Gener 13th, 2011

Inici d'Una lectura d'el Fedó

Inici d’UNA LECTURA DEL FEDÓ: Dimarts, 25 de gener, de 19,30 a 21 h.

Mosaic classic

 

«Per a l’home lliure, la seva saviesa no és meditació de la mort, sinó meditació de la vida»

Spinoza (Ètica, IV, T. 67).

 

El Fedó és una inspirada obra de Plató centrada en la reflexió sobre la mort, en particular, de la mort de Sòcrates mentre esperava, a la presó, l’execució de la sentència. És una obra molt celebrada de l’autor i, també, una de les més influents en la nostra cultura occidental.

 

Aquestes sessions que us proposem tenen com a finalitat realitzar una aproximació temàtica i interpretativa a una de les obres de Plató més estimades per en Lluís Maria Xirinacs.

 

És convenient (no necessari) que les persones interessades disposin del text per a la lectura.

 

Sessions quinzenals (gener-febrer-març) de 19,30 a 21 h.:

 

1a.: 25 de gener del 2011.

2a.: 8 de febrer del 2011.

3a.: 22 de febrer del 2011.

4a.: 8 de març del 2011.

 

A càrrec d’Àngels Baldó.

 

Preus:

10 € per sessió

Totes les sessions: 35 €.

 

Per als socis:

8 € per sessió

Totes les sessions: 20 €.

 

Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs.

Email: info@fundacioranda.org

Local del Foment Català d’Ajut i Serveis.

Rambla de Badal, 121, 1er. de Barcelona.

Telèfon: 934194747.

Metro: Badal (Línia 5), Mercat Nou (Línia 1), Plaça de Sants (Línia 1).

Autobús: 70.

Discounted Chanel Bags In Uk
Buy Fake Chanel Handbags Online In Canada
Discounted Designer Replica Chanel Online In Uk
Buy Fake Chanel Online In Uk
Chanel Bags Online In Uk
Purchase Fake Chanel Bags Online In Canada
Cheap Replica Chanel Shoes Online
Buy Designer Replica Chanel Online In Uk
Purchase Cheap Designer Replica Chanel In Uk
Buy Cheap Designer Replica Chanel Bags
Replica Chanel Shoes Online In Ireland
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Shoes In Uk
Chanel Handbags Online In Ireland
Purchase Chanel Shoes Online In Uk
Purchase Replica Chanel Shoes In Australia
Purchase Fake Chanel Online In Usa
Purchase Chanel Shoes Online In Australia
Cheap Fake Chanel Handbags In Usa
Cheap Replica Chanel Bags Online In Usa
Discounted Designer Replica Chanel Bags Online In Canada
Purchase Discounted Chanel Bags In Canada
Purchase Cheap Chanel Shoes Online In Uk
Cheap Replica Chanel Shoes In Usa
Purchase Discounted Designer Replica Chanel In Canada
Buy Discounted Fake Chanel Bags Online
Purchase Fake Chanel Shoes In Ireland
Cheap Chanel Bags In Canada
Buy Cheap Chanel Bags In Australia
Designer Replica Chanel Shoes Online
Designer Replica Chanel Bags In Uk
Cheap Chanel Handbags Online In Australia
Buy Designer Replica Chanel Bags Online In Usa
Discounted Chanel Shoes
Buy Cheap Chanel Bags In Ireland
Purchase Discounted Fake Chanel Online In Usa
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Handbags Online
Discounted Designer Replica Chanel Shoes
Buy Fake Chanel Shoes
Purchase Cheap Replica Chanel Online In Canada
Purchase Discounted Replica Chanel In Ireland
Buy Discounted Designer Replica Chanel Online In Uk
Purchase Discounted Replica Chanel Shoes Online
Buy Chanel Shoes In Usa
Buy Replica Chanel Online In Usa
Purchase Cheap Chanel Bags Online In Australia
Purchase Cheap Designer Replica Chanel Shoes In Ireland
Chanel Shoes In Canada
Buy Fake Chanel Bags
Purchase Cheap Fake Chanel Handbags Online In Ireland
Purchase Chanel Shoes Online In Usa
Purchase Discounted Chanel Bags Online In Canada
Purchase Fake Chanel Shoes In Uk
Buy Fake Chanel Shoes Online In Ireland
Discounted Replica Chanel Online In Australia
Buy Chanel Bags Online In Usa
Discounted Fake Chanel Handbags Online In Usa
Buy Cheap Designer Replica Chanel Handbags Online In Uk
Buy Discounted Fake Chanel Bags Online In Canada
Purchase Cheap Replica Chanel Handbags Online In Usa
Discounted Chanel Bags Online In Canada
Discounted Fake Chanel Handbags In Usa
Buy Replica Chanel Handbags In Uk
Cheap Replica Chanel In Usa
Purchase Cheap Chanel In Canada
Purchase Replica Chanel Bags Online In Usa
Discounted Chanel Shoes Online In Usa
Buy Cheap Chanel In Canada
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Bags In Canada
Buy Discounted Chanel Shoes Online In Ireland
Cheap Designer Replica Chanel Online In Uk
Purchase Discounted Fake Chanel In Ireland
Replica Chanel Online
Buy Designer Replica Chanel In Canada
Cheap Chanel Shoes Online In Canada
Chanel Online
Buy Fake Chanel Bags Online In Canada
Discounted Chanel Online
Cheap Replica Chanel Bags In Usa
Discounted Fake Chanel Shoes In Canada
Buy Designer Replica Chanel In Australia
Discounted Fake Chanel Shoes Online In Uk
Discounted Replica Chanel Bags In Canada
Cheap Chanel Online
Buy Replica Chanel Online In Canada
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Bags In Usa
Buy Designer Replica Chanel Shoes Online In Uk
Replica Chanel Handbags Online In Ireland
Fake Chanel In Canada
Fake Chanel Handbags Online
Purchase Fake Chanel Handbags Online In Uk
Cheap Designer Replica Chanel Bags In Canada
Chanel Shoes
Purchase Cheap Designer Replica Chanel Bags Online
Purchase Designer Replica Chanel Bags Online In Canada
Purchase Cheap Chanel Bags In Canada
Purchase Discounted Fake Chanel Handbags In Australia
Purchase Designer Replica Chanel Bags Online
Buy Chanel Shoes In Australia
Buy Replica Chanel Bags Online In Australia
Buy Cheap Fake Chanel Bags In Australia

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

Passi de DVD de Krishnamurti per Lluís Maria Xirinacs i Raimon Panikkar

DVD: KRISHNAMURTI per Lluís M. Xirinacs i Raimon Panikkar.

Veure, escoltar: Passi de DVDs. Es tracta d‘enregistraments fets a Lluís Maria Xirinacs mentre feia cursos, conferències i xerrades sobre els més diversos temes.

Dissabte, 15 de gener a les 11 hores:

KRISHNAMURTI per Lluís M. Xirinacs i Raimon Panikkar.

Branca d’Audiovisuals de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs.

Email: info@fundacioranda.org

Local del Foment Català d’Ajut i Serveis.

Rambla de Badal, 121, 1er. de Barcelona.

Telèfon: 934194747.

Metro: Badal (Línia 5), Mercat Nou (Línia 1), Plaça de Sants (Línia 1).

Autobús: 70.

 

«L’amor sorgeix quan tot l’altre desapareix».

Jiddu Krishnamurti.

Replica Chanel Bags Online In Australia
Purchase Discounted Fake Chanel Bags Online In Ireland
Buy Discounted Fake Chanel Bags Online In Uk
Purchase Discounted Fake Chanel Bags In Australia
Purchase Discounted Fake Chanel Handbags Online In Australia
Buy Chanel Shoes Online
Purchase Discounted Fake Chanel Online In Ireland
Discounted Fake Chanel Online In Ireland
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Shoes In Ireland
Purchase Discounted Chanel Online In Australia
Buy Cheap Replica Chanel Bags In Usa
Cheap Designer Replica Chanel Shoes Online
Purchase Cheap Chanel Shoes Online In Australia
Buy Discounted Fake Chanel Handbags Online In Australia
Purchase Cheap Replica Chanel Handbags Online In Australia
Purchase Designer Replica Chanel Bags Online In Uk
Discounted Designer Replica Chanel In Ireland
Purchase Cheap Replica Chanel Online In Usa
Designer Replica Chanel Shoes Online In Uk
Purchase Discounted Chanel Shoes Online In Usa
Purchase Discounted Replica Chanel Online In Australia
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Bags
Buy Discounted Designer Replica Chanel Handbags Online In Australia
Buy Discounted Replica Chanel Shoes In Ireland
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Handbags In Usa
Buy Cheap Fake Chanel Handbags In Usa
Buy Discounted Designer Replica Chanel Bags Online In Uk
Purchase Fake Chanel
Discounted Designer Replica Chanel Handbags In Uk
Purchase Fake Chanel In Australia
Cheap Replica Chanel
Buy Cheap Designer Replica Chanel Shoes In Usa
Buy Cheap Designer Replica Chanel Shoes Online
Cheap Chanel Shoes Online In Ireland
Designer Replica Chanel Bags In Ireland
Purchase Cheap Replica Chanel
Buy Discounted Chanel Shoes In Usa
Purchase Designer Replica Chanel Handbags In Uk
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Bags In Ireland
Buy Designer Replica Chanel In Ireland
Buy Discounted Replica Chanel
Buy Discounted Fake Chanel Handbags In Ireland
Cheap Replica Chanel Shoes In Ireland
Buy Cheap Designer Replica Chanel Bags Online In Canada
Buy Discounted Chanel Shoes Online In Usa
Buy Cheap Designer Replica Chanel Online In Australia
Buy Chanel Handbags In Ireland
Buy Chanel Online In Usa
Purchase Cheap Chanel In Australia
Buy Chanel In Uk
Buy Replica Chanel Online In Australia
Cheap Designer Replica Chanel Handbags In Canada
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Handbags In Canada
Buy Discounted Chanel Handbags Online In Ireland
Cheap Chanel Shoes In Australia
Discounted Fake Chanel Handbags In Ireland
Purchase Cheap Fake Chanel Online In Uk
Purchase Chanel Online In Uk
Designer Replica Chanel Handbags Online In Usa
Discounted Replica Chanel Handbags In Australia
Replica Chanel Online In Ireland
Purchase Designer Replica Chanel Online In Canada
Buy Replica Chanel Bags In Uk
Chanel Shoes In Usa
Purchase Cheap Replica Chanel Online In Uk
Purchase Fake Chanel In Canada
Purchase Discounted Designer Replica Chanel
Fake Chanel Handbags Online In Australia
Chanel Handbags Online In Australia
Purchase Cheap Fake Chanel Handbags In Ireland
Buy Cheap Fake Chanel Online
Cheap Designer Replica Chanel Online In Usa
Cheap Replica Chanel Shoes Online In Uk
Buy Cheap Chanel Shoes In Canada
Cheap Fake Chanel In Usa
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Bags In Uk
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Handbags Online In Canada
Purchase Discounted Chanel Handbags In Australia
Designer Replica Chanel In Uk
Purchase Replica Chanel Shoes In Usa
Buy Fake Chanel Handbags Online In Usa
Buy Designer Replica Chanel Online In Australia
Cheap Fake Chanel Bags In Ireland
Buy Chanel Handbags In Canada
Buy Discounted Fake Chanel Online In Canada
Replica Chanel In Canada
Buy Chanel Bags In Canada
Buy Discounted Replica Chanel Bags Online In Ireland
Purchase Cheap Chanel In Ireland
Buy Discounted Chanel Shoes In Canada
Cheap Chanel Online In Usa
Buy Cheap Replica Chanel Bags Online In Usa
Cheap Fake Chanel Bags Online In Ireland
Purchase Chanel Bags Online In Canada
Buy Cheap Fake Chanel Bags Online In Ireland
Replica Chanel Bags In Uk
Buy Discounted Chanel Shoes
Cheap Chanel Handbags In Canada
Purchase Discounted Designer Replica Chanel Bags Online In Usa
Designer Replica Chanel Handbags Online In Australia

Vídeos
Escrits (diversos autors)
Escrits Xirinacs (vegeu també la pàgina "OBRA")
General

Comments Off

Permalink