Sobre el Model Global de la Realitat (Lluís M. Xirinacs)

Des de la FUNDACIÓ LA PLANA ens han fet arribar aquest escrit de fa 15 anys:

“Em dic Lluís Maria Xirinacs i Damians, tinc 60 anys i vaig néixer a Barcelona, capital de la meva nació catalana, un 6 d’agost de 1932. Sóc especialista en un tema estrany del qual no hi ha carrera ni càtedra definides. La meva especialitat és la globalitat. Termes palesament contradictoris.
Globalitzar és intentar conjuntar els diferents referents de la realitat. La meva inclinació a la globalitat em ve de molt petit. Al principi la conreava tot sol. Em produïa molts avantatges. Em rendia més el treball. Disfrutava més. Treia millors notes a l’escola. Comprenia més bé els altres. Hi podia influir amb més encert. Tot se’m feia atractiu. Fascinava els companys i els adults. Talment un talismà o una vareta màgica en les meves mans, tot allò que tocava lluïa. Em considerava un superdotat.
En honor de la veritat crec que no sóc un superdotat. Crec que he tingut la sort, fruit combinat de circumstàncies favorables i d’un cert esforç meu d’aprofitar-les, de trobar l’inici d’un bon camí, un mètode en sentit molt ampli, encetat molts cents d’anys enrere. Potser els nostres dies són temps d’aprofundir-lo. Jo ho estic intentant. I és un mètode de síntesi global fàcilment transmissible als altres.
No penso que calgui ésser cap celebritat per capir-lo. Cadascú se’l pot adaptar a la seva pròpia situació, al seu propi nivell. Per a alguns prendrà formes molt complexes, per a d’altres, molt simples. Per a uns esdevindrà una maquineta, per a d’altres un calidoscopi o el teclat d’un piano mental on poder crear segons el propi esperit.
Amb aquesta intenció de traspassar a altres la meva troballa, cap als setze anys vam encetar un grup inicialment de tres companys estudiants i que cresqué fins a una seixantena. Al principi entusiasmà els professors. Cap al final, les dimensions que prengué l’experiment, els espantaren. I planà sobre nosaltres una repressió de tall inquisitorial. Tot seguit ens dispersarem. Eren els anys 50. Quina pena que l’experiment es perdés! Aquell equip era l’ideal per emprendre un projecte, massa ambiciós per a una sola persona.
En diferents ocasions he intentat reconstruir un grup per estudiar i practicar el mètode de la globalitat. La societat agitada en què vivim fa difícil mantenir un equip unit durant un temps, si no hi ha un fort interès professional. Fins ara només he pogut plantejar el voluntariat com a forma de col·laboració. Tanmateix, fa cinc anys alguns amics endevinaven el possible interès d’aquesta mena d’investigacions i, d’una banda m’animaven a aprofundir-la, ensenyar-la i escriure-la i, d’altra, alguns d’ells es posaren a aprendre-la i a ajudar-me en els variats extrems necessaris per endegar una escola i un centre d’investigació.
Avui existeix una petita fundació anomenada «Tercera Via», que ha permès, amb moltes ajudes addicionals, el funcionament d’un centre: «Estudi General». S’imparteixen unes classes tant de tema global com d’alguns temes especials enquadrats en la globalitat. Anem constituint una biblioteca de treball, molt selectiva. Es va fent créixer un arxiu amb materials i resultats de la investigació. L’equip de voluntaris que ho fa possible es format
d’unes deu persones. El resultat és fruit d’una col·laboració de tot l’equip en el tema de fons i de molts col·laboradors més en aspectes parcials. La nostra idea és simple, però la gamma d’aplicacions és molt gran i a la nostra ambició, tranquil·la però constant, li vindrien bé més col·laboracions. Quan a més camps s’apliqui, més útil, més àgil, més ric esdevindrà el mètode.”

Lluís M. Xirinacs

Cheap Ambien Cod
Treating Anxiety Valium
Ambien Free Samples
Buy Online Xanax
Cod Order Tramadol
Month Valium Invented
Diet Pill Xanax
Tramadol Feelings Online
Ambien Sufferers
Ambien Detoxification
Ambien Without Rx
Valium And Weed
Scatton Ambien
Pakistan Generic Ambien
Generic 2mg Xanax Pictures
Tramadol Online Saturday Delivery
Tramadol And Celexa
Order Xanax Without Rx
Green Xanax
Online Xanax Prescription
Free Sample Ambien
Xanax On Line Prescription
Xanax And Breastfeeding
Xanax For Depression
Generic Name Valium
Tramadol Adiction
Tapering Oxycodone With Tramadol
Headache Symptom Withdrawl Xanax
Spanish Word For Xanax
Ambien Class Action Lawsuit
Xanax Does Not Help With Palpitations
Headache With Ambien
Ambien Stillnox Fed Ex Dhl India
Ambien Interaction
Ambien With Fed Ex Overnight Delivery
Buy Xanax Usa Pharmacy Overnight
Xanax Kava
Adverse Affects Of Ambien
Zolpidem Ambien Drug
Cheap Cheap Drug Propecia Tramadol
Valium Adult Dose
Valium Pharmacy Online
We Will Ship To Fl Tramadol
Ambien Cr Need Dea Number
Tramadol Buy Pain
Tramadol Dog Kidney
Vicodin And Ambien
Xanax And Fertility
Cheap Tramadol Tramadol
Xanax Long Term Side Effects
Can You Lie While Taking Valiums
Ambien Cr 12.5mg
Xanax Without Prescriptions Online
Xanax 2mg Cheap
Real Valium
Quality Care Products Xanax
No Prescriptions Xanax
Tramadol Damage Heart
Ambien Effects On Cats
Photo Or Picture Of Tramadol Pill
Low Cholesterol Diet Tramadol On Line
Valium By Mail
Overseas Xanax
India Discount Xanax Paxil
Next Day Valium Delivery
Xanax Alcohol Interactions
Ativan Or Xanax
When Will Doctors Prescribe Xanax
Buy Xanax Online No Prescription
Clonozepam Vs Xanax
Pay Pal Buy Xanax
Ambien For Sale
Overnight Valium Delivery
Valium Diazepam Wean
Intravenous Tramadol
Xanax Alcohol Perphial Nuro
Day Next Tramadol
Order Xanax Online Free Conseltation
Xanax Stays In Your System
Tramadol Research
Tramadol For Opiate Withdrawl
Xanax Vs Clodopins What Is It
Ambien Klonopin
Xanax For Sale No Prescription
Dj Valium Everybody Move Your Body
Ambien Interactions
Xanax Generics
High Off Tramadol Hcl Dosage
Buy In Uk Valium
Buy Diazepam Valium
Overnight Delivery Of Prescription Drug Valium
What Can You Do To Tramadol
Ambien Pills Generic Free Tablets
Pharmacy Search Ultram Tramadol
Ranitidine Cheap Tramadol
Ambien Rash
What Is Tramadol 3f
Valium Drug Facts
Tramadol 90
Eric Kinney President Tramadol Online
Tramadol Dose In Dogs
Tramadol Hcl 100 Mg
Discount Valium Discount
Tramadol Problems
Tramadol Online Cheap
Ambien 10mg 30
Tramadol Seizure
Valium Users
Acne And Valium
Xanax Withdrawls
Deaths Due To Valium
Vicodin Xanax Interaction
False Positive Pcp Tramadol
Xanax With No Perscribtion
Tramadol Overseas Cheap
Xanax Narcotics Anonymous
Pictures Of Ambien
Ambien Skin Care
Tramadol Human Dosage
Xanax Next Day
Pictures Of Generic Xanax
Valium As Anticonvulsant
Canada Pharmacy Buy Xanax No Persciption
Xanax And Benedryl Interaction
Xanax Alcohol Combined
Dosage Of Xanax
Valium Klonopin Vicodin
Order Tramadol No Prescription Cod Payment
Mp 717 Tramadol Percoset
Ambien Alcohol
Ambien From Canadian Pharmacies
Getting Through Xanax Withdrawals
Effect Of Valium
Ambien Monsanto Sanofi
Buying Prescription Valium Without Xanax
Ph Of Valium
Ambien Alopecia
Drug Class Of Valium
Valium Without A Prescription Order Online
Herbal Alternatives To Xanax
What Does Xanax Do
Xanax Dosage For Panic Attacks
Xanax 0.5 Mg
Ambien Ativan Drug Interactions
Valium Be Snorted For A High
Valium Knock Out Doseage
Cheap Xanax Overnight
Effects Medication Side Tramadol
Buy Cheap Ambien Zolpidem No Prescription
Tramadol Online Cod
Href Message Tramadol
Help With Xanax Withdrawal
Tramadol Amp Ultram Tramadol
Ambien Compared Lunesta Sleep Sleep
Valium Knock Out Dosage
School Finance Buy Tramadol Now
Xanax And Buspirone Hydrochloride
History Of Ambien
Ambien Cr Tablets
Buy Domain Xanax Atspace
Identifying Tramadol Pills
Agcode Buy Online Tramadol
Viagra Ambien Gifts
Heap Tramadol
Xanax And Bipolar
No Prescription Requred For Xanax
Valium Sold In Usa
Valium Tablet
Consultation Delivery Online Saturday Valium
Xanax 2mg Overnight No Prescription
Online Valium Prescriptions
Valium Green Mile
Order Xanax Money
Ambien Forum
Side Effects Of The Drug Ambien
Pictures Of Watson Valium
Prescriptions Xanax Fda
Valium Generical
Recreational Usage Xanax
Subutex And Xanax
Buy Xanax Online With No Prescription
Biz Buy Site Xanax
Ambien Federal Express Overnight Delivery
Interaction Between Tramadol And Warfarin
Ambien Pharmacological Action
Ambien Cr Rash
Tramadol Hcl Tabs
False Positive For Tramadol
Xanax Information
Natural Supplement Equivalent To Xanax
Insuffilating Valium Pills
U S Online Pharmacies With Xanax
Dosage Of Valium
Weaning Cat Off Valium
Little Helper Valium
Ambien Canada From
Cash Loans Online Tramadol
3.32 Online Prescription Xanax
10 Ambien Mg
Ambien Dui Parody
Generic Online Prescription Tramadol Ultram
Discount Tramadol Generic Ultram
Valium For Dogs And Humans
Ambien Effects Pregnancy
Buy Xanax Overnight Delivery No Prescription
Xanax Use For 4 Weeks
Xanax Drug Detection
Tramadol Saturday Cod
Ambien And Heartburn
Xanax With Online Consultation
Tramadol Overnight Cod
Ambien Problems
Ambien Impotence
Geodon And Ambien
Side Effects Of Ambien 10 Mg
Buy Tramadol Online Huge Discounts Index
Tramadol And Cod
Italian Valium Recipe
Photo Of Ambien
Purcahse Tramadol
Valium Addictions
Valium Smoking Weed
Can Tramadol 50mg Help Headaches
Intravenous Valium And Nursing Considerations
Fda Approved Tramadol
Xanax Sleepy
Tramadol Interferon
Image Of Generic Xanax
100 Tramadol Ultram
Ambien Cheap
Ambien Half Life
Ultram Relief Tramadol Fda
Paradoxical Reaction Of Valium
Soma And Xanax Death
Can Valium Cause Hair Loss
Xanax Darvocet Interactions
Mixing Hydrocodone And Xanax
Generic Xanax Xr
Ambien Causing Depression
Dogs Ambien
Ambien Sleep Talking
Equivalent To Valium
Dose Human Tramadol
Xanax Vs Valium
Employer Drug Testing Xanax
Xanax Elimination
Getting High Happy On Xanax
Valium Withdrawal In Cats
Ambien Lethal
Xanax 25
Tramadol 50 Mg Pliva 616
Ambien Max Dosages
Tramadol Side Affect
Xanax Side Affects
Ambien Crimes
Over Dose Of Ambien
Rehab For Ambien
Ambien Cr Strength
Valium Administration Iv
One Week Can’t Sleep Without Ambien
Generic Vs Ambien
Valium How To Take
24hour Xanax Shipping Free Consultation
Xanax No Rx Cod
Ambien Prescription Carisoprodol
Dosing Xanax
Xanax Overnight Delievry
Xanax Withdrawl Symtoms
Valium Cheap
Heavy Head Morning Ambien
Medicine Xanax
Bar Money Only Order Xanax
Xanax In Urine Sample
Xanax Weight Gain With
Ambien Us Based Pharmacy
Tramadol No Prescription Required 200 Tablets
Xanax Canada No Prescription
Florida Shipped Tramadol
Iop Tramadol
Overseas Tramadol
Ambien Online Consultation
Ambien Caused Vertigo
Tramadol And Motrin Together
Name Brand Ambien Ordering
Ambien Medication
Ambiens Online Pharmacy W Out Prescription
Purchase Valium Safely Online
Ambien Cheapest Prices
Prescription Drugs Ambien
Purchase Ambien Prescription
Ambien Addiction Ambien
Buy Ambien Canada
Does Valium Help High Blood Pressure
Generic Valium Online No Prescription
Cheap Tramadol 300ct 50mg No Prescripion
Valium Longterm Use
Xanax Online No Perscription
Cheap Drug Retin Tramadol Viagra
Valium Us Army Drug Test
Canadian Online Pharmacy Xanax