Novembre 2008

Entrevista amb el president del Parlament de Catalunya, Sr. Ernest Benach

25 de novembre de 2008

Un país que progressa és un país que creu en les seves institucions. Una delegació de la Fundació formada per Lluís Busquets, el Xavier Espar, Ricard Lobo i Fèlix Simon, va ser rebuda pel president del Parlament de Catalunya, M. H. Sr. Ernest Benach.

dscf5693.JPG

A la pàgina web del Parlament ens diu: “El Parlament és l’espai on les i els representants polítics del poble exerceixen les funcions de creació, control i impuls de l’acció del Govern de la nació. És un àmbit central en la vida de Catalunya. S’hi debaten i es prenen decisions que afecten el dia a dia de totes les persones que viuen al nostre país. Però, per a la salut de la democràcia, del país i del mateix Parlament, cal que la nostra cambra sigui molt propera a la ciutadania; que la feina que s’hi fa estigui plenament connectada amb la realitat immediata i sigui objecte de seguiment per part de les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya”
Com a president del Parlament de Catalunya, es va ratificar en el seu compromís des de la il·lusió i la convicció, com també des de l’entusiasme, a servir amb humilitat i dedicació aquesta institució i a respectar la pluralitat, que és avui el principal missatge que ens ha donat la societat catalana i alhora un valor propi de la riquesa de pensament del nostre país. Va tenir paraules molt càlides en favor de Lluís M. Xirinacs i ens va oferir tot el seu suport personal en tot el que estès al seu abast.
Fruit d’aquesta visita, s’han iniciat els contactes amb la Cap de l’Àrea de l’Arxiu del Parlament, la senyora Mariona Corominas, per tal de poder disposar d’una relació del material de Lluís M. Xirinacs que es troba dipositat al Parlament. Pel que sembla, hi ha el text alternatiu a l’Estatut de Sau, amb diversos textos i fotografies que són d’interès per a la Fundació.

dscf5689.JPG

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

25 de novembre de 2008

Entrevista amb el Sr. Aleix Villatoro, cap del Gabinet del Conseller del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
Vam ser rebuts al Palau Marc, la seu de la Conselleria a la rambla Santa Mònica de Barcelona. Durant l’entrevista es va fer un ràpid repàs a l’obra i llegat de Lluís M. Xirinacs, amb la proposta de poder emprendre en un dia no gaire llunyà, l’edició de la seva obra completa. Xirinacs ha estat un català universal que es mereix el reconeixement de les nostres institucions i llur ajut perquè que es faci arribar la seva obra a tothom.

dscf5687.JPG

Creiem útil fer esment de les funcions del Departament de Cultura de la Generalitat. Són, entre d’altres: la promoció i la difusió cultural; el patrimoni cultural, arxius i museus; les indústries culturals; l’activitat reguladora dels mitjans de comunicació públics i la relació amb els mitjans de comunicació de la Generalitat; la cultura tradicional i popular catalana; els equipaments culturals; la cooperació cultural i biblioteques.

Van assistir a la reunió el director de la Fundació Xirinacs, Fèlix Simon, i els patrons Lluís Busquets i Ricard Lobo.

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

Consell audiovisual

24 de novembre de 2008

Ha tingut lloc la primera reunió del recentment constituït consell audiovisual, amb l’objectiu d’inventariar inicialment el material disponible de so, vídeo, DVD i fotografia.

dscf5685.JPG

L’equip està format pel David Roig, l’Ariadna Pujol, Guillem Rodri, Ramon Solé i amb la col·laboració de la Mireya Beril i del Lluís Brunet.
A la primera trobada es van definir els diversos nivells i plans de treball, tasques de digitalització i catalogació de les peces, així com diversos projectes que en el futur es podrien portar a la pràctica si la Fundació disposava dels suficients recursos econòmics. Mereix esment especial la possibilitat de comptar amb els equipaments necessaris per poder consultar tot aquest material disponible, la creació d’un audiovisual de la vida i obra de LLMX i una exposició itinerant de fotografia.

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

Camí que camina (Lluís M. Xirinacs)

cami.gif Acció!

CAMÍ QUE CAMINA:

de SANT CUGAT DEL VALLÈS a BARCELONA

(30.9 – 1.10.2006)

Antoni Tàpies
(www.elcami.cat)

“Si un dia sóc terra,
si un dia sóc pols,
que sigui d’aquesta
que han trepitjat molts”
.

El Camí que camina és més que el Camí. El Camí és un espai lineal, una longitud i, en el nostre cas, un trajecte ben definit sobre un mapa o ja sobre el terreny: Sant Cugat-Barcelona, dins d’un itinerari en forma de Vuit Abraçador, en un llaç, simbòlicament etern, de tot el territori nacional dels Països Catalans. El Camí, no quan es projecta, ans quan es camina és temps, un temps lineal en el nostre cas, ben definit en el calendari i el rellotge: 30.9/1.10.2006, potser, dins del do meravellós del temps d’una vida sencera. I el Camí caminat és força física esmerçada en avançar i força moral o espiritual acumulada pels caminants, absorbida, xuclada d’una Terra fecunda, d’una Terra dotada d’un motor que les contrarietats de la història no han fet més que enfortir. En resum: espai ´ temps ´ força = Acció (i, en aquest cas, acció no violenta, sense tancs). L’univers sencer avança a glops d’acció, a “quanta” d’acció, a farcellets amb les tres magnituds alhora. Si te’n deixes una de les tres o dues (espai-temps o història, temps-força o impuls, espai-força o energia) només obtens una abstracció fantasmal de la realitat.

Cada individu és un gran “quantum” d’acció (no hi ha un individu i mig o un individu i tres quarts), a condició que se’l contempli des de la naixença fins a la mort, el seu cos és un paquet indivisible: a) de força constitutiva de matèria, b) estès en un tros d’espai i c) durant el temps de la seva vida. Una nació també és un “quantum” indivisible, d’acció, encara més gran, a condició que se’l contempli amb tot el seu esforç patrimonialitzat, en tota la seva extensió i al llarg de tota la seva història, amb les realitzacions del passat, la vida fascinant del present i les projeccions de futur. El Vuit Abraçador del Camí que camina és, doncs, un meravellós signe del glop d’acció que és el nostre poble en el conjunt de glops, que són tots els pobles de la terra.

I, en aquest moment, som al vespre del 30 de setembre de 2006, a l’alberg INOUT de Vallvidrera, ja en el municipi barceloní, en el meu poble! I vull evocar-vos succintament alguns episodis de la tradició caminant del nostre poble, a la recerca de la Terra Promesa.

D’antuvi, us recordo alguns dels nostres caminants individuals insignes. Un primer gran caminant fou mossèn Cinto Verdaguer, que vingué a morir aquí, a Vil·la Joana. Resti, doncs, sota la seva protecció aquest tram del Camí obert avui. Els dos referits a continuació deixaren finament escrites i publicades les seves caminades: Joan Santamaria i Munné (Principat de Catalunya 1926-29, Mallorca 1935) i Josep Maria Espinàs i Massip (Pirineu 1957, Barcelona 1961, Priorat 1962, Segarra 1972, comarques del Principat 1978, Terra Alta 1989, La Llitera 1990, Alt Maestrat 1991). Joan Amades i Gelat des de 1915 fins a la seva mort (1959) no parà de recórrer el territori català a la recerca de cançons, rondalles, costums, etc…. per salvar-les de la decadència o de l’oblit. Tot ho deixà escrit i publicat. Antoni Maria Alcover i Sureda, assistit per Francesc de Borja Moll, des de finals del segle XIX recorregué l’extensió sencera dels Països Catalans, tot recollint la parla autòctona local, per fer el seu gran Diccionari Català-Valencià-Balear. Qui també recorregué a peu tot el país amb finalitat filològica fou en Joan Coromines i Vigneaux, insigne lexicògraf , autor de nombrosos i monumentals diccionaris catalans, un d’etimològic i un altre d’onomàstic. Igualment cal tenir present l’extraordinària vocació caminaire i cultural col·lectiva dels nostres Centres excursionistes de tan llarga tradició (CEC 1890, UEC 1933, etc.). Josep Maria Batista i Roca fundà els Minyons de Muntanya (1927) i amb mossèn Antoni Batlle i Mestre endegà l’escoltisme català que, sobre tot, en la seva branca de “guies” (16-21 anys), practicà el costum de fer els seus campaments itinerants i dedicats a la coneixença i estudi de tot l’àmbit nacional. Jo mateix hi vaig estar treballant uns quants anys (1956-63) amb ells. L’escoltisme ha estat un fogar permanent de formació de nacionalistes polítics, socials, militars defensius, antimilitaristes, intel·lectuals, etc.

Al 1930, el mateix Batista i Roca, amb un grup d’amics, fundà aquí a Barcelona “Palestra”, entitat popular, educativa i patriòtica, que volia treballar més enllà de matisos polítics. Organitzà campanyes d’acció social i cultural. S’estengué per totes les comarques on deixà un viu record de la seva feina. A la Vall d’Aran es presentà amb un manifest en aranès. Fou presidida per Pompeu Fabra. Mantingué estreta relació amb moviments similars de Galícia, Euskalherria i Txecoeslovàquia. Arribà a tenir uns cinc mil afiliats a Catalunya, València i Mallorca. “Palestra” fou prohibida després de la guerra del 1936-39. Caminants, ben segur que us trobareu encara amb algun enamorat de “Palestra”.

També al 1930, mossèn Albert Bonet i Marrugat feu un viatge per tota Europa a fi d’estudiar-hi els moviments de joventut, existents, que fossin lliures. Durant una setmana, a l’inici de 1931, cada dia publicà la seva experiència viscuda en un país diferent, al diari “El Matí”, sota l’epígraf: Un viatge de cara als joves, després editat com a llibre. Demanava de fer un gran moviment de joventuts catòliques no adherit a cap partit polític i per damunt de tendències. Al dissabte d’aquella setmana, Albert Bonet, al diari “El Matí”, convocà per al dia següent, diumenge, a les dotze del matí una concentració al cim del Tibidabo de tots aquells que estiguessin interessats a fundar un moviment de joventut lliure. Al cim del Tibidabo aquell dia no s’hi cabia. La convocatòria fou un èxit. Al març del mateix any arrencà la Federació de Joves Cristians de Catalunya (FJC, “fejocisme”). La presidí Fèlix Millet i Maristany. Pere Tarrés i Claret fou vice-president i Albert Bonet, secretari. S’escampà confederalment per tot arreu del Principat. L’estructura subsidiària confederal (troncal) engrescà molt la participació dins de cada comarca i el coneixement mutu entre comarques. El secretariat desenvolupà també unes eficients entitats especialitzades (sectorials) en molts aspectes: comunicació (la revista “Flama”), cinema, propaganda, esports, agricultura, obrerisme, educació, universitats, música, excursionisme, feminisme, etc. També es crearen les seccions d’avanguardistes (nois de 10 a 14 anys), amb la revista “L’Avant”. Controlaven un bon nombre de publicacions, la més important de les quals era el diari ”El Matí”. Assoliren medalles en les competicions esportives olímpiques internacionals. En esclatar la guerra franquista es comptaven catorze mil fejocistes, entre 15 i 35 anys. Durant la guerra alguns lluitaren al front, altres, considerats dretans, foren afusellats. Acabada la guerra foren prohibits, considerats esquerrans i nacionalistes, per la jerarquia catòlica franquista. Alguns grups continuaren autònomament en una semiclandestinitat (treball de la dona, festes de barri, iniciació ascètica i mistica individual, iniciació bíblica i litúrgica col·lectiva). Encara avui dia els que en formaren part porten gravada al cor aquella experiència.

En temps ja més propers i, per consegüent, més coneguts, cal esmentar la “Marxa de la Llibertat” (estiu 1976), també més enllà de partits. Tot un poble que avança donant-se les mans. Fou en els temps de l’eixida cap a una certa i vigilada democràcia després de quaranta anys d’autoritarisme. Les masses adormides foren sotraguejades a tot arreu, encara avui molts se’n recorden, per vuit columnes d’esforçats caminaires que des dels quatre punts cardinals dels Països Catalans recorregueren totes les comarques explicant i reclamant els quatre punts de l’Assemblea de Catalunya (amnistia, llibertats democràtiques, autodeterminació i unió en la lluita). Prohibida, bastonejada, multada, detinguda, esbarriada, empresonada múltiples vegades, arribà al punt d’encontre previst, al monestir de Poblet, centre espiritual i funerari dels reis de la vella Catalunya ja unida a les joves València i les Illes. El logotip d’Antoni Tàpies, era una petja de caminant amb les quatre barres en forma de fletxes que apuntaven amunt.

Des de 1981 a 1990 lluí al Principat una altra estrella de primer ordre, la “Crida a la Solidaritat, en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes. Com l’anterior, sota el lideratge d’Àngel Colom i Colom, sorgida aquesta d’una protesta contra un manifest d’intel·lectuals anticatalans (12.3.1981), amb el seu estil arriscat i estripat, s’escampà pel territori com la pólvora i suscità innombrables simpaties i adhesions, especialment de part dels joves. També motivà incomptables accions judicials en contra. Tingué gran impacte polític (en els partits), social (manifestacions, concentració a can Barça), cultural (concert de Mikos Theodorakis i, en especial, campanyes pro llengua catalana) i, fins i tot, econòmic (Corte Inglés, Telefònica, Renfe, petroquímiques de Tarragona, etiquetatge en català, …) i militar (anti-OTAN, anti-VI flota americana), de categoria, en l’interior del país i a l’estranger (tren a Estrasburg, Madrid, ajuda a Eritrea, a Etiòpia, a Nicaragua). No era gaire caminadora, però el seu popular logotip, creat pel valencià Joan Genovès (juny 1971), dibuixava un home corrent que brandava una bandera catalana desplegada, a l’espatlla. La potència social de la Crida era incalculable. S’ensorrà per divergències internes sobre la seva finalitat: si havia de ser política o de romandre demòtica i, segurament també per mala administració financera. Tanmateix aquesta important experiència ha marcat molts dels seus protagonistes i participants fins a avui dia. Les exigències de llur activisme obligaren els seus membres a fer molts i molts quilòmetres al llarg i ample del país.

Per acabar, entre altres moviments, com la Marxa ecologista del Llobregat, dels anys de la fi del franquisme, com el “Plantem-nos!”, moviment assembleari amb seu itinerant, dels anys 2000-01, com l’anual “Flama del Canigó - 24 de juny - Festa Nacional dels Països Catalans”, encara avui dia i amb èxit, es realitza, també anualment, el “Corre-llengua”, que recorre tots els Països Catalans en una ruta farcida d’actes culturals en favor de la nostra llengua, organitzat per la Coordinadora de les Associacions per la Llengua Catalana.

Amics: la nostra tradició és ampla, llarga i fonda. Sobre ella, sobre els seus encerts i errors, ara estem començant a bastir, amb una nova empenta, una institució singular que és trajecte fix establert que cus tota l’àrea de la nostra nació trossejada, una institució singular on cal caminar i que cal adobar per fer-la efectiva, amb esforç, amb atenció i estudi, amb creativitat, amb subsidiarietat, adreçada demòticament a la base social, font de tota sobirania, centrada únicament en la reconstrucció d’allò que és fonamental, imprescindible i irrenunciable en les comunitats humanes troncals de barri, municipi, comarca, vegueria, país, nació. De moment, s’estan formant ja les entitats “Amics de cada comarca”, nodrides de responsables fidels del cos i esperit de cada comarca; destinades a créixer i a què, tot ajudant els caminants al seu pas, arribin a encarnar la vera comunitat responsable, lliure i per tant sobirana, de cada comarca socialment, culturalment, econòmicament, … El Barcelonès és, sens dubte, la comarca més difícil. Avui, ara, aquí, amb tot l’esforç dels preparadors i dels caminaires, hem posat el primer peu, la primera passa, del Camí a Barcelona.

Excuseu-me que per acabar evoqui un record punyent d’infància. Eren les vuit del matí del dia 26 de gener del tercer any de guerra de 1939. Vivia amb la mare i quatre germans més, als meus set anys, en un pis del carrer de Muntaner de Barcelona, per sobre de la Travessera de Gràcia. Teníem una dona gallega entranyable que ajudava en les feines de la casa, mentre la mare s’afanyava a treballar a fora per donar-nos de menjar. A aquella hora cridà a la mare: “Senyoreta!, senyoreta! Miri com llueixen al sol els tancs de Franco que ja baixen per la carretera de Vallvidrera.”. Els cinc nens saltarem del llit i ens abocàrem a la finestra astorats. Sí. Baixaven els tancs encegadors de tanta llum com arrencaven al sol ixent. Venien de Sant Cugat cap a Barcelona. Acabaven de saltar la carena de la Serra de Collserola. Al pare se l’havien endut pres, qui sap si per afusellar-lo. La mare plorava i plorava. ¿Que faria la mare veient-vos a vosaltres demà baixar, per aquella mateixa carretera de Vallvidrera, a encetar a Barcelona una nació verament responsable i lliure?

Lluís Maria Xirinacs i Damians

Order Imitrex
Order Accupril
Yerba Diet
Buy Stromectol
Cheap Plan
Order Inderal
ActoPlus Met
Purchase Lotrisone
Cheap Bontril
Order Levitra
Emsam
Cheap Lortab
Purchase Diakof
Order Chitosan
Arimidex
Aceon
Ephedrine
Purchase Brite
Order StretchNil
Cheap Exelon
Purchase Lanoxin
Order Zimulti
Buy Tramadol
Purchase Micardis
Buy Pamelor
Purchase Renalka
Order Phentermine
Lukol
Buy Nicotinell
Exelon
Buy Claritin
Cheap Buspar
Purchase Revia
Order Zyloprim
Buying Viagra
Order Cymbalta
Buy Xeloda
Brafix
Order Butalbital
Buy Karela
Buy Hydrocodone
Buy Kytril
Buy Starlix
Diet Maxx
Lopid
Order Procardia
Buy Levitra
Buy Micardis
Purchase Capoten
Purchase Aricept
Order Lasix
Buy Motrin
Buy Mevacor
Gasex
Cheap Casodex
Cheap Mentat
Cheap Menosan
Purchase Ativan
Purchase Relafen
Purchase Quibron-T
Avandia
Buy Premarin
Mentat
Purchase Vicodin
Men Attracting
Order Stromectol
Buy Himcolin
Oxytrol
Buy Vasodilan
Purchase Lisinopril
Buy Adderall
Buy Kamagra
Cheap Tenuate
Purchase Koflet
Buy Crestor
Viagra
Buy Diethylpropion
Order Avandia
Menosan
Purchase Naprosyn
Order Acomplia
Cheap Lamisil
Purchase Accupril
Cheap Nexium
Purchase Mevacor
Buy Lipitor
Cheap Combivent
Order Percocet
Professional Plasma
Purchase Detrol
Himcocid
Cheap Hyzaar
Order Hoodia
Revia
Purchase Cyklokapron
Buy Mysoline
Cheap Proventil
Cheap Cardizem
Cheap Bupropion
Purchase Flexeril
Buy Feldene
Cheap Lopid
Purchase Starlix
Kytril
Purchase Rocaltrol
Purchase Premarin
Order Ophthacare
Order Claritin
Cheap Topamax
Cheap Alprazolam
Cheap Omnicef
Purchase Methocarbam
Tiberius Erectus
Buy Reosto
Buy Plavix
Ambien
Purchase Exelon
Order Diethylpropion
Buy Altace
Buy Online
Purchase Bupropion
Purchase Kytril
Penisole
Order Vantin
Keftab
Liv.52
Order Lanoxin
Cheap Propecia
Cheap Diarex
Purchase Hydrocodone
Tenormin
Cheap Zimulti
Order Feldene
Buying Adipex
Purchase Fastin
Chitosan
Purchase Lopressor
Viagra Jelly
Cheap Quibron-T
Menopause Gum
Cozaar
Nizoral
Order Coumadin
Buy Koflet
Xenacore
Cheap Pilex
Cheap Lamictal
Purchase Urispas
Cheap StretchNil
Purchase Oxycontin
Buy Acticin
Cheap Phentermine
Purchase Acomplia
Cheap Tricor
Buy Femcare
Epivir-HBV
Shallaki
Purchase Rhinocort
Order Sumycin
Order Brahmi
Order Fioricet
Buy Ultram
Cheap Mevacor
Cheap Ambien
Buy Nirdosh
Order Ventolin
Clarina
Femara
Prinivil
Purchase Biaxin
Buy Zyloprim
Buy Atrovent
Buy Mentax
Purchase Cheap
Buy Lotensin
Order Clarinex
Trimox
Order Diarex
Order Didronel
Order Avodart
Purchase Zetia
Arava
Order Evecare
Order Lotrisone
Purchase Miacalcin
Buy Flonase
Purchase Risperdal
Buy Xanax
Cheap Coreg
Buy Buspar
Acticin
Cheap Viramune
Order Diabecon
Cheap Amoxil
Purchase Retin-A
Buy Superman
Purchase V-Gel
Purchase Omnicef
Purchase Lortab
Purchase Adipex
Purchase Evista
Order Liv.52
Buy Accutane
Buy Arava
Order Diazepam
Purchase Brafix
Buy Sinequan
Purchase Celexa
Order Imdur
Purchase Brahmi
Mobic
Atrovent
Purchase Plendil
Cheap Paxil
Purchase Maxaquin
Shoot
Order Levothroid
Order Nimotop
Purchase Neurontin
Zyprexa
Tentex Royal
Cheap Maxaquin
Purchase Zyban
Purchase Phentrimine
Order Geodon
Loprox
Neurontin
Cheap Claritin
Maxaquin
Plavix
Buy Carisoprodol
Cheap Depakote
Cheap Biaxin
Purchase Kamagra
Buy Procardia
Tricor
Urispas
Purchase Zovirax
Purchase Proventil
Cheap Vytorin
Purchase Gasex
Antabuse
Order Parlodel
Cheap Himplasia
Cheap Azulfidine
Order Brafix
Buy Himcospaz
Order Pamelor
Retin-A
Buy Nolvadex
Aleve
Buy Naprosyn
Combivent
Purchase Didrex
Order Lasuna
Flovent
Quibron-T
Vitamin A
Buy Tulasi
Buy CLA
Purchase Septilin
Feldene
Buy Mobic
Order Tenuate
Purchase Calan
Cheap Ismo
Rogaine
Buy Leukeran
Purchase Acyclovir
Purchase Serophene
Cheap Serophene
Buy Ativan
Order Darvocet
Purchase Tenuate
Purchase Zyrtec
Purchase Prevacid
Zelnorm
Order Pravachol
Order Septilin
Order Zetia
Purchase Norco
Order Sinequan
Buy Drug
Cheap Feldene
Order Prednisone
Cheap Levaquin
Buy Cozaar
Cheap Ashwagandha
Purchase Shoot
Purchase Lukol
Order Zyvox
Cheap Revia
Buy Amaryl
Cheap Ansaid
Vantin
Cheap Protonix
Purchase Speman
Purchase Prometrium
Purchase Sinequan
Cheap Kytril

Imatges
Escrits Xirinacs (vegeu també la pàgina "OBRA")

Comments Off

Permalink

Entrevista amb Duran i Lleida

17 de novembre de 2008

dscf5635.JPG

Entrevista amb Josep A. Duran i Lleida, president del comitè de govern d’Unió Democràtica de Catalunya, un partit polític nacionalista català d’inspiració democratacristiana, amb 70 anys d’història. UDC està representada en totes les institucions polítiques catalanes - Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments - i també al Congrés i al Senat espanyols i al Parlament europeu.
A la seu d’UNIÓ, al carrer Nàpols 35, de Barcelona, vam ser rebuts pel president del Comitè de Govern d’Unió Democràtica de Catalunya. En nom de la Fundació Xirinacs, hi van ser presents, el seu president Xavier Espar, el seu director Fèlix Simon i el patró Joan Parés.
La visita va facilitar una bona entesa i l’aprofundiment en la figura i el llegat de Lluís M. Xirinacs, alhora que es van considerar diverses possibilitats de col·laboració en el futur per donar a conèixer el seu pensament i la seva obra.

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

El llegat que ens deixa en Xirinacs (Lluís Planes)

Palau de la Música Catalana, 13 d’octubre del 8
Lluís Planes (Fundació Xirinacs)

La independència de cada individu i de cada nació, com tot Dret Universal inalienable, ni es vota ni es demana; es pren i es proclama.

lluisplanes.JPG

Aquest és el concepte d’independència d’en Xirinacs, entesa com a sobirania, com a maduresa: l’assumpció de responsabilitats de cada persona individual o col·lectiva.

Per a qualsevol repte social i nacional cal la voluntat i la força del poble; els polítics sols no poden. Aquesta és la nostra responsabilitat.
Per assolir la lluna no s’ha de mirar la lluna, com faria un infant; cal mirar a terra per fer el coet.

Sobre el llegat d’en Xirinacs us vull dir 4 coses:
1) Ens recorda que la democràcia vol dir la Força del Poble.
Si estem massificats, desorganitzats, som mers ciutadans dominables pels estats actuals o per l’Estat Català quan el tinguem.

Per ser poble cal estar organitzats territorialment, per poder dialogar i decidir. És el que avui se’n diu democràcia participativa.
I ho estem fent a través d’un projecte com El Camí dels Països Catalans, que a més de promoure la revitalització econòmica enllaçant el turisme amb la cultura, està duent a terme la vertebració nacional amb la suma de gent, entitats i administracions públiques de tots els colors, superant el partidisme. Ja som més de 5.000 els Amics del Camí; us hi podeu apuntar a www.elcami.cat.

2) Ens ensenya que la força més gran i evolucionada coneguda és l’acció no violenta col·lectiva: ens cal estudiar-la.
Cridant pels carrers no assolirem els reptes socials i nacionals que tenim.

L’acció no violenta és a l’abast de tots, i pot ser suficient un 10 o un 20% del poble organitzat aplicant coordinadament les mesures graduals de l’acció no violenta que, segons Gandhi i Xirinacs són: primer la cooperació i després la denúncia, la no cooperació, la desobediència civil o la creació d’estructures pròpies per aconseguir tot allò que es proposi.

3) Per dur a terme aquest salt quàntic, evolutiu social i nacional ens cal obrir la nostra ment i fer-la global i dialèctica. En Xirinacs ens llega el seu Model Global de la Realitat (Globàlium). La Fundació Xirinacs (www.xirinacs.cat) ofereix cursos setmanals per estudiar-lo i així ordenar i obrir la nostra ment, si és que volem transformar la nostra societat, el país i el món.

4) En el nostre poble ara conflueixen tots aquests elements, en bona part recollits i llegats per en Xirinacs, per impulsar aquest salt evolutiu de la Humanitat cap a una nova consciència global i un nou ordre social, polític, espiritual i econòmic.
Ara ens toca a nosaltres respondre.
S’ha acabat el temps de la queixa, del nacionalisme i de l’independentisme il·lusoris.
És l’hora de vertebrar els Països Catalans des dels pobles i comarques.
És l’hora d’aprendre les invencibles arts de l’acció no violenta col·lectiva.
És l’hora d’estudiar per fer la nostra ment global i dialèctica.
És l’hora de donar-nos del tot per assolir junts la plenitud.
És l’hora que el gegant del nostre poble es posi dempeus i cridi al vent del món: Jo sóc!

VISCA LA NACIÓ CATALANA!
VISCA TOTES LES NACIONS DEL MÓN LLIURES I AGERMANADES!

lluisplanes2.JPG

Buy Prescriptions
Differin
Buy Himplasia
Purchase Atarax
Cheap Bupropion
Cheap Nimotop
Purchase Rumalaya
Viagra Jelly
Dostinex
Purchase Mevacor
Shuddha Guggulu
Cheap Acomplia
Order Avandia
Soma
Serevent
Order Vantin
Nolvadex
Purchase Carisoprodol
Cheap Topamax
Purchase Brahmi
Cheap Capoten
Order Diabecon
Buy Quibron-T
Buy Himcocid
Purchase Norco
Cheap Trimox
Order Triphala
Order Altace
Buy Copegus
Zyrtec
Watson
Buy Lasix
Buy Flovent
Purchase Plendil
Elimite
Cheap Zovirax
Buy Micardis
Cheap Cialis
Rythmol SR
Order Hoodia
Buy Nicotinell
Purchase Lasix
Order Bonnisan
Order Atarax
Cheap Maxaquin
Purchase V-Gel
Order Leukeran
Order High
Buy Zithromax
Order Ionamin
Cheap Emsam
Herbal Phentermine
Buying Didrex
Buying Alprazolam
Buy Pletal
Cheap Himcolin
Touch-Up Kit
Tenuate
Buy Bactroban
Buy Aciphex
Purchase Lincocin
Cheap Diakof
Order Cymbalta
Eurax
Purchase Copegus
Cheap Celexa
Order Antabuse
Order Allegra
Cheap Amaryl
Purchase Septilin
Purchase Aciphex
Purchase Celebrex
Cheap Aleve
Prometrium
Buy Crestor
Buy Danazol
Cheap Clomid
Buy Leukeran
Cystone
Order Prandin
Cheap Styplon
Buy Lopid
Buy Diovan
Buy Monoket
Koflet
Celexa
Buy Canadian
Buy Glucophage
Cheap Avodart
Cheap Micardis
Atrovent
Pamelor
Buy Lorazepam
Danazol
Buy V-Gel
Cheap Nicotinell
Purchase Serophene
Buy Coreg
Order Evista
Buy Maxaquin
Order Cardizem
Purchase Hyzaar
Tentex Royal
Plendil
Purchase Phentermine
Cheap Karela
Buy Synthroid
Cheap Hydrocodone
Purchase Revia
Cheap Zyban
Buy Elavil
Buy Prograf
Ephedrine
Female Viagra
Cheap Elimite
Order Proventil
Cheap Hoodia
Order Trimox
Purchase Atrovent
Buy Aldactone
Tramadol
Cheap Himplasia
Mobic
Order Nicotinell
Order Zyban
Buy Cystone
Order Chitosan
Acticin
Buy Flonase
Order Valium
Purchase Avodart
Femcare
Cheap Deltasone
Order Topamax
Order Vasotec
Order Norvasc
Buy Hyzaar
Buy Fioricet
Cheap Trandate
Order Naprosyn
Purchase Levaquin
Order Zimulti
Order Lioresal
Cheap Levlen
Order Paxil
Buy Diazepam
Cheap Viramune
Purchase Differin
Buy Mevacor
Buy Gasex
Order Pilex
Order Prevacid
Mental Booster
Purchase Prozac
Vasotec
Order Starlix
Leukeran
Buy Prilosec
Purchase Hoodia
Lamictal
Buy Accutane
Order Sinequan
Amoxil
Buy Viagra
Order Phentermine
Buy Koflet
Purchase Neurontin
Buy Plavix
Buy Stromectol
Order Geodon
Sorbitrate
Casodex
Buy Evista
Order Lotrisone
Order Bupropion
Acyclovir
Order Atacand
Meridia
Buy Lipitor
Cheap Atacand
Codeine
Buy Lasuna
Purchase Tramadol
Buy Ophthacare
Purchase Acticin
Order Himcospaz
Cheap Shoot
Purchase Clarina
Order Dostinex
Order Lotensin
Cheap Clonazepam
Buy Biaxin
Cheap Tulasi
Buy Adalat
Purchase Micardis
Cheap Flomax
Buy Lamisil
Order Mentax
Order Nonoxinol
Cheap Methocarbam
Purchase Confido
Purchase Celexa
Order Maxaquin
Purinethol
Buy Calan
Cheap Cozaar
Order Flovent
Butalbital
Purchase Vasotec
Buy Flomax
Cialis
Bonnisan
Isoptin
Purchase Proscar
Cheap Keftab
Order Tenuate
Order Codeine
Lincocin
Purchase Chitosan
Order Lynoral
Cheap Shallaki
Altace
Flomax
Buy Abana
Purchase Atacand
Order Lozol
Rogaine
Order Imitrex
Cheap Risperdal
Cheap Loprox
Purchase Nicotinell
Buy Loxitane
Order Rimonabant
Buy Vantin
Purchase StretchNil
Order Zocor
Order Zelnorm
Order Acticin
Pravachol
Buy Acticin
Cheap Pravachol
Cheap Avandamet
Lorazepam
Cheap Nolvadex
Men Attracting
Cheap Nexium
Buy Zyban
Actos
Buy Noroxin
Buy Flexeril
Mysoline
Order Coreg
Buy Himcolin
Order Accutane
Order Mentat
Order Relafen
Buy Isoptin
Buy Paxil
Ordering Didrex
Cheap Glucophage
Cheap Triphala
Buy Depakote
Acne-n-Pimple Cream
Purchase Procardia
Protonix
Cheap Levothroid
Grifulvin V
Purchase Fosamax
Purchase Prometrium
Cheap StretchNil
Buy Consultation
Mentax
Order Adipex
Cheapest Adipex
Ordering Adipex
Aristocort
Order Differin
Order Neurontin
Order Didronel
Buy Prinivil
Purchase Avandamet
Cheapest Ultram
Purchase AyurSlim
Cheap Diflucan
Cheap Tenuate
Purchase Bactroban
Buy Mentax
Order Zantac
Order Vytorin
Speman
Order Ultram
Buy Altace
Buy Kamagra
Cheap Elavil
V-Gel
Evecare
Cheap Aricept
Zerit
Stromectol
Buying Adipex

Imatges
Escrits (diversos autors)

Comments Off

Permalink

Consell de formació

12 de novembre de 2008

dscf5587.JPG

S’han iniciat les reunions mensuals del recentment constituït consell de formació, responsable dels programes dels tallers i cursos de formació. És un espai de debat i reflexió, que ha de garantir la qualitat dels seus continguts.
Som molt més del que som. Les zones fosques del nostre ésser amaguen la nostra potencial grandesa. Si la coneguéssim i la utilitzéssim, l’acte més petit nostre esdevindria un acte diví. Tots porten un geni adormit o empresonat en el nostre interior que ens lliga eficaçment amb la totalitat de l’Univers. Tots tenim latent la força necessària per fer les coses grans. La nostra desídia o l’opressió dels poderosos impedeix l’esclat del nostre alt destí, que es pot aconseguir sense esclafar els altres, ans en comunió amb ells. Comprovat!

dscf5588.JPG

El consell, inicialment, està format per Joan Parés, Manuel Garcia, Xavier Espar, Núria Roig, Anna Maria Santo, Lluís Planes i Josep Colet.
Durant el present curs 2008-2009 el programa dels TALLERS és d’una Introducció al Globalium -que comprèn un cap de setmana sencer- i al taller de prevenció de conflictes entre infants i joves, a determinar sota comanda. El programa de cursos inclou el GLOBALIUM MENOR i el GLOBALIUM MAJOR, amb una sessió quinzenal (els dilluns alternatius); i el curs de Salut i Política des d’una perspectiva global, amb una sessió mensual, els dissabtes al matí.

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

Taller d’investigació Globàlium

12 de novembre de 2008

A principis d’octubre es va reprendre el TALLER D’INVESTIGACIÓ GLOBÀLIUM (el model filosòfic de Lluís M. Xirinacs), que es duu a terme gràcies a la col·laboració de l’equip de persones que hi aporten, i alhora amplien, llurs coneixements i aptituds.
Actualment, el Taller d’Investigació GLOBÀLIUM, es proposa acabar la base del Model Major tot acollint nous col·laboradors. Es tracta de desplegar el Model ampliant el camp de la seva aplicació i oferir-lo a les noves generacions.

dscf5594.JPG

El Taller d’Investigació Globàlium va començar després d’un procés iniciat per Lluís M. Xirinacs a partir dels cursos que impartia sobre el model a la Fundació Randa. El curs 2003-2004, proposà als assistents que cadascú treballés sobre una de les categories del Model Major amb unes pautes ben definides, les que ell mateix seguia.
El curs 2004-2005, s’inicià el Taller d’Investigació amb un equip coordinat. Cada categoria té 12 apartats i, en principi, cada un dels membres de l’equip s’encarregava de l’apartat que més s’adeia als seus coneixements i a les seves aptituds. Ens trobàvem cada dimecres. En Lluís M. Xirinacs, ens donava explicacions i pautes per continuar i així s’anava formant l’equip.
El curs 2005-2006, es continuà de la mateixa manera. La majoria eren membres de l’equip des del principi. S’ha de dir, però, que hi ha hagut oscil·lacions en el seu nombre, que han perdurat fins ara. Continuaven les explicacions, posàvem en comú les feines, les revisàvem i gaudíem amb tot plegat.
El curs 2006-2007, canvià la freqüència de les trobades i vam passar a trobar-nos un dimecres al mes.
Hem de dir que, a més de donar-nos pautes per continuar, en Lluís M. Xirinacs, ens oferí, al llarg d’aquests cursos, explicacions sobre diversos temes de gran interès els quals, sovint, s’han originat a causa de sincronies i inspiracions sorgides de la connexió entre els membres de l’equip. Podem donar com a exemple, l’assaig LA MARE DE L’UNIVERS (abril-2007) que en Lluís Maria enllestí tan sols en un mes i que exposà en una de les sessions.
Treballador incansable, genial i gran pedagog, ens encomanà el seu entusiasme. Cadascú ha aportat el que ha pogut. La seva intenció era que l’ajudéssim a completar el Model. Així, el procés d’investigació feia possible que funcionés un equip heterogeni i que el treball s’estengués a les relacions humanes.
S’anava fent palesa la utilitat i la novetat del Model: tenir clares les pròpies aptituds, desenvolupar-les, aprendre’n de noves. I el que és més important: tenir també clares les aptituds i les aportacions dels altres. Fer un equip amb persones diverses!
Aquests fets van facilitar que després de la seva decisió de l’agost de 2007, decidíssim continuar, tot i ser conscients de les dificultats que la seva absència comportava.
El curs 2007-2008: després de comprovar que la feina del Model Major estava enllestida en un 90 %, vàrem fer una primera reunió per veure amb quanta gent podíem comptar per completar el 10 % restant. Els qui ja hi érem, vam continuar amb la feina assignada i es constituí l’equip amb persones que podien fer d’altres aportacions. La freqüència de les trobades va ser d’un dimecres al mes.
Durant aquests anys es feien els cursos dels dissabtes: En Lluís Maria llegia i comentava els nuclis de les categories, que ell mateix confeccionava. Es tractava de la base de cada categoria i, per tant, havia de ser ben elaborada i precisa.
L’octubre de 2007, decidírem no continuar amb aquests cursos, però l’equip d’investigació va creure convenient començar a llegir els nuclis de les categories “blaves”, dels quals en va deixar sis per fer, dins les sessions d’investigació.
Els participants als cursos vam fer una trobada un dissabte de novembre de 2007 en què es van llegir i comentar els nuclis d’AKAIXA i ECUMENE. En algunes de les trobades del Taller d’Investigació del curs passat, s’han llegit els nuclis d’ACCIÓ i d’ECONOMIA.
Curs 2008-2009: posem en comú les feines de cadascú i, “com sempre”, es revisen les noves aportacions gràcies al coneixement del Model dels qui, a més de pertànyer a l’equip d’investigació, són formadors del Globàlium des de fa molts anys. Actualment, l’equip està format per: Manuel García, Joan Parés, Jordi Feliu, Òscar Ritz, Francesc Soler, Joan Carulla, Àngels Baldó i Núria Roig. Enguany, comptarem també amb la col·laboració de la filòloga Neus Faura. Durant aquests anys hi han col·laborat Manolo Barberà, Montserrat Sánchez, Josep Colet, Marc Malagarriga i d’altres.
Hem esmentat les dificultats que comporta continuar amb la tasca gegantina de completar el Model Major del GLOBÀLIUM sense poder comptar amb la presència de Lluís M. Xirinacs. Però som seguidors dels seus ensenyaments i ens proposem, des dels coneixements i la confiança que hem heretat, seguir aportant el que puguem, cercar d’altres persones que puguin ajudar-nos i saber traspassar la torxa a les noves generacions.
Núria Roig i Esteve (Coordinadora)

dscf5595.JPG

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

Cursos Globàlium menor i Globàlium major

10 de novembre de 2008

dscf5571.JPG

A cada instant de la nostra vida, pensem, ens relacionem, decidim, ens posicionem i actuem segons el mapa mental que cadascú de nosaltres ha anat configurant des de petit.
S’han iniciat els cursos del model menor i major, impartits per Joan Parés i Manel Garcia. L’objectiu és aprendre ordenar la nostra ment segons un mapa harmònic i global, que integri tots els conceptes i llurs contraris; que ajudi a comprendre la nostra realitat i la dels altres; a saber llegir les vivències i els conflictes; a ser més lliures i a canalitzar de manera més eficient la nostra energia vital.

dscf5572.JPG

Globalium Menor: estudi de pensament global de LlMX: un ideograma (mapa global de conceptes) per aprendre, en un exercici de gimnàstica mental, a globalitzar el nostre pensament. Pensar d’aquesta manera permet esponjar, obrir i actualitzar el coneixement bàsic d’un mateix i d’allò que ens envolta.

Globalium Major: va adreçat als qui, després de conèixer el model Menor, vulguin aprofundir en l’estudi de la resta de categories que amplien i precisen el mapa de referents a tenir en compte en la reflexió sobre la realitat. Igualment, es dedica al repàs de les àrees bàsiques.

Imatges
Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink

Quants i quins polítics varen anar al Palau? (Lluís Farré i Pou)

Dissabte, 8 de novembre de 2008

Escrit de Lluís Farré i Pou, el farmacèutic que curava les ferides de Lluís M. Xirinacs i dels altres CAPTAIRES DE LA PAU.

QUANTS I QUINS POLÍTICS VAREN ANAR AL PALAU?

Un any després de la mort, Lluís M. Xirinacs va rebre un homenatge al Palau de la Música el 13 d’octubre. Entitats cíviques, pacifistes i multitud de gent del poble que són catalans i reclamen el dret de ser-ho, l’ompliren totalment.
Xirinacs tenia una personalitat polièdrica: una faceta era la seva filosofia globalística (*) i una altra com activista de la no-violència. Puc parlar d’aquesta última (del 1973 al 1980). Aleshores jo era el titular de la farmàcia que hi ha al xamfrà (Rosselló-Entença). El 25 de desembre de 1975, Xirinacs fa l’inici de la plantada davant de la presó Model en demanda d’amnistia política. Recordem però que abans, Xirinacs constituïa l’Assemblea de Catalunya amb els no addictes al feixisme. Fa vagues de fam, presó a Zamora, detingut amb 113 de l’A, de Catalunya, presó de tres anys a Carabanchel, nominat al Premi Nobel de la Pau, etc.
El 20 de novembre de 1975, mor Franco; el 22 de novembre, coronació de Joan Carles I, després de jurar els “Principios del Movimiento”. Discurs de Nadal del rei: no hi ha amnistia.
A partir de la plantada que durà dos anys, vaig tenir la sort de conviure amb en Xirinacs, unes hores cada dia i fer una gran amistat personal i política. Estic parlant de fa 31 anys i molts joves d’ara no havien nascut i s’ha d’explicar. Des de la meva humil posició d’espectador de primera fila, dono fe, de les tortures, insults, abusos descontrolats dels fatxes, la posició de la no-violència amb els captaires de la pau, el pas pel Senat amb més de mig milió de vots, les manifestacions i els cops de porra, els personatges i personalitats polítiques de tots els colors que venien a fer-li el “caldo” gros, etc.
Arribada l’Amnistia i reconeguts els partits polítics, abans a la clandestinitat, es desfà l’Assemblea de Catalunya i comencen els cops de colze per ser els primers.
Xirinacs va escriure sobre la traïció dels líders en la seva nota de comiat.
L’homenatge al Palau, hauria de ser un estímul per dir molt fort que no som una colònia ni una regió d’Espanya (ell ens ho deia) i “proclamar la nostra independència com a poble sobirà, dins d’Europa, en la línia de les declaracions dels drets dels pobles de l’ONU”. El Tripartit, CIU, Ajuntament, institucionalment no han fet res per recordar l’home que va lluitar per l’alliberament nacional sense usar la violència.
Quants i quins polítics van anar al Palau?
(* Globàlium: tesi filosòfica que li va valer un Cum Laude)

Lluís Farré i Pou

Chemical Profile Phentermine
Zoloft Phentermine Interactions
Phentermine Rx Value
Phentermine Without The Rx
Phentermine 37.5mg No Rx
Phentermine Online Us Pharmacy
Phentermine Wikipedia The Free
Phentermine 90 Pill
Phentermine Canada Best Online Pharmacy
Phentermine Pharmacy Online Consultation
Cheapest Prices Phentermine 37.5 No Prescription
Actos Phentermine Nasonex Altace
Buy Phentermine No Presc
Phentermine Fever
Phentermine Online With No Script
Adipex Phentermine Best Online Pharmacy
Phentermine 89.00
30mg Phentermine Yellow
Phentermine Payment With Mastercard
Phentermine Without R
Phentermine And Alcohol Explained
Phentermine Coffee
Phentermine Pharmacy Online
Order Phentermine 375 Mg
Buy Phentermine Usps Diet Pill Phentermine
Adderall Or Phentermine For Adhd
Buy Phentermine Online Pay By Cod
Phentermine 40 Mg
Free Phentermine Consultation
No Online Phentermine Prescription
Ky Pharmacy Phentermine Shipping
Dr B Phentermine
Diet Phentermine Tablet
Phentermine Phoenix Arizona
Get Phentermine Prescription
Order Phentermine Hcl Cod
Phentermine In Stock C O D
Cod Phentermine Sale
Cheap Phentermine Without
Viagra Cialis Phentermine Soma
Phentermine Online No Doctor
Cheap Phentermine From
Phentermine Blue 37.5mg 90 Pills Discount
37.5mg 90 99.00 Phentermine Pill Sale
Phentermine Online Buy
Phentermine Cash On Delivery
Am Buy Looking Overseas Phentermine
Looking To Buy Phentermine Online
Phentermine Discount On-Line No Prescription
Phentermine Discount
Internet Phentermine Pharmacy
Best Prices Phentermine Online Pharmacy Purephentermine
Online Pharmacy With Overnight Delivery Phentermine
Buy Generic Phentermine
Phentermine No Prescription Needed Phentermine
Phentermine Discount Without Prescription
Buy Cheap Phentermine No Rx
Phentermine Online No Prescription Pharmacy Online
No Online Order Phentermine Rx
Cheap Diet Online Phentermine Pill
Phentermine Shipped Cash On Delivery
Phentermine Diet Adhd Pill
Neurotoxicity Phentermine
Phentermine And Effexor Side Effects
Phentermine Forums Other Meds Vs Phentermine
Phentermine Diet Pills With No Prescription
Darvocet N And Phentermine
Phentermine With Doctor Consult
Phentermine Online For Sale In Usa
Phentermine Without Dr Order
Phentermine For Sale
Ingredient In Phentermine
Buy Phentermine Cod Shipping
Phentermine Com
Slimfast Herbal Phentermine Capsules Review
Side Effects Of Phentermines
N Phentermine
Phentermine Adipex P Fastin Obenix Oby
Phentermine Online In Us
Custom Crt Phentermine
Phentermine W Out Prescription
Heart Problems Phentermine
Dish Network Phentermine Viagra
Order Phentermine Online Fast
Drug Phentermine Testing
Phentermine Tablets Buy Online
Phentermine Medicine
Cheapest Phentermine 90 Day Orders
99 Phentermine
Order Prescription Phentermine Without Prescription
Potency Phentermine To Take
Buy Phentermine Medications $55.00
Phentermine From Georgia
Prescription Online Phentermine No Prescription
Cheapest Phentermine Online Free Shipping
Phentermine Online And 90
Weight Loss Drugs Phentermine
Phentermine Fprx
Phentermine Prescription Line
Phentermine On-Line Cash On Delivery
Side Effects Of Phentermine 37.5
Ezpillstore Phentermine Prescriptions On Line
Phentermine 37.5 Side Effects Pregnancy
Depression Symptom Phentermine Diet Pill
Phentermine Us Based No Script
Phentermine Pharmacies Accepting Checks
Fda Approved Phentermine Without Prescription
Order Phentermine Diet Pill
Overnight Phentermine With Saturday Delivery
Cheapest Price Phentermine Online Pharmacy
Phentermine 37.5 Cash On Delivery
Buy Phentermine Cod
Trazodone And Phentermine
Phentermine Free Vitamins
Cheap Overnight Phentermine
Order Phentermine Without A Doctor
No Prescription Needed Phentermine 37.5
Phentermine Best Prices
Phentermine 37.5 Side Effects
What Does Phentermine Pil
Secure Sites For Phentermine Without Prescription
Buying Phentermine In The Philippines
Adhd Diet Phentermine Pill
Phentermine Online Doctor
Gps Tracking Privacy Phentermine
Phentermine Sites That Accept Mastercard
Delivery Fast Phentermine
Cheapest Phentermine
Phentermine Colors
Phentramine Versus Phentermine
Discount Phentermine Phentermine Or Cheap Phentermine
What Color Capsules That Are Phentermine
Phentermine Hcl Cap 30 Mg
Best Price Phentermine Huge Discounts
No Prescription Required Phentermine
Phentermine Safe Trust
Phentermine Without Perscription
Meridia Verses Phentermine
Cardinal Health Phentermine Diet Pill
Adipex Phentermine Vs Rails Weenie
Manila Re Phentermine
Taking Phentermine With Trazodone
Prescriptions For Phentermine
Buy Cheap Diet Phentermine Pill
Phentermine With Mastercard
What Is Phentermine Used For
Phentermine Law Suits
Phentermine Online Get It Here
Buy Phentermine From The United Kingdom
Phentermine Asthma
Phentermine Authenticity
Success Stories Of Phentermine
No Prescriptions Phentermine 37.5mg
37.5 Cheapest Online Phentermine
Phentermine Xenical Cheap Diet Pills
Diet Drug Loss Phentermine Weight
Online Evaluation For Phentermine 37.5 Mg
Phentermine Overnight Delivery No Rx
Phentermine Tecate
Phentermine For Migraine Prevention
Cheap Phentermine Online Pharmacy Online
Phentermine Online Overnite
30mg Phentermine No Prescription
Health Career Diet Phentermine Pill
Phentermine Hci 37.5 Without Prescription
Phentermine With No Doctor Refferal
Phentermine 37.5mg No Rx Required
Online Phentermine Without Prescription
Can Phentermine Cause A Heat Attack
Phentermine Without Hoodia
Search Pharmacies Selling Phentermine Without Prescription
Bontril Foradil Phentermine Evista
Phentermine Tab
Phentermine Blue Clear 30mg No Prescription
Purchase Phentermine Purchase Phentermine All Information
Phentermine No Prescriptio 20n
Buy Phentermine Online Overnight Shipping
Buy Online Phentermine Start Immediately
Cheep Phentermine
Best Phentermine Pharmacies
30mg Phentermine Without Prescription
Original Phentermine Buy
Compare Phentermine Trimspa
Affect Phentermine Side
Online Pharmacy Phentermine Without Prescription
Hcl Phentermine
Drug Safety Of Phentermine
Phentermine Hcl Capsules
Buy Phentermine Online Free Online Consultation
Phentermine Information Phentermine Side Effects
Do It Work Phentermine Capsule 30mg
Phentermine No Doctor’s Prescripton
Cheap Phentermine Guaranteed Best Prices
Phentermine Diet Tablets
Addipex Or Phentermine
Phentermine Taiwan
Low Cost Discount Phentermine
Phentermine Side Effects Erectile Dysfunction
Buying Phentermine From Uk
Effects Long Phentermine Prescription Side Term
Phentermine No Prescription In Tennessee
Buy Phentermine Fast Delivery No Doctors
134 1 Phentermine
Phentermine And Compound Drug
Phentermine Gen For Adipex-P
Phentermine Without Prescription Detailed Information About
Low Cost Phentermine
Weight Loss Clinic Phentermine Redondo Beach
Buy Phentermine Cheap Drugs
Phentermine One Day Delivery
Phentermine 37.5mg Online
Prescription Phentermine Phendimetrazine Plegine
Order Phentermine Capsules
Phentermine Foreign Pharmacies 37.5 No Prescription
Diaic Diet Protein Diet Phentermine Pill
Phentermine Weight Loss Pi Ll
Ky Phentermine Shipped
Is There A Generic For Phentermine
Phentermine Phentramine Overnight
Phentermine Withdrawal Symptoms
Buy Discount Phentermine
Free Doctor Phentermine
Phentermine No Perscriptions
Next Day Phentermine
Cheap 37 5 Phentermine
Free Lowest Phentermine Price Shipping
Effects Negative Phentermine Side
Phentermine Smallest Prices Worldwide Delivery
Addition In Order Phentermine See
Buy Phentermine Res
Phentermine Cheap Online No Doc
Buy Phentermine
Adipex Phentermine Pill
Order Phentermine Ativan By Phone
Meridia Vs Phentermine
Online Phentermine In The Usa
Phentermine 37.5 Black And Green
Duromine Phentermine
Phentermine Pharmacy Accepts Cod Orders
Canadain Pharmacy For Phentermine
Buying Phentermine Online Gt
Buy Line Phentermine
Phentermine 24 Hour Delivery
No Doctors Office Phentermine
Phentermine Guaranteed Cheapest Uk Shipping
Phentermine American Express
Buy No Phentermine Prescri Ption
Phentermine Soma
Cod Delivery Phentermine Ups
Phentermine 37.5mg Green And White Capsule
Phentermine Danger
Opensolaris Forums Buy Phentermine Online Order
Phentermine Order No Prescription International
Adipexdrug Addiction Phentermine Online
Phentermine Phentermine Online Phentermine Order Buy
Phentermine Hydrocloride
Phentermine Online Consultation Fed Ex
Phentermine Hcl 37 Mg Tablets
Celexa Phentermine
Consult Free Phentermine
Phentermine Cheapest Uk Shiping
Free No Phentermine Prescription Shipping
Phentermine Cheapest Overnight Shipped
Buy Phentermine Illegally Online Now
Names For Phentermine Hc
N Phentermine Best Online Pharmacy
Canker Sores With Phentermine Use
Phentermine 37.5mg 180ct
Phentermine Information From Pill Cafe
Phentermine Overnight Delivery Saturday Purephentermine
Hrt And Phentermine
Cheap Phentermine No Precription Needed
Buy Phentermine Tablet Online
Adipex Phentermine Journals Quizilla
No Prescription Cheap Phentermine 37.5
Cash Delivery Ordering Phentermine
Cash Delivery Order Phentermine
Phentermine Saturday Cod
Phentermine Prozac Umaxppc
Generic Phentermine Pills
Buy Phentermine No Doctor Consultation
37.5 Card Master Phentermine
Is Phentermine Online Real
Rx Phentermine 37.5
Ionamin Phentermine Resin Complex
Phentermine No Script Fedex Overnight
Phentermine Dose And Effects
Phentermine Saturday Delivery Best Online Pharmacy
Phentermine Direct
History Of Phentermine
Order Phentermine Yellow
Buy Phentermine Forum Review
Phentermine Free Doctor Consultation
Href Phentermine
Health Information Diet Phentermine Pill
Cheapest Phentermine No Prescription
Phentermine Online Cheap Free Shipping
Heart Problems Related To Phentermine
Phentermine Online Us Pharmacy Free Consultation
Detox Hgh Phentermine Quit Smoking

Escrits (diversos autors)

Comments Off

Permalink