Passi de DVD de Krishnamurti per Lluís Maria Xirinacs i Raimon Panikkar

DVD: KRISHNAMURTI per Lluís M. Xirinacs i Raimon Panikkar.

Veure, escoltar: Passi de DVDs. Es tracta d‘enregistraments fets a Lluís Maria Xirinacs mentre feia cursos, conferències i xerrades sobre els més diversos temes.

Dissabte, 15 de gener a les 11 hores:

KRISHNAMURTI per Lluís M. Xirinacs i Raimon Panikkar.

Branca d’Audiovisuals de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs.

Email: info@fundacioranda.org

Local del Foment Català d’Ajut i Serveis.

Rambla de Badal, 121, 1er. de Barcelona.

Telèfon: 934194747.

Metro: Badal (Línia 5), Mercat Nou (Línia 1), Plaça de Sants (Línia 1).

Autobús: 70.

 

«L’amor sorgeix quan tot l’altre desapareix».

Jiddu Krishnamurti.

Replica Chanel Bags Online In Australia
Purchase Discounted Fake Chanel Bags Online In Ireland
Buy Discounted Fake Chanel Bags Online In Uk
Purchase Discounted Fake Chanel Bags In Australia
Purchase Discounted Fake Chanel Handbags Online In Australia
Buy Chanel Shoes Online
Purchase Discounted Fake Chanel Online In Ireland
Discounted Fake Chanel Online In Ireland
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Shoes In Ireland
Purchase Discounted Chanel Online In Australia
Buy Cheap Replica Chanel Bags In Usa
Cheap Designer Replica Chanel Shoes Online
Purchase Cheap Chanel Shoes Online In Australia
Buy Discounted Fake Chanel Handbags Online In Australia
Purchase Cheap Replica Chanel Handbags Online In Australia
Purchase Designer Replica Chanel Bags Online In Uk
Discounted Designer Replica Chanel In Ireland
Purchase Cheap Replica Chanel Online In Usa
Designer Replica Chanel Shoes Online In Uk
Purchase Discounted Chanel Shoes Online In Usa
Purchase Discounted Replica Chanel Online In Australia
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Bags
Buy Discounted Designer Replica Chanel Handbags Online In Australia
Buy Discounted Replica Chanel Shoes In Ireland
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Handbags In Usa
Buy Cheap Fake Chanel Handbags In Usa
Buy Discounted Designer Replica Chanel Bags Online In Uk
Purchase Fake Chanel
Discounted Designer Replica Chanel Handbags In Uk
Purchase Fake Chanel In Australia
Cheap Replica Chanel
Buy Cheap Designer Replica Chanel Shoes In Usa
Buy Cheap Designer Replica Chanel Shoes Online
Cheap Chanel Shoes Online In Ireland
Designer Replica Chanel Bags In Ireland
Purchase Cheap Replica Chanel
Buy Discounted Chanel Shoes In Usa
Purchase Designer Replica Chanel Handbags In Uk
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Bags In Ireland
Buy Designer Replica Chanel In Ireland
Buy Discounted Replica Chanel
Buy Discounted Fake Chanel Handbags In Ireland
Cheap Replica Chanel Shoes In Ireland
Buy Cheap Designer Replica Chanel Bags Online In Canada
Buy Discounted Chanel Shoes Online In Usa
Buy Cheap Designer Replica Chanel Online In Australia
Buy Chanel Handbags In Ireland
Buy Chanel Online In Usa
Purchase Cheap Chanel In Australia
Buy Chanel In Uk
Buy Replica Chanel Online In Australia
Cheap Designer Replica Chanel Handbags In Canada
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Handbags In Canada
Buy Discounted Chanel Handbags Online In Ireland
Cheap Chanel Shoes In Australia
Discounted Fake Chanel Handbags In Ireland
Purchase Cheap Fake Chanel Online In Uk
Purchase Chanel Online In Uk
Designer Replica Chanel Handbags Online In Usa
Discounted Replica Chanel Handbags In Australia
Replica Chanel Online In Ireland
Purchase Designer Replica Chanel Online In Canada
Buy Replica Chanel Bags In Uk
Chanel Shoes In Usa
Purchase Cheap Replica Chanel Online In Uk
Purchase Fake Chanel In Canada
Purchase Discounted Designer Replica Chanel
Fake Chanel Handbags Online In Australia
Chanel Handbags Online In Australia
Purchase Cheap Fake Chanel Handbags In Ireland
Buy Cheap Fake Chanel Online
Cheap Designer Replica Chanel Online In Usa
Cheap Replica Chanel Shoes Online In Uk
Buy Cheap Chanel Shoes In Canada
Cheap Fake Chanel In Usa
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Bags In Uk
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Handbags Online In Canada
Purchase Discounted Chanel Handbags In Australia
Designer Replica Chanel In Uk
Purchase Replica Chanel Shoes In Usa
Buy Fake Chanel Handbags Online In Usa
Buy Designer Replica Chanel Online In Australia
Cheap Fake Chanel Bags In Ireland
Buy Chanel Handbags In Canada
Buy Discounted Fake Chanel Online In Canada
Replica Chanel In Canada
Buy Chanel Bags In Canada
Buy Discounted Replica Chanel Bags Online In Ireland
Purchase Cheap Chanel In Ireland
Buy Discounted Chanel Shoes In Canada
Cheap Chanel Online In Usa
Buy Cheap Replica Chanel Bags Online In Usa
Cheap Fake Chanel Bags Online In Ireland
Purchase Chanel Bags Online In Canada
Buy Cheap Fake Chanel Bags Online In Ireland
Replica Chanel Bags In Uk
Buy Discounted Chanel Shoes
Cheap Chanel Handbags In Canada
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Bags Online In Usa
Designer Replica Chanel Handbags Online In Australia