Octubre 20th, 2008

Sobre el Model Global de la Realitat (Lluís M. Xirinacs)

Des de la FUNDACIÓ LA PLANA ens han fet arribar aquest escrit de fa 15 anys:

“Em dic Lluís Maria Xirinacs i Damians, tinc 60 anys i vaig néixer a Barcelona, capital de la meva nació catalana, un 6 d’agost de 1932. Sóc especialista en un tema estrany del qual no hi ha carrera ni càtedra definides. La meva especialitat és la globalitat. Termes palesament contradictoris.
Globalitzar és intentar conjuntar els diferents referents de la realitat. La meva inclinació a la globalitat em ve de molt petit. Al principi la conreava tot sol. Em produïa molts avantatges. Em rendia més el treball. Disfrutava més. Treia millors notes a l’escola. Comprenia més bé els altres. Hi podia influir amb més encert. Tot se’m feia atractiu. Fascinava els companys i els adults. Talment un talismà o una vareta màgica en les meves mans, tot allò que tocava lluïa. Em considerava un superdotat.
En honor de la veritat crec que no sóc un superdotat. Crec que he tingut la sort, fruit combinat de circumstàncies favorables i d’un cert esforç meu d’aprofitar-les, de trobar l’inici d’un bon camí, un mètode en sentit molt ampli, encetat molts cents d’anys enrere. Potser els nostres dies són temps d’aprofundir-lo. Jo ho estic intentant. I és un mètode de síntesi global fàcilment transmissible als altres.
No penso que calgui ésser cap celebritat per capir-lo. Cadascú se’l pot adaptar a la seva pròpia situació, al seu propi nivell. Per a alguns prendrà formes molt complexes, per a d’altres, molt simples. Per a uns esdevindrà una maquineta, per a d’altres un calidoscopi o el teclat d’un piano mental on poder crear segons el propi esperit.
Amb aquesta intenció de traspassar a altres la meva troballa, cap als setze anys vam encetar un grup inicialment de tres companys estudiants i que cresqué fins a una seixantena. Al principi entusiasmà els professors. Cap al final, les dimensions que prengué l’experiment, els espantaren. I planà sobre nosaltres una repressió de tall inquisitorial. Tot seguit ens dispersarem. Eren els anys 50. Quina pena que l’experiment es perdés! Aquell equip era l’ideal per emprendre un projecte, massa ambiciós per a una sola persona.
En diferents ocasions he intentat reconstruir un grup per estudiar i practicar el mètode de la globalitat. La societat agitada en què vivim fa difícil mantenir un equip unit durant un temps, si no hi ha un fort interès professional. Fins ara només he pogut plantejar el voluntariat com a forma de col·laboració. Tanmateix, fa cinc anys alguns amics endevinaven el possible interès d’aquesta mena d’investigacions i, d’una banda m’animaven a aprofundir-la, ensenyar-la i escriure-la i, d’altra, alguns d’ells es posaren a aprendre-la i a ajudar-me en els variats extrems necessaris per endegar una escola i un centre d’investigació.
Avui existeix una petita fundació anomenada «Tercera Via», que ha permès, amb moltes ajudes addicionals, el funcionament d’un centre: «Estudi General». S’imparteixen unes classes tant de tema global com d’alguns temes especials enquadrats en la globalitat. Anem constituint una biblioteca de treball, molt selectiva. Es va fent créixer un arxiu amb materials i resultats de la investigació. L’equip de voluntaris que ho fa possible es format
d’unes deu persones. El resultat és fruit d’una col·laboració de tot l’equip en el tema de fons i de molts col·laboradors més en aspectes parcials. La nostra idea és simple, però la gamma d’aplicacions és molt gran i a la nostra ambició, tranquil·la però constant, li vindrien bé més col·laboracions. Quan a més camps s’apliqui, més útil, més àgil, més ric esdevindrà el mètode.”

Lluís M. Xirinacs

Cheap Ambien Cod
Treating Anxiety Valium
Ambien Free Samples
Buy Online Xanax
Cod Order Tramadol
Month Valium Invented
Diet Pill Xanax
Tramadol Feelings Online
Ambien Sufferers
Ambien Detoxification
Ambien Without Rx
Valium And Weed
Scatton Ambien
Pakistan Generic Ambien
Generic 2mg Xanax Pictures
Tramadol Online Saturday Delivery
Tramadol And Celexa
Order Xanax Without Rx
Green Xanax
Online Xanax Prescription
Free Sample Ambien
Xanax On Line Prescription
Xanax And Breastfeeding
Xanax For Depression
Generic Name Valium
Tramadol Adiction
Tapering Oxycodone With Tramadol
Headache Symptom Withdrawl Xanax
Spanish Word For Xanax
Ambien Class Action Lawsuit
Xanax Does Not Help With Palpitations
Headache With Ambien
Ambien Stillnox Fed Ex Dhl India
Ambien Interaction
Ambien With Fed Ex Overnight Delivery
Buy Xanax Usa Pharmacy Overnight
Xanax Kava
Adverse Affects Of Ambien
Zolpidem Ambien Drug
Cheap Cheap Drug Propecia Tramadol
Valium Adult Dose
Valium Pharmacy Online
We Will Ship To Fl Tramadol
Ambien Cr Need Dea Number
Tramadol Buy Pain
Tramadol Dog Kidney
Vicodin And Ambien
Xanax And Fertility
Cheap Tramadol Tramadol
Xanax Long Term Side Effects
Can You Lie While Taking Valiums
Ambien Cr 12.5mg
Xanax Without Prescriptions Online
Xanax 2mg Cheap
Real Valium
Quality Care Products Xanax
No Prescriptions Xanax
Tramadol Damage Heart
Ambien Effects On Cats
Photo Or Picture Of Tramadol Pill
Low Cholesterol Diet Tramadol On Line
Valium By Mail
Overseas Xanax
India Discount Xanax Paxil
Next Day Valium Delivery
Xanax Alcohol Interactions
Ativan Or Xanax
When Will Doctors Prescribe Xanax
Buy Xanax Online No Prescription
Clonozepam Vs Xanax
Pay Pal Buy Xanax
Ambien For Sale
Overnight Valium Delivery
Valium Diazepam Wean
Intravenous Tramadol
Xanax Alcohol Perphial Nuro
Day Next Tramadol
Order Xanax Online Free Conseltation
Xanax Stays In Your System
Tramadol Research
Tramadol For Opiate Withdrawl
Xanax Vs Clodopins What Is It
Ambien Klonopin
Xanax For Sale No Prescription
Dj Valium Everybody Move Your Body
Ambien Interactions
Xanax Generics
High Off Tramadol Hcl Dosage
Buy In Uk Valium
Buy Diazepam Valium
Overnight Delivery Of Prescription Drug Valium
What Can You Do To Tramadol
Ambien Pills Generic Free Tablets
Pharmacy Search Ultram Tramadol
Ranitidine Cheap Tramadol
Ambien Rash
What Is Tramadol 3f
Valium Drug Facts
Tramadol 90
Eric Kinney President Tramadol Online
Tramadol Dose In Dogs
Tramadol Hcl 100 Mg
Discount Valium Discount
Tramadol Problems
Tramadol Online Cheap
Ambien 10mg 30
Tramadol Seizure
Valium Users
Acne And Valium
Xanax Withdrawls
Deaths Due To Valium
Vicodin Xanax Interaction
False Positive Pcp Tramadol
Xanax With No Perscribtion
Tramadol Overseas Cheap
Xanax Narcotics Anonymous
Pictures Of Ambien
Ambien Skin Care
Tramadol Human Dosage
Xanax Next Day
Pictures Of Generic Xanax
Valium As Anticonvulsant
Canada Pharmacy Buy Xanax No Persciption
Xanax And Benedryl Interaction
Xanax Alcohol Combined
Dosage Of Xanax
Valium Klonopin Vicodin
Order Tramadol No Prescription Cod Payment
Mp 717 Tramadol Percoset
Ambien Alcohol
Ambien From Canadian Pharmacies
Getting Through Xanax Withdrawals
Effect Of Valium
Ambien Monsanto Sanofi
Buying Prescription Valium Without Xanax
Ph Of Valium
Ambien Alopecia
Drug Class Of Valium
Valium Without A Prescription Order Online
Herbal Alternatives To Xanax
What Does Xanax Do
Xanax Dosage For Panic Attacks
Xanax 0.5 Mg
Ambien Ativan Drug Interactions
Valium Be Snorted For A High
Valium Knock Out Doseage
Cheap Xanax Overnight
Effects Medication Side Tramadol
Buy Cheap Ambien Zolpidem No Prescription
Tramadol Online Cod
Href Message Tramadol
Help With Xanax Withdrawal
Tramadol Amp Ultram Tramadol
Ambien Compared Lunesta Sleep Sleep
Valium Knock Out Dosage
School Finance Buy Tramadol Now
Xanax And Buspirone Hydrochloride
History Of Ambien
Ambien Cr Tablets
Buy Domain Xanax Atspace
Identifying Tramadol Pills
Agcode Buy Online Tramadol
Viagra Ambien Gifts
Heap Tramadol
Xanax And Bipolar
No Prescription Requred For Xanax
Valium Sold In Usa
Valium Tablet
Consultation Delivery Online Saturday Valium
Xanax 2mg Overnight No Prescription
Online Valium Prescriptions
Valium Green Mile
Order Xanax Money
Ambien Forum
Side Effects Of The Drug Ambien
Pictures Of Watson Valium
Prescriptions Xanax Fda
Valium Generical
Recreational Usage Xanax
Subutex And Xanax
Buy Xanax Online With No Prescription
Biz Buy Site Xanax
Ambien Federal Express Overnight Delivery
Interaction Between Tramadol And Warfarin
Ambien Pharmacological Action
Ambien Cr Rash
Tramadol Hcl Tabs
False Positive For Tramadol
Xanax Information
Natural Supplement Equivalent To Xanax
Insuffilating Valium Pills
U S Online Pharmacies With Xanax
Dosage Of Valium
Weaning Cat Off Valium
Little Helper Valium
Ambien Canada From
Cash Loans Online Tramadol
3.32 Online Prescription Xanax
10 Ambien Mg
Ambien Dui Parody
Generic Online Prescription Tramadol Ultram
Discount Tramadol Generic Ultram
Valium For Dogs And Humans
Ambien Effects Pregnancy
Buy Xanax Overnight Delivery No Prescription
Xanax Use For 4 Weeks
Xanax Drug Detection
Tramadol Saturday Cod
Ambien And Heartburn
Xanax With Online Consultation
Tramadol Overnight Cod
Ambien Problems
Ambien Impotence
Geodon And Ambien
Side Effects Of Ambien 10 Mg
Buy Tramadol Online Huge Discounts Index
Tramadol And Cod
Italian Valium Recipe
Photo Of Ambien
Purcahse Tramadol
Valium Addictions
Valium Smoking Weed
Can Tramadol 50mg Help Headaches
Intravenous Valium And Nursing Considerations
Fda Approved Tramadol
Xanax Sleepy
Tramadol Interferon
Image Of Generic Xanax
100 Tramadol Ultram
Ambien Cheap
Ambien Half Life
Ultram Relief Tramadol Fda
Paradoxical Reaction Of Valium
Soma And Xanax Death
Can Valium Cause Hair Loss
Xanax Darvocet Interactions
Mixing Hydrocodone And Xanax
Generic Xanax Xr
Ambien Causing Depression
Dogs Ambien
Ambien Sleep Talking
Equivalent To Valium
Dose Human Tramadol
Xanax Vs Valium
Employer Drug Testing Xanax
Xanax Elimination
Getting High Happy On Xanax
Valium Withdrawal In Cats
Ambien Lethal
Xanax 25
Tramadol 50 Mg Pliva 616
Ambien Max Dosages
Tramadol Side Affect
Xanax Side Affects
Ambien Crimes
Over Dose Of Ambien
Rehab For Ambien
Ambien Cr Strength
Valium Administration Iv
One Week Can’t Sleep Without Ambien
Generic Vs Ambien
Valium How To Take
24hour Xanax Shipping Free Consultation
Xanax No Rx Cod
Ambien Prescription Carisoprodol
Dosing Xanax
Xanax Overnight Delievry
Xanax Withdrawl Symtoms
Valium Cheap
Heavy Head Morning Ambien
Medicine Xanax
Bar Money Only Order Xanax
Xanax In Urine Sample
Xanax Weight Gain With
Ambien Us Based Pharmacy
Tramadol No Prescription Required 200 Tablets
Xanax Canada No Prescription
Florida Shipped Tramadol
Iop Tramadol
Overseas Tramadol
Ambien Online Consultation
Ambien Caused Vertigo
Tramadol And Motrin Together
Name Brand Ambien Ordering
Ambien Medication
Ambiens Online Pharmacy W Out Prescription
Purchase Valium Safely Online
Ambien Cheapest Prices
Prescription Drugs Ambien
Purchase Ambien Prescription
Ambien Addiction Ambien
Buy Ambien Canada
Does Valium Help High Blood Pressure
Generic Valium Online No Prescription
Cheap Tramadol 300ct 50mg No Prescripion
Valium Longterm Use
Xanax Online No Perscription
Cheap Drug Retin Tramadol Viagra
Valium Us Army Drug Test
Canadian Online Pharmacy Xanax

Escrits Xirinacs (vegeu també la pàgina "OBRA")

Comments Off

Permalink

Menú d’una videta (Núria Pujolàs)

Arribaves al restaurant una hora abans. Seixanta minuts per seguir, tranquil·lament, el magnífic ritual de menjar; per assaborir cada sensació que, com si fos el Laberint d’Horta, recorria cada puntet de les teves papil·les gustatives. Hi eres amb la teva majestuosa humilitat que et feia transparent, alhora que, com si es dibuixés un globus dels que s’utilitzen en els còmics per indicar que algú està pensant, es podia llegir entre línies:

“Ara mateix només sembla que dino, però realment el món s’ha aturat, el meu cap -tot i el seu tarannà rebel- ha posat el fre de mà, i la lentitud de cada mossegada desitja fer un repàs de cadascun dels meus anys de vida per cridar, sense que ningú ho senti, que sóc tremendament feliç i assaboreixo tots els àpats dels meus 74 anys a cada queixalada. No intenteu entendre-ho, només es pot fruir”.

Són les dues del migdia d’un dia feiner, i per tant, no paren d’entrar persones; algunes resplendeixen sense por (a ciutat, cap garsa pot perseguir-les per la seva brillantor) però altres duen les ànimes ben mortes i, alhora, curiosament atrafegades. Algunes et veuen i altres no, ja et va bé. Ara, de fet, hi ets tot i no hi ets gens.

En altres ocasions, has estat al Racó de Can Fabes i, de ben segur, t’has delectat d’exquisideses que molts només podem somniar. I no ho dic pas per l’amanida de cefalòpodes ni pel Pacheri de Nàpols amb suc de vedella, ni tan sols per la tòfona sencera amb crosta de pasta de full, sinó per una de les teves receptes on ens ensenyes que, amb un pessic d’amor i un pessic d’intel·ligència, la vida pot ser meravellosa. T’has permès mastegar la no-violència radical i t’has convertit en el xef d’un model filosòfic del qual alguns només ensumem mentre uns altres fan d’aprenents d’enòlegs per embriagar-nos amb un dels vins més harmònics que s’hagin conegut fins ara.

Ara aixeques la teva mirada, lentament, perquè perceps que ells estan a punt d’arribar. Has de tornar al món i deixar el teu diàleg amb els aliments per concentrar-te en un dels jocs que més t’agraden. Són ells que, com cada primer divendres de mes, saben que et trobaran en un senzill restaurant de l’eixample barceloní. I quan dic ells em refereixo als teus amics (posar aquesta paraula en majúscula encara seria poc per a tu). Tots frisen per veure com les idees flueixen com si es tractés d’un sifó d’abans, dels que no faltava en cap taula mentre es feia el vermut dels diumenges.

S’asseuen amb tu. Hi ha les salutacions formals però també els ulls intensos de qui reconeix que està fent quelcom important. Comenceu a menjar junts i, com en molts altres àmbits, jugues amb avantatge. Però encara que sembli mentida, tot i l’estona que fa que menges sol, tot just estàs acabant el primer plat. Ells mengen amb diferents ritmes i busquen el saler de les teves opinions. Tu, tot trapella, acabaràs posant la teva forquilla al plat dels teus companys. És la teva manera de ser en ells, de fer-hi la comunió, de sentir que comparteixes. Algú es girarà per mirar el cambrer i, sense adonar-se’n, li agafaràs prestat aquell tallet de carn que s’anava a menjar. L’altre comensal dubtarà de si ja havia acabat el seu àpat o si encara li’n faltava un trosset. Més endavant, amb una mirada entremaliada, li explicaràs que se t’ha escapat la mà, de forma completament intencionada, i aquesta fotesa trencarà la rellevància del vostre tête a tête.

No poden imaginar-se que és el darrer divendres que estan al teu costat. Tots, encara que en diferent mesura, s’han rendit davant la teva esplendidesa i intenten aprendre de tu i exprimir-te cadascun dels segons de companyia que amenitzaran el dinar. Tu, com sempre, et vas entregant; dónes, sense esperar massa a canvi, potser només la grandesa de la responsabilitat de cadascú a seguir el seu camí, lliurement, però ben amarat de la saviesa de qui ha estat nomenat al premi Nobel de la Pau. Alguns hauran entès el menú del veïnatge i de les assemblees territorials que havies lligat millor que si es tractés d’un bon all i oli. Uns altres es deixaran xopar per la crema d’espiritualitat que a les teves excel·lents lliçons explicaves sobre els teus coneixements bíblics. Alguns atrevits pairan les lliçons de física quàntica. I el qui ara llegeix s’haurà perdut pensant:

- Com pot ser que una única persona pugui cuinar estofats de sabors i intensitats tan diversos?

Tornem a ser dinant amb els qui aprecies. Aquests dies t’has permès el plaer d’anar a més d’una taula i, amb l’escalf que et defineix, t’hauràs anat acomiadant de tothom, fins i tot dels despistats que feia temps que no t’oloràvem. Ens diràs adéu sense paraules, potser una abraçada o algun arreveure més intens del que és normal. Com a bon sibarita que ets, gaudiràs de la companyia dels qui t’estimen i avui decidiràs fumar-te un d’aquells cigarrets i, com dius tu, te la passaràs bé amb sobretaules llargues aromatitzades amb alguna copa de bon conyac o potser d’un aniset dolç.

Ai, si sabéssim que és el darrer cop que et veurem brindar!

Has anat desprenent-te de la riquesa de coneixements amb la generositat de qui posa oli a l’amanida i, tot i així, segurament et deixaràs deures per fer. La teva curiositat es passeja sorneguerament per la biblioteca que has construït durant aquests anys. Ara ja no té massa sentit seguir investigant però tu segueixes anant cada dia a treballar i t’entretens tot deixant-nos un dietari dels darrers pensaments.

Avises els teus amics que aquest any, després de molt de temps de no permetre-t’ho, faràs vacances i que no cal que s’amoïnin per celebrar junts el teu aniversari. No cal que la família d’amics t’organitzi cap festa de germanor com la que fa un temps va fer a Cal Cabrit, a Sant Antoni de Vilamajor. No cal que et faci cap cançó ni et prepari cap regal. Ja sé que tot això no els ho dius; evidentment, la teva elegància no et permet avisar d’aquestes foteses.

Ets un llaminer de la vida. Com en els altres àpats et reserves allò més dolç per al final. Qui t’ha vist menjar una bona xocolata o un pastisset sap com gaudeixes amb la seva dolçor i, per tant, pot copsar tant el plaer com el sacrifici que representa reservar-se les postres per al darrer moment. I tu ho fas.

Esperes al dia 6 d’agost de 2007, el dia del teu 75è aniversari, i et dirigeixes a un lloc paradisíac de la comarca del Ripollès, concretament ets entre la Taga i Sant Amanç (que, cal recordar-ho, simbolitza l’enamorat per sempre). Segurament t’estires a terra i et deixes amarar de la pluja i en algun moment agafes les postres de la teva vida, o sigui, el millor de tu, i fas la teva curiosa entrega: lliures la teva ànima i el teu cos al teu amat, a la teva nació i a la natura.

Vull imaginar-me que tanques els ulls i ens dius Adéu a tots els que t’hem acompanyat en algun tros del viatge. I ens deixes amb el regust del millor àpat de la nostra existència i amb una salada llàgrima als ulls.

Només podem baixar les parpelles, i agrair-te, Lluís M. Xirinacs, que ens hagis convidat al menú de la teva videta.

Gener 2008

Escrits (diversos autors)

Comments Off

Permalink

De la memòria a la reflexió (2) (El Periódico)

• Més protagonistes de la manifestació per l’amnistia de l’1 de febrer de 1976 reflexionen sobre la recreació que se’n va fer durant l’homenatge a Lluís Maria Xirinacs
1. ¿Quins objectius i lemes recorda de les grans manifestacions de l’1 i 8 de febrer de 1976 a Barcelona?

2. ¿Quina reflexió li suscita la recreació d’aquella famosa protesta antifranquista com a marxa independentista feta en l’acte d’homenatge a Lluís Maria Xirinacs al Palau de la Música?

CONSELLER DE CULTURA (53)
JOAN M. TRESSERRAS
Una aproximació molt ajustada

1. La participació era molt transversal i la qüestió social i la nacional anaven de la mà. I l’independentisme hi va prendre part. Juntament amb les consignes de l’Assemblea de Catalunya, n’hi havia altres que reivindicàvem el socialisme i la independència.
2. Aquells episodis admeten moltes aproximacions, tantes com sensibilitats hi estaven presents. La meva, llavors, era intentar connectar l’esquerra i l’independentisme. Vaig veure la recreació al Palau i em va semblar molt ajustada al meu record d’aquells dies.

SÍNDIC DE GREUGES (63)
RAFAEL RIBÓ
Error d’interpretaci
ó

1. Aquella manifestació la va convocar el moviment veïnal per l’amnistia i jo hi vaig participar en primera fila. Hi va haver una càrrega policial i vaig acabar amb un fort cop en un genoll per una pilota de goma de la policia. Tenia 31 anys.
2. La recreació que es va fer al Palau de la Música va ser una interpretació errònia sobre un esdeveniment que tenia un abast divers entre la gent que es mobilitzava contra la dictadura i que es basava en l’ampli pluralisme sociopolític que comportava l’Assemblea de Catalunya.

ADVOCADA (63)
MAGDA ORANICH
L’objectiu de l’acte estava molt clar

1. Tenia 30 anys i era fundadora de l’Assemblea. A la mani hi vaig dur els meus dos fills de 5 i 7 anys, però els grisos van repartir tant que a la segona hi vaig anar sense ells. Va ser una explosió de llibertat i ja hi havia una mica menys de por.
2. A les manis hi van anar independentistes, però no van ser manis independentistes. Qui digui això és que no va ser allà o no coneix la realitat, tot i que no ho critico. L’objectiu era el mateix que el de l’Onze de Setembre d’aquell any i del següent: Llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia.

EXVICEPRESIDENT FAVB (69)
JOSEP XARLES
Reduccionisme independentista

1. Era una manifestació per l’amnistia. La meva dona i jo hi vam anar acompanyant mossèn Vidal i gent de Sants amb una senyera. Estàvem a primera fila, a prop de Xirinacs. Ell ens va convèncer que no ens moguéssim, però quan van començar a ploure cops de porra, em vaig aixecar i vaig començar a córrer.
2. Aquella va ser una manifestació de molta gent i recrear-la amb una estelada com a bandera protagonista és molt reduccionista. Encara que hi hagués independentistes, no predominava aquest sentiment.

HISTORIADOR (65)
JAUME SOBREQUÉS
Una realitat interessada i parcial

1. No recordo si hi vaig participar ni el motiu precís de la convocatòria, però sí que recordo que tenia un caràcter molt més general. Es reivindicava tot: l’amnistia, les llibertats i el retorn de l’autonomia. No ho puc afirmar categòricament, però no crec que tingués únicament una motivació independentista.
2. La recreació és una expressió interessada i parcial de la realitat. Es reivindicaven moltes coses a la vegada. Segurament hi havia grups que demanaven la independència, però crec que eren minoritaris.

http://www.elperiodico.cat/

Escrits (diversos autors)

Comments Off

Permalink

De la memòria a la reflexió (i 3) (El Periódico)

• Última entrega de reflexions de protagonistes de la manifestació per l’amnistia de l’1 de febrer del 1976 sobre la recreació feta en l’homenatge a Lluís Maria Xirinacs

Última entrega de reflexions sobre la recreació que es va realitzar durant l’homenatge a Lluís Maria Xirinacs de la manifestació per l’amnistia de l’1 de febrer de 1976 a Barcelona. El muntatge, dirigit per l’actor Joel Joan al Palau de la Música, va ometre el lema (Llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia) i els convocants de la protesta (la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona), en què el mossèn va ser apallissat per la policia, i la va transformar en un acte per la independència.

1. ¿Quins objectius i lemes recorda de les grans manifestacions de l’1 i 8 de febrer de 1976 a Barcelona?

2. ¿Quina reflexió li suscita la recreació d’aquella famosa protesta antifranquista com a marxa independentista feta en l’acte d’homenatge a Lluís Maria Xirinacs al Palau de la Música?

ARCADI OLIVERES(63)
PRESIDENT JUSTÍCIA I PAU
Xirinacs no només era independentista

1. No hi vaig participar perquè aleshores era a l’Amèrica Llatina. Però me’n vaig assabentar i em va fer molta ràbia per no haver-hi pogut assistir.

2. Recrear aquella manifestació és bo perquè les coses no han anat com a molts ens hauria agradat i esperàvem de la transició política. Jo vaig aplaudir i vaig cridar “Independència” al final de l’acte de Xirinacs, però el regust que m’ha quedat és que no es pot reduir Xirinacs a la seva faceta d’independentista. Era més que això; sobretot, era una figura de la no-violència.

CARLES PRIETO
EXPRESIDENT DE LA FAVB (65)
Se la van apropiar sense viure-la

1. D’acord amb l’Assemblea de Catalunya, jo vaig redactar la carta que el llavors president de la FAVB, Joan Frias, va firmar amb 160 persones més sol.licitant permís al Govern Civil per a la marxa. Frias, que era de dretes, va despatxar amb Rodolfo Martín Villa, que li va dir: “Firmi i no es preocupi”. Frias va morir dies després i vam negociar un permís que al final no va arribar.

2. En l’homenatge a Xirinacs hi va haver qui es va apropiar una manifestació que molta gent coneix per referència gràfica, però que no va viure.

MURIEL CASALS
ECONOMISTA (63)
Una recreació no és una fotografia

1. Va ser una de les últimes vegades que vaig tenir por de la policia. Jo estava llavors al PSUC. L’Estatut era el que tocava reclamar perquè suposava recuperar la legalitat anterior a la guerra civil, però existia un sentiment reprimit.

2. És normal que cada generació vulgui explicar el passat, però no ho pot fer segons els seus interessos. Es tractava d’una recreació; no era una fotografia. Segurament hi havia una intenció darrere, però també hi ha intenció quan es vol magnificar aquest fet a partir d’enquestes.

PEP MIRÓ
EXPRESIDENT DE LA FAVB (73)
Hi havia interessos molt concrets

1. Vam organitzar concentracions en cada barri de la ciutat per dirigir-nos a peu fins a la confluència del passeig de Sant Joan amb l’avinguda Diagonal. Ens vam manifestar per la llibertat, l’amnistia i l’Estatut. Jo no vaig poder estar gaire temps a la marxa perquè vaig haver d’acompanyar a l’Hospital Clínic un jove de Girona que va resultar ferit.

2. Està molt clar que en l’acte d’homenatge a Xirinacs al Palau de la Música es va utilitzar aquella manifestació de l’1 de febrer de 1976 per a uns interessos molt concrets.

XAVIER VINADER
PERIODISTA (61)
Mirada barretinera i patufetista

1. Com a reporter de la revista El mundo, vaig seguir les dues manifestacions, amb el fotògraf Paco Elvira. Feia molt poc que havia mort Franco i l’objectiu d’aquella moguda va ser l’amnistia dels presos polítics i un Estat democràtic.

2. En l’acte de Xirinacs hi va haver una mirada esbiaixada, barretinera i patufetista dels fets. Encara que no hi hagi mala intenció, no hi pot haver un revisionisme unilateral d’un fet històric. El carrer, llavors, no pretenia la independència, sinó respirar aires de llibertat i sortir de la dictadura.

http://www.elperiodico.cat/

Escrits (diversos autors)

Comments Off

Permalink

Unes paraules al Palau (Víctor Alexandre)

Article d’en Víctor Alexandre publicat a l’e-notícies el dia 19 d’octubre de 2008:

Lluís M. Xirinacs era una persona que no tenia ànima d’esclau. Era una d’aquelles persones que no s’agenollen ni demanen perdó per existir. No era l’únic. N’hi ha hagut d’altres: Joan Fuster, Manuel de Pedrolo, Ramon Barnils, Maria Mercè Marçal… Aquesta mena de persones són profundament incòmodes per al poder, perquè no els tremolen les cames davant d’Espanya, perquè no justifiquen la seva submissió en una legalitat injusta i perquè saben, en definitiva, que no hem vingut a aquest món a obeir sinó a decidir. Són persones que molesten vives i que molesten mortes. I el fet que molestin mortes demostra fins a quin punt van ser importants quan eren vives.

La legalitat s’ha de complir, ens diu el pensament oficial. Talment com si legalitat i justícia fossin sinònims. Però no. La legalitat és una cosa i la justícia n’és una altra. De vegades van juntes, sí, però tot sovint no és així. Hi ha vegades en què allò que és legal no és just, i n’hi ha d’altres en què allò que és just no és legal. De fet, la història de la humanitat és plena de legalitats injustes. Per això jo dic que quan la legalitat no és justa, és de justícia transgredir la legalitat.

Fa pocs dies, parlant de transgredir la legalitat injusta que ens empresona, un polític m’explicava que, d’acord amb el marc legal espanyol, un president de Catalunya que convoqui un referèndum d’autodeterminació pot ser empresonat durant cinc anys. Doncs bé, hi ha dues raons per les quals això no ens ha d’aturar: d’una banda, perquè no hi ha res més democràtic que un referèndum; de l’altra, perquè ser tancat en una presó espanyola per defensar els drets nacionals de Catalunya no és una humiliació, és un honor.

Lluís M. Xirinacs va parlar de la traïció dels líders, i amb això va demostrar la seva generositat perquè, a quins líders es referia? De quins líders parlava? On són els líders que han de dur aquest poble a la seva independència? És probable que, en sentir això, algun polític es pregunti: “I qui em seguirà, si dic ‘endavant’?”. Doncs jo li respon: “I com ho sabràs, si no ho proves?”. No hem vingut a aquest món a fer vida contemplativa, no hem vingut a aquest món a fer de la resignació, del conformisme i de la claudicació una manera catalana de ser. Hem vingut a aquest món a canviar el curs de la història. I el canviarem. Mal que els pesi, el canviarem.

Hem d’anar amb compte, però. Hem d’estar amatents, perquè intenten canviar-nos el sentit de les paraules. Fixeu-vos que estan criminalitzant paraules i conceptes nobles com ara referèndum, autodeterminació, dret de decidir, independència, llibertat… A mi m’entristeix, això, perquè el dret de preguntar, el dret de decidir i el dret a l’autodeterminació dels pobles no són conceptes criminals, són conceptes que dignifiquen la humanitat. Tanmateix, hi ha una paraula que no permetré mai que li canviïn el sentit. És una paraula que ja fa temps que la veig arrossegada per terra a Catalunya, una paraula trepitjada, embrutida i humiliada. Aquesta paraula es diu dignitat. Ara, de la dignitat, els gestors del dia a dia en diuen extremisme; ara, de la dignitat, en diuen radicalitat; ara, dels qui no claudiquen, en diuen folls.

A veure si la classe política ens escolta. Estimada classe política: prou d’infantilismes, prou de mediocritat, prou de renúncies innobles, prou de tanta por a defensar els drets i les llibertats nacionals del nostre poble. No oblideu que hi ha una cosa molt més important que el vostre partit. No oblideu que hi ha una cosa molt més important que els vostres càrrecs, molt més important que el vostre sou, molt més important que les vostres dietes. Aquesta cosa té un nom. El seu nom és Catalunya.

[Discurs en l’homenatge a Lluís M. Xirinacs al Palau de la Música Catalana, 13 d’octubre de 2008]

Víctor Alexandre
www.victoralexandre.cat

Escrits (diversos autors)

Comments Off

Permalink