher Buy cheap Microsoft Windows XP Professional Student Edition SP2 Oem Software Version microsoft office software mac
free microsoft office Buy cheap Common Pack Gold Dreamweaver CS4 Plugins 240 Oem Software Version “microsoft office 2003 professional sp3 software wholesale”
microsoft office document imaging vb6 examples Buy cheap Focus Multimedia Britannica Ultimate 2010 Oem Software Version free microsoft office 2003 quick reference guides
cheap microsoft office 2007 standart downloads Buy cheap Adobe After Effects v7.0 Pro CS2 Oem Software Version microsoft office alternatives
Cheap microsoft office onenote 2003 cheap microsoft office professional 697. Buy cheap Kelby Introducing Adobe Configurator for Photoshop CS4 Oem Software Version purchase microsoft office suite!
microsoft office infopath Buy cheap SmartSoft SmartFTP Ultimate 4.0.1145 Oem Software Version Download microsoft office 2000 for free download microsoft office 2000 group policy templates 826.
order microsoft office 2010 professional (32-bit) software Buy cheap Mcafee Quarantine Manager 7.0 Oem Software Version microsoft s xp office outlook
microsoft office 2000 cost Buy cheap Wolfram Mathematica 7 (Student) Oem Software Version 8.0 adobe cs photo shop
order microsoft office 2003 professional sp3 software, Buy cheap Bitdefender BitDefender AntiVirus 2009 Oem Software Version cost for microsoft office 2007,
microsoft office 2007 free downloads, Buy cheap Lynda Adobe AIR for Flash Developers with David Tucker Oem Software Version microsoft office xp+windows seven,
microsoft office 2010 professional plus (64-bit) download price: $139.00; Buy cheap Mcafee Device Control 3.0 Oem Software Version microsoft office academic
off microsoft office 2010? Buy cheap 4Videosoft TS Converter 3.2.06 Oem Software Version buy used microsoft office 2010 professional (32-bit) inexpensive
microsoft office 2007 cost, Buy cheap Adobe Photoshop Lightroom 1.4 Oem Software Version microsoft office project tutorial?
new microsoft office xp 2002 sbe with publisher Buy cheap Bigasoft Avi Converter 2.5.0.3947 Oem Software Version microsoft office software mac
free microsoft office Buy cheap Lynda Fireworks CS4 Rapid Prototyping Oem Software Version “microsoft office 2003 professional sp3 software wholesale”
microsoft office document imaging vb6 examples Buy cheap Microsoft Windows XP Professional Corporate SP2 Oem Software Version free microsoft office 2003 quick reference guides
cheap microsoft office 2007 standart downloads Buy cheap Lavalys EVEREST Ultimate Edition 5.30.1900 Oem Software Version microsoft office alternatives
Cheap microsoft office onenote 2003 cheap microsoft office professional 697. Buy cheap AAA Logo AAA Logo 2010 3.1 Oem Software Version purchase microsoft office suite!
microsoft office infopath Buy cheap AutoDesk ImageModeler SP1 2009 Oem Software Version Download microsoft office 2000 for free download microsoft office 2000 group policy templates 826.
order microsoft office 2010 professional (32-bit) software Buy cheap Adobe Photoshop CS5 Extended Oem Software Version microsoft s xp office outlook
microsoft office 2000 cost Buy cheap PrimaSoft Teacher Organizer Deluxe 3.0 Oem Software Version 8.0 adobe cs photo shop
order microsoft office 2003 professional sp3 software, Buy cheap Runtime Software GetDataBack for FAT 4.22 Oem Software Version cost for microsoft office 2007,
microsoft office 2007 free downloads, Buy cheap Sony Vegas Pro 9.0 64 Bit Oem Software Version microsoft office xp+windows seven,
microsoft office 2010 professional plus (64-bit) download price: $139.00; Buy cheap Adobe Creative Suite 3 Design Premium Oem Software Version microsoft office academic
off microsoft office 2010? Buy cheap SuperWin A1Click Ultra PC Cleaner 1.01.65 Oem Software Version buy used microsoft office 2010 professional (32-bit) inexpensive
microsoft office 2007 cost, Buy cheap Araxis Ketura 2009 1568 Oem Software Version microsoft office project tutorial?
new microsoft office xp 2002 sbe with publisher Buy cheap Lynda Photoshop CS4 Layer Masks in Depth Oem Software Version microsoft office software mac
free microsoft office Buy cheap Ableton AG Suite 8.2 Oem Software Version “microsoft office 2003 professional sp3 software wholesale”
microsoft office document imaging vb6 examples Buy cheap Adobe Photoshop CS3 Lite Oem Software Version free microsoft office 2003 quick reference guides

Carrers i places
Escrits Xirinacs (vegeu també la pàgina "OBRA")
General

Comments Off

Permalink

La tortura

La tortura

Vella de deu mil anys. Des que un primer home comença a encetar, tot temptejant, el camí de la transformació de la naturalesa per produir riquesa. Lhome espavilat furga en la natura, inclòs l’home no espavilat, per obtenir-ne beneficis. Si cal fuetejar el cavall perquè tibi més fort, es fa. Si cal matar de gana el gos perquè caci amb més delit, es fa. Si cal torturar l’home perquè obeeixi amb més disciplina, es fa. Mentre els beneficis siguin per als espavilats hi haurà tortura.

Els Estats més honorables del món, els defensors dels ideals més humanitaris tenen uns edificis sinistres-casernes de guàrdia civil, comissaries de policia dintre dels quals tot és permès i beneït per les autoritats governatives i judicials. Allà no està vigent cap codi penal. Les màximes brutalitats són possibles. No hi ha defensa de cap classe. És la barbàrie institucionalitzada. Tres dies, cinc dies, trenta dies, segons el casos, l’honorable societat del Dr. Jekyll es torna una trepa de gans-ters de Mr. Hyde.

Jo no odio els policies que han torturat tanta gent en el meu país però vull dir ben clar que els polítics polits dels ministeris, tan diplomàtics i educats ells, tenen més culpa, i que els presidents i vocals dels Consells d’Administració dels grans bancs i de les grans empreses amb llur parlar baixet, amb llur posat protector, amb llur capteniment mesurat i exemplar són els que més torturen, els que més cruelment torturen, els que més incansablement torturen, uns homes sense entranyes, uns monstres de la humanitat. Que ho pensin quan reposen en llur llit tou de nets llençols, enfundats en un pijama de seda. Ells arrenquen ungles, ells desconjunten ossos, ells desfan ronyons, ells esclafen testicles. La tortura no duraria ni un dia més si ells no hi fossin.

Si en comptes de passar-nos la vida envejant i llepant els espavilats de torn, els homes oprimits, solidàriament ens decidíssim a assumir les nostres responsabilitats històriques…

Contra tortura, solidaritat!!

Lluís M. Xirinacs i Damians
12-5-1976

Lluis Maria Xirinacs. La tortura.

Fotografia de la carrega de la policia als manifestants per l’amnistia.

 

Imatges
Escrits Xirinacs (vegeu també la pàgina "OBRA")
General

Comments Off

Permalink