Octubre 6th, 2008

Evangeli de Jesús segons Jaume Rodri

Ja ha sortit a la venda el llibre Evangeli de Jesús segons Jaume Rodri amb pròleg de Mossèn Dalmau i notes de Lluís M. Xirinacs. (Censurat pel franquisme).

llibre_evangeli.jpg

Tramadol Serotonin Dopamine
Cheap Tramadol Cod
Klonopin With Ambien
What Happens If You Snort Valium
Get Xanax Overnight
Valium Allergy Substitution
Valium And Mail Order
C D O Tramadol
Doctor Get Prescribe Xanax
Valium Effects
Sleeping Pill Ambien
Cymbalta And Valium
Heartburn And Xanax
Ambien Cr And Dinks
Cheap Ambien Pharmacy Online
Buy Xanax Dakota Message Board
90 Tramadol 50mg
Valium No Rx Overnite Delivery
Ambien 69.00
Xanax Threshold Of Fatal Overdose
Tramadol Complaints
Tramadol Stimula
Tylenol And Ambien
Ld 50 Ambien
Valium Prescription
Little Yellow Pills Valium
Tramadol Hydrochloride Capsules 50mg
Xanax Dose For Sleep
Taking Xanax Before Public Speaking
Purchase Xanax
Tramadol Dose Canine Arthritis
Xanax And Mdma
Kava Vs Valium
High On Xanax
Phentermine Cheap Ambien Cod
Mgs Of Xanax
Zyban Ambien Interactions
What Is Ingredients In Tramadol
What Is Tramadol Hcl
Dependency Xanax
Tramadol Interaction
Canada Pharmacy Xanax No Persciption
Celexa And Xanax
Get Xanax Prescription
Xanax Buy Electronic Check
Ambien Caused Vertigo
Side Effects From Tramadol Hcl Tablets
Ordering Tramadol Discreetly Online
Valium Produced
Valium Use
Tramadol Nmda
Sonata And Ambien Comparison
Red Valium Mg
Overseas Tramadol Online Pharmacy
Order Xanax Onlineno Prescription
Snorting Concerta And Xanax
Tramadol To Ween Off Oxy
Ambien Sleep Product
From Withdraw Xanax
Xanax Wikipedia
Ambien And Lunesta
Physical Symptoms Of Xanax Withdraw
5mg Xanax
Weight Gain Xanax
Ambien Online Ambien Buy Ambien
Valium Picture Of
Smart Drugs Similar To Valium
Foreign Pharmacy Buy Hydrocodone Xanax
Tramadol Apap 37.5mg
Forex Buy Valium
Ambien On Line Buy
Xanax Drug
Tramadol Interaction Lexapro
Difference Between Ibuprofen And Tramadol
Pill Path Xanax
Tramadol By Mail Overnight
Buy Valium Injectable
Xanax And Clonozopam Mix
20 Mil Valium
Ambien Insert Information
Ambien Makes Symptoms Worse
Online Ambien Plus Soma Pharmacy
Generic Names For Xanax
5 Buy Online U View Xanax
Effexor Interaction Wth Valium
Valium And Pot
Scripts Ambien Prescription
Grapefruit Juice And Valium Interactions
Xanax Grape Fruit Juice
Xanax Alprazolam Overnight
Symptom Withdraw Xanax
Tramadol Orders
Valium Detect
Buy Cheap Xanax Online Without Prescription
Wide White Xanax And 2
Does Ambien Block Progesterone
Cheap Xanax Without Prescription
Ambien Blackouts
Tramadol Dosage
Xanax Addiction
Online Order Overnight Tramadol
Tramadol Withdrawl Symptoms
Buy 150 Tramadol With Overnight Delivery
Side Effects From Ambien
O Prescription Tablet W Xanax
Will Valium Reduce Nausea
Ambien For Anxiety
Webplace Cheap Valium Loan
Tramadol Rls Plmd
Herbal Valium
Liquid Xanax Recipe
Buy Ambien In The Uk
Tramadol Therapy For Pain
Ambien Neurological Effects
Valium Quaalude In U S Culture
David Crespi Ambien
Cat Health Tramadol
Ecstasy And Ambien
Buy Perscriptions Canada Ambien
Opiate Withdrawal Remedy Tramadol
Info On Xanax
Order Xanax To Merica
Metabolism Pharmacokinetics Pharmacology Study Xanax Xr
Ambien Prescription Drug Price For 5mg
Getting Off The Drug Xanax
Tramadol Or Percocet
120 Cod Tablet Tramadol
Contradictions Of Xanax
Non Prescription Ambien
Tramadol Hci Treatment
Valium Pakistan
Buy Ambien Where
Xanax Detectable Drug Screen
Xanax Grapefruit Juice
Buy Xanax With Rx
Clock Future Payment Sell Time Tramadol
Webplus Aopis Org Valium
Cost Of Valium Vs Diazepam
Recreational Ambien
Affect Side Xanax
Reaction Of Diltiazam And Xanax
Long Term Effects Of Xanax
Indication Tramadol
Xanax Addictive Behavior
Ambien Side Effects Mood
Cat Health Cheap Tramadol
Xanax Asthma
Migraine Tramadol
Gg 258 Xanax Id
Search Results Generic Xanax
Can Tramadol Cause Cystitis
Delivery Ex Fed Overnight Xanax
Ambien Prescription
Tramadol Conversion To Fentanyl Patch
Ambien Detectable Drug Test
Sale Ambien
Is Ordering Tramadol Online Illigeal
Gabitril Xanax
K9 Xanax
Valium Withdraw
Xanax And Blushing
Valium Xanax Ativan
Tramadol Collect On Delivery
Xanax Inhibitions
Cheap Site Tramadol
Xanax Gold Bars
Xanax And Cocaine
Is Tramadol An Opioid
Does Ambien Cause Body Pain
Xanax With 5htp
Tramadol Hcl W Acetaminophen
Online Pharmacies For Valium
Buy Cheap Ambien
Get High Off Ambien Cr
Buy Cheap Valium Uk
Lunesta Vs Ambien Cr
Does Ambien Cause Beast Sensitivity
Recovering From Ambien Addiction
Ambien Faq Findlaw For The Public
Ambien Manufacturers
Effects Of Tramadol On Dogs
Viagra Ambien Gift
10 Mg Of Ambien
Mixing Alcohol And Xanax
Cod Tramadol 180
Valium Express Scrips
Mexican Pharmacies Online Xanax
Hci Tramadol
Ambien Us Pharmacies That Take Mastercard
Tramadol How To Take It
Long Term Ambien Use
Buy Xanax We Accept Money Orders
Buy Mw Site Xanax
Tramadol Tabs For
Ambien Commercials
Ciprofloxacin And Xanax Interaction
Online Ambien Perscriptions
Seroquel Risk With Xanax
Ambien Overnight Ups
Get A Prescription Online For Valium
Valium Treatment For Canines
Tramadol Headache Medication
Xanax No Prescriptioin
Xanax Purepac Photo
Low Cost Tramadol
Low Dose Xanax Withdrawl
Ca Site Xanax Zingpr
Ambien Arrests
Ease Tramadol Withdrawal
Xanax And Propranolol
Ambien Assault
Drug Class Of Valium
Tramadol And Alcohol
Can Tramadol Be Detected In Urine
Medication Zolpidem Ambien
Valium Cheap Online Accepts Discover Card
Tramadol All About
5 Mg Valium
Pepare Tramadol For Injection
Tramadol Ingrediants
Tramadol Rush
Xanax Pharmacy
Valium Dose Reduction
What Category Of Drug Ambien
Canada From No Ordering Prescription Xanax
Ambien Online Description Chemistry Ingredients Zolpidem
Non Presciption Meds Generic Valium
Uk Tramadol Manufacture
Ambien 2006
Valium Night Sweats
Oxycontin Without Prescription Xanax Internet
Ambien Information From Drugs Com
Mix Maxalt And Valium
Different Miligrams Of Valium
Overnight Delivery Xanax Didrex Fedex
Buy Xanax Online No Prescription Needed
Insomnia And Sonata Ambien And Rozerem
Xanax Home Page
Ambien Withdrawl Detox
Tramadol Canine Effects
Buying Xanax Forums
Get Off Xanax
Xanax .5 Milligram
Ambien Cr Doses
Ambien Cr 12.5 Color
Valium Without A Prescription Order Online
Seredyn Xanax
Xanax Purchase With Mastercard
Dependency On Ambien
Ambien Effect On Etoh Level
Ambien Overnight Fedex Priority Delivery Saturday
Cheap Fioricet Medication Online Phentermine Tramadol
Xanax Xr 3 Mg
Tramadol Dog Pain
Memory Loss With Ambien
Valium Panic Disorder
Pain Tramadol Hydrochloride Ultracet
Is There A Generic Ambien
Cod Tablet Tramadol
Generic Ambien Photos
246 Xanax Pill
Xanax Valium Quick
Dollar Valium
Taking Lexapro And Xanax
Ambien Causing Brain Tumors
Tramadol Urine Drug Testing
Valium Without Precription
Best Quality Xanax
No Fax Payday Loan Buy Tramadol
Xanax Package Insert
Xanax Half Life Cycles
Display Ambien
Klonopin Rating Xanax
Carisoprodol Xanax
Cash For Tramadol
Ambien Cheap Prescription
Boards Qoclick Shop Smoking Valium
Long Term Ambien Use Side Effects
Ambien Warnings
Inexpensive Xanax
Generic 2mg Xanax Pictures
New 2 Mg Xanax Pic
Prices For Sleep Aid Ambien
1mg Xanax
Ixing Lexapro With Xanax
Interaction Of Xanax And Percocet
Penalty For Smugling Valium
Suicide Ambien
Cheap Tramadol 180
Zolpidem Ambien
Xanax Interaction With Oxycodone
Sobriety Xanax
Xanax Treatment Acute Panic Attacks
Xanax Pain
Ultracet Tramadol Hydrochloride Acetaminophen Side Effects
Zyban Xanax
Ambien And Generic Ambien
Carpo Jet Valium
Xanax Lethal Dose
Buy Ambien On Line Physician

Escrits (diversos autors)
Escrits Xirinacs (vegeu també la pàgina "OBRA")

Comments Off

Permalink

XIRINACS AL PALAU I… ARREU (Lluís Busquets)

Article publicat al Diari de Girona.

Podeu accedir-hi clicant aquí.

El 1987 fou constituïda la Fundació Tercera Via, que esdevingué, el 1999, Fundació Randa -Lluís M. Xirinacs. A la seu del carrer Rocafort, l’exsenador Xirinacs dedicava hores i hores als seus treballs de globalisme fins i tot després d’escriure’n la tesi doctoral que obtingué “summa cum laude” del tribunal de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. L’Equip directiu de la Fundació va entomar amb sorpresa l’oferiment de Xirinacs al Transcendent l’agost del 2007 i totes les conseqüències que se’n derivaven: algunes incomprensions i abundància d’homenatges arreu de Catalunya, actes acadèmics (des d’Església Plural a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona), posada del seu nom a carrers i places del país, ordenar el seu llegat (feina immensa)… En menys d’un any del seu arrabassament, i després de la publicació encara en vida d’Un model global de la realitat/ Primera part: Model Menor (Abadia: 2007), llibre cabdal per entendre la seva filosofia, s’han editat dos llibres importants: Dietari final (Ara Llibres: 2007) -que aplega els dos dietaris que va escriure mentre es preparava a ben morir- i L’Esperit batega per Catalunya (Abadia: 2008) -que conté una significativa antologia dels seus textos precedida d’una breu biografia. Qui encara argumenti que no es pot conèixer prou bé la seva vida i obra… -fins i tot en aquells punts en què fou conflictiu i discutible- ja no té excuses. I la Fundació segueix treballant per ordenar el seu llegat i oferir al públic els seus textos, entre els quals una sèrie d’articles amb què l’any 2000 col·laborà al Diari de Girona.

Des del seu comiat l’estela de Xirinacs no ha parat de créixer. Només cal visitar a la xarxa (www.xirinacs.cat) per adonar-se fins a quint punt el poble de Catalunya el té present. El passat 24-VI se celebrà al terme d’Ogassa, al pla de can Pegot i davant de Sant Amanç (”Enamorat per sempre”) -lloc on s’oferí- el “I Aplec Xirinacs” i s’aprofità per instal·lar-hi un monòlit de granit de 12 tones de pes i dos metres d’altura per dos d’amplària a fi de commemorar la seva persona i la seva obra. Amb l’ajut de l’Ajuntament d’Ogassa, el monobloc va ser possible gràcies a moltes aportacions de persones anònimes que volien recordar i reconèixer la vida d’un home que va estar fins al final al servei del poble català. L’escultura, realitzada per l’escultor vallesà Jaume Rodri-exparlamentari i, abans, excompany de clerecia de Xirinacs-, representa una gran X amb un accent, grafema xinès que simbolitza l’home bo de vida dreturera. La X està encarada a llevant amb la intenció que any rere any els primers raigs de sol del nou solstici l’il·luminin de ple. El càlcul el va fer el matemàtic Jordi Domènech, autor també d’una fórmula matemàtica amagada a la part del bloc fixada al terra, que ofereix l’indret on hi ha amagats el testament de Xirinacs així com algunes de les seves obres més significatives.
A l’agost passat, commemorant l’aniversari de la seva donació, dotzenes d’amics van fer un camí espiritual de Sant Joan de les Abadesses a Ogassa, passant la segona nit al ras i fent bivac davant de Sant Amanç amb textos bíblics entre els dits per pujar al Taga l’endemà i baixar el dia 8, no sense visitar abans el Santuari de Vidabona, i confluir a l’Hostal de Rama per celebrar un “gran àpat sagrat”, tal com Lluís M. convidava els amics en el seu dietari (fins i tot, abans de morir, deixà els diners perquè es portés a terme!)
Per si fos poc, com es va comunicar als mitjans d’informació, noves dinàmiques van portar el passat dia 9 de setembre a transformar la Fundació on ell havia treballat tant en la Fundació Xirinacs, des d’aleshores dirigida per Fèlix Simón i presidida per Xavier Espar i Ticó, amb una imatge emprenedora i trenta patrons, entre els quals, professors d’Universitat com Jordi Sales, Octavi Piulats, economistes com Martí Olivella, polítics com Àngel Colom, actors com Mireia Chalamanch, Joel Joan… per només fer uns quants noms. A banda d’ordenar i preservar el seu llegat, la Fundació vol dur a terme tasques d’investigació, formació i acció basades en la globalística i la dimensió comunitària, en l’horitzó de la vera pau -Xirinacs va ser un no-violent fins a la radicalitat!-, en continu diàleg amb les nostres tradicions, a més de debatre, ampliar, recrear i difondre les seves propostes relacionades amb la construcció d’un model global de la realitat capaç d’abastar les dimensions científica, filosòfica, social, econòmica i espiritual tot cercant solucions lliures i solidàries per als nostres actuals atzucacs.
Va ser l’actor Joel Joan qui, en l’aplec del passat dia de Sant Joan, va anunciar un gran acte d’homenatge titulat Xirinacs al Palau per al proper 13 d’octubre, anunci sortosament fet realitat. “Cal que els joves coneguin la seva persona i la seva obra!”, deia entusiasmat el passat 19 de setembre quan presentà l’acte als mitjans de comunicació i un programa en què, a més de parlaments, recitats i enregistraments en vídeo, hi participaran cantants i grups musicals com Obrint Pas, Elèctrica Dharma, Coral Sant Jordi, Aramateix, Maria del Mar Bonet, Manel Camp, Feliu Ventura, Joan Reig…
En un moment en què l’Estat no compleix ni les lleis orgàniques que aprova a les Cortes (com la del nostre ja disminuït Estatut) i Catalunya s’ha de comportar com un indigne pidolaire captant les engrunes que se’ns atorguen de les nostres pròpies aportacions per assolir un finançament que no ens acabi d’escanyar com a comunitat nacional, l’homenatge a Xirinacs -sortit de baix, sense cap intervenció dels seus amics ni de la seva Fundació- arriba com l’anell al dit per a molts, bé que encara interessi a d’altres passar la pàgina de l’incòmode exsenador, proposat per tres vegades al premi Nobel de la pau. (TV3, per exemple, la que es denomina televisió pública sense ser-ho, s’ha negat a retransmetre l’acte d’homenatge i fins i tot a enregistrar-lo!) Quan vaig demanar a Joel Joan de què havia conegut Xirinacs que ara se sentís cridat a promoure’n un homenatge, em va respondre: “Jo era petit i la mare em duia pel carrer Entença al col·legi quan ell estava plantat davant la Model. Li vaig demanar qui era aquell home de la barba que sempre era allà mateix. I em va respondre: “Aquest senyor és el guardià de les llibertats de Catalunya i de la seva dignitat!”.
Quina saviesa íntima, la d’aquesta dona! I encara hi ha qui no entén que en el seu testament Xirinacs titllés els nostres líders de covards i de massificadors del poble!

LLUÍS BUSQUETS I GRABULOSA

Escrits (diversos autors)

Comments Off

Permalink

CURSOS I TALLERS 2008-2009

A cada instant de la nostra vida pensem, ens relacionem, decidim, ens posicionem i fem segons el mapa mental que cadascú de nosaltres ens hem anat configurant des de petits. Ordenar la nostra ment segons un mapa harmònic, global, que integri tots els conceptes i contradiccions, ens pot ajudar a comprendre la nostra realitat i la dels altres; a comprendre les vivències, els conflictes, a ser més lliures i a canalitzar de manera molt més eficient la nostra energia vital.

Presentació dels cursos Globàlium Menor, Globàlium Model Major i Salut i Política el dia 20.10.08 a les 19 hores a FUNDACIÓ XIRINACS.

CURS GLOBÀLIUM MODEL MENOR
Estudi del Model Menor de pensament global d’en Lluís Mª Xirinacs: un ideograma (mapa global de conceptes) per aprendre a globalitzar el nostre pensament, és a dir, fer gimnàs mental. Creiem que pensar d´aquesta manera ens ajuda a obrir, eixamplar i actualitzar el coneixement bàsic d’un mateix i del que ens envolta.

Horari: Dilluns de 19 a 20.30 hores.
Calendari: Del 3 de novembre al 15 de juny (quinzenal: un dilluns cada dues setmanes) Professors: Manuel Garcia i Joan Parés.
Preu: 20 euros.

CURS GLOBÀLIUM MODEL MAJOR
Adreçat a tota persona que, després d’haver estudiat el Globàlium Model Menor, vulgui aprofundir en el Model Major, amb l’estudi de la resta de categories i el repàs de les àrees bàsiques del Model Menor.

Horari: Dilluns de 19 a 20.30 hores.
Calendari: Del 10 de novembre al 22 de juny (quinzenal: un dilluns cada dues setmanes)
Professors: Manuel García i Joan Parés.
Preu: 20 euros.

TALLER INVESTIGACIÓ GLOBÀLIUM

Exposició completa d’un model global de la realitat.
Adreçat a qui hagi fet el curs d’introducció i vulgui aprofundir en l’exploració i l’harmonització de la nostra ment i de la realitat.

* L’equip es reunirà un cop al mes. La segona trobada està prevista per al dimecres, 12 de novembre.
(L’hora sempre és la mateixa… les 19,15).

Calendari: de l’octubre de 2008 al juny de 2009.
Coordina: Núria Roig i Esteve
Informació: germanies@germanies.org 934194747

CURS DE SALUT I POLÍTICA des d’una perspectiva global
Adreçat a tota persona que vulgui augmentar els seus coneixements en els dos temes i vulgui tenir més “armes” per enfrontar-se a futurs reptes en la seva salut i/o en la seva participació política. Es tractaran temes estudiats per l´Agustí Chalaux i Lluís M. Xirinacs.

Horari: Dissabte de 10 a 13 hores, o bé, un dimecres al mes de 17.30 a 20.30 hores.
Calendari: A concretar.
Professor: Joan Parés.
Preu: 20 euros.

TALLER “INTRODUCCIÓ AL GLOBÀLIUM”.
Farem un recorregut a vista d’ocell pels diferents “territoris” de la realitat i els relacionarem entre sí a través del mapa geomètric. Combinarem explicacions teòriques amb senzilles pràctiques vivencials dels diferents aspectes.

Dies: 18 i 19 d’octubre
Lloc: La Plana (masia de Sant Joan d’Oló, entre Santa Maria d´Oló i Artés, comarca del Bages)
Horari: De 10 h fins després de dinar del diumenge.
Preu : 130 euros (Inscripció al curs i pensió completa a la Plana)
95 euros (Menors de 25 anys).
Qui ho necessiti, pot sol·licitar intercanviar bona part del cost per serveis a la casa
Inscripcions: lplanes@pas.cat , o bé, 93.844.45.53

TALLERS DE PREVENCIÓ DE CONFLICTES PER A INFANTS I JOVES

Aquest taller, ja en pràctica i amb bons resultats des de 2003, és molt indicat per a alumnes i professors de l’ensenyament primari i secundari i per a diferents col·lectius de gent jove, esplais, escoltes, etc.
Té com a objectius: ensenyar als infants i joves l’art del diàleg i el sentit de la comunitat des de la pràctica (aprendre a escoltar, parlar i decidir en grup de manera àgil) prevenir l’aparició de conflictes i preparar-los per a la seva contribució en una futura democràcia participativa descobrint la grandesa de la cordialitat, de l’acceptació de les diferències, de l’arrelament, de la defensa de l´interès comú i de la força del consens veritable.

Organitzat per Germanies, www.germanies.org
Contacte: germanies@germanies.org, o bé, 93.419.47.47

Informació:
FUNDACIÓ XIRINACS
Rocafort, 242 bis, 1er – BARCELONA
Metro: Línia 5 (Entença)
Telèfon 93 3220338
Horari:
Matins de dilluns a dijous de 10 a 14 hores
Tardes, dilluns, dimecres i dijous de 16 a 19 hores

Escrits (diversos autors)
General

Comments Off

Permalink