Fragment de “Catalans de Biaix” (Josep Faulí)

xirinacs.jpg

Josep Faulí, CATALANS DE BIAIX. (Editorial Mediterrània)