Taller de diàleg i consens (11/10/2008)

Benvolgudes i benvolguts:

El proper 11 d’octubre, d’11 a 13,30 oferirem una sessió teòrica i pràctica basada en les

propostes de DIÀLEG I CONSENS.

Conscients del fet que falta molt de camí encara per assolir la Vera Pau somniada

per Lluís M. Xirinacs i per molts de nosaltres, ens disposem una vegada i una altra

a treballar per assolir-la i si bé, no podem encara fer realitat el somni amb tot el que

representa, ve sovint a visitar-nos i ens deixa el gust d’haver tastat un poc d’aquelles

“coses” que acaben esdevenint irrenunciables.

Per dir-ho d’una manera molt resumida, en la part teòrica us parlarem de CONSENS

i dins de la pràctica, treballarem una tècnica per arribar-hi..

Temes: Àmbit i espai individual i àmbit i espai col·lectiu. Llibertat individual i llibertat

col·lectiva. La importància de cadascú en el procés cap a l’alliberament col·lectiu.

Les aportacions des de cada àmbit de treball. El consens dins de l’àmbit associatiu i

institucional. * També ens podeu fer arribar propostes sobre les que desitgeu

treballar.

Us convidem a assistir-hi. Ens trobareu a la seu de la FUNDACIÓ RANDA-LLUÍS M.

XIRINACS, actual FUNDACIÓ XIRINACS, carrer Rocafort, 242, bis, primer pis,

Barcelona. Confirmeu la vostra assistència, trucant al 934194747 i deixant el vostre

missatge al contestador. O envieu un mail a germanies@germanies.org.

Gràcies per tot.

Roser Veciana i Olivé
Núria Roig i Esteve
(Coordinadores de germanies)

Tramadol Dosage For Canines
Xanax 2 Mg Photo
Tramadol Generic Ultram
Tramadol Breastfeeding
Ambien For Anxiety
What Is Ambien For
Dose Xanax
Valium Dosing
Pink Valium
200 Tramadol Overnight Cod
Ambien Long
Pregnancy And Xanax
Ambien 5 Mg
Xanax Oxycontin Seizure
Valium Fast Shipping
Ambien With No Prescription
Xanax Supplements
Xanax Weight
Drugs From Canada Xanax
What Does Tramadol Look Like
Info On Medication Tramadol Hydrochloride
Effects Of Valium
Valium For Dental Anxiety
Overdose On Ambien
Buying Ambien
Ambien Driving Sleep
Ambien Memory Problems
Generic Xanax Names
Ambien False Positive
Xanax Effects On Kidneys
Ambien Yellow Pills
Is Lortab Stronger Than Tramadol
What Are Side Effects Of Valium
Canadian Pharmacy Xanax
Xanax With Next Day Delivery
Express Valium
Ambien Cr From Canadian Pharmacy
Legally Buy Valium On Line
Best Overnight Sources For Xanax
Ambien Overnight No Prescription Fedex
Can Ambien Hurt Your Liver
Xanax Flower Necklace
Prices Tramadol
Order Tramadol Cod
Online Tramadol Dreampharmaceuticalscom
Xanax Overnight Delivery Guaranteed
Xanax Online No Prescription Usa Pharmacy
Tramadol Hci
Xanax Palpitations
Tramadol Efectos
Ambien Ordering
What Is Tramadol
Kinsey Valium
Herbal Substitutes For Xanax
Tramadol Headache
Depression Tramadol
Buy Xanax Online Now
Xanax For Treating Lower Back Pain
Heroin Mix Xanax Bars
Tramadol Hcl-acetaminophen Par Dosage Information
Tramadol Cheapest Online
Tramadol Seizures
Xanax And Sun Sensitivity
Ambien And Antiseizure Medications
Valium Wisdom Tooth
Xanax Pharmacy
Tramadol Onlinetramadol Online
Xanax And Cocaine Effects
Tramadol And Florida
Paracetamol Nsaids Tramadol
Tramadol Cause Kidney Problems
Wellbutrin Xanax Together
Xanax Time Release
Recreational Dose Xanax
Ambien Water Solubility
90 Ambien Pill
Valium Adhd
Ambien Black Outs
Recreational Ambien Dose
Tramadol Dosing Instructions
Ambien Lunesta Versus
Xanax Doctors In Dallas Ft Worth
Mocha Vodka Valium Latte
Cheap Cod Tramadol
Tramadol Cod 180
Generic Drugs Generic Equivalent For Valium
Online Pharmacy Xanax Ambien
Overnight Tramadol No Rx Sunday Delivery
Key Tramadol
Xanax For Essential Tremmors
Real Xanax
Valium And Wellbutrin
Xanax Cured Numbness Tingling
Aetna Us Health Care Cheap Tramadol
Ambien Painting Sleep
Picture Of Valium
Ambien Cr Withdrawels
Purhasing Ambien
Xanax And Buprenorphine Mix
Tapering Oxycodone With Tramadol
Xanax Withdrawal Confusion
Xanax And Federal Express
Acyclovir Aldara Tramadol
Dangers Of Abruptly Stopping Xanax
Cheap Xanax No Prescription Overseas
Beitrag Buy Name Text Tramadol
Can You Smoke Valium
Effect Indication Side Toxic Tramadol Usage
Addiction To Xanax
Overnight Shipping Ambien
Duration Of Xanax Withdrawal
Immediate Cessation Of Xanax
Ambien Tabs Hep C
Valium From South America
Buy Valium Online Pharmacy
Medlineplus Drug Information Tramadol
Cheap Tramadol
Sonata Vs Ambien Cr
Ambien Ghb
Side Effects Valium
Tramadol Withdrawal Syndrome
Is Ambien Lethal
Order Xanax Online Pharmacy
Can Tylenol Be Taken With Ambien
Valium Next Day Delivery
Tramadol Cod Sisters Pharmacy
Ambien Hangover
Tramadol Fedex Cod
Can You Mix Tramadol And Soma
Ambien And Buy
Xanax And Cocaine
Beitrag Name Text Valium
Tramadol Lowest Price
Xanax And Drug Tests
Script Free Xanax Direct
Ambien Dosage Lethal
Xanax Shipped Fedex
Generic Discount Ambien
Injecting Tramadol Capsules
Xanax Self-detox
Ambien Cheep
Imuran And Xanax
Tramadol Drug Tets
Non Presciption Meds Generic Valium
Valium Ingredient
Valium Msds
Kidney Function Tramadol
Generic Version Of Valium
Buspar Xanax
Legal Xanax With No Prescription
Tramadol Equivalent
Free Shipping Tramadol
Ambien People Magazine
Valium Prescription Online
Xanax No Rx Cod
Ambien Heart Failure
Pdr Valium 5mg
Buy Xanax Woithout Prescrition Overnight Delivery
Ambien Cr Order
Effects Of Valiums
Xanax Ca
Valium Prescribed
Buy From Need Pharmacy Tramadol Wizard
150 Tramadol
Tramadol And Blood Pressure
Ambien Starting From Per Pill
Tramadol 100 Mg Hcl
Affect Side Tramadol
Xanax Overnight Reliable No Prescription Needed
Tramadol Order
Tramadol Acetaminophen Pill Identification 537
Generic Ambien Medication
Zolpidem Tartrate Ambien Generic Usa
No Prescription Xanax Online Cheap Xanax
Ambien In Traumatic Brain Injury
Buy Xanax Withouy Prescription
Millenium Pharmacy Valium
Lunesta Versus Ambien
Side Effects Tramadol Trusted Pharmacy Catalog
Best Online Soma Buy Tramadol Now
Tramadol Rls Plmd
Ambien With Mastercard
Veterinary Use Of Tramadol
Xenical Tramadol Hgh-saizen
Affects Of Ambien
Xanax Without A Perscribtion
Ambien And Testosterone
Long Term Effects Of Xanax
Valium And Breastfeeding
Ambien Creativity
What Does Valium Look Lik
Tramadol Halflife In Dogs
Cozumel Xanax
Xanax Overnight Saturday Delivery
Pharmacy Tech Online Buy Now Tramadol
Ambien And Comas
Valium Articles
Xanax During Pregnacy
Subutex Mixed With Xanax
Tramadol Shakes
Xanax Drug
Ambien Sleep Shopping
Ambien Mail Order
Xanax Slang Words
Ambien Skin Crawling
Ambien Uk
Tramadol Withdrawals
Ambien Oklahoma Cod
Tramadol How Often
Ambien Side Effects And Warnings
Pets And Ambien
Purchase Ambien Without Prescription
Xanax 029
Forms Of Alprozalom Xanax
Side Effects Of Tramadol In Dogs
Compare Clonazepam And Valium
Cachet Valium
Mexican Pharmacies Ambien
Cash Delivery Tramadol
What Is Tramadol Product
Kentucky Valium
Buy Xanax Online Without
Medication Valium
Ambien Correct Dosage
Xanax Withdraw Melatonin
Long Term Xanax Use
Tramadol 100
Valium Canada
What Is Ambien Lighting
Xanax G3722
Pliva Tramadol
Tramadol 50 Mg Use With Elderly
Ambien Effect On Etoh Level
Drug Withdrawal Valium
Tripping Ambien
Tramadol And Migraine
Ambien Sideeffects
Effects Of Xanax And Vicodin
Tramadol Imprint Code
Dosage Recommended Xanax
Xanax Liver Damage
Tramadol Overnight Shipping
Can You Mix Tramadol And Benedryl
Valium Percoset
Xanax Delivery Overnight
Xanax Overdose Affter Effects
Is Xanax Harmful Early In Pregnancy
Tramadol Affects Ph
Paxil Xanax
Cheap Site Valium
Online Cheap Ambien
Valium Online Description Chemistry Ingredients Diazepam
Tramadol Hcl Forum
Liquid Valium Best Online Pharmacy
Ambien Ndc
Pictures Of Valium 7 5
Online Pharmacy Xanax
Watson Brand Valium
120 Tramadol And Free Shipping
Boards Cheapest Qoclick Shop Valium
Guide Cheap Ambien Boards
Medium Hypnosis Valium
Cheap Tramadol Overnight Delivery
Valium Vs Clonazepam
Injectable Valium Online Purchase
Ambien No Prior Prescription
Xanax Stops My Blurry Vision
Klonopin Valium Vs
No Prescripition 2mg Xanax
Xanax Anxiety Public Speaking
Dicyclomine Tramadol And Domperidone
About Ambien
Suicide Xanax
Ambien Effect Side
Tramadol Restless Leg Syndrome
Tramadol Epidural
Ambien Horror Story
Atkins Diet Menu Buy Tramadol
Oval Xanax
Xanax Bars
Treating Anxiety Valium
Xanax Borderline Personality Disorder
Ambien Related Problems
Inject Valium
Mixing Dxm And Xanax
Tramadol Sr
Is Tramadol Chemically Like Paracetamol
Tramadol Lethal Level
Tramadol Propecia
Second Mortgage Loan Rate Tramadol
Does Ambien Work
Valium Ingredients
Pump Up The Valium
Ambien And E D
Tramadol Prescription 32
Kava Xanax Toxicity
120 Pill Tramadol
Buy Tramadol And Xenical At Jagtek
Xanax Result Time
Body Does In Long Stay Valium