Desembre 13th, 2007

L’Arboç també s’hi apunta!

Notícia publica BOP DE TARRAGONA – Núm. 257 Dimarts, 6 - 11 - 2007

AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ
Edicte
El Ple de sessió extraordinària de data 25 d’octubre de 2007, aprovà inicialment la incorporació del nom del filòsof, escriptor, pensador, ex-senador, i activista infatigable per la pau i pels nostres drets nacionals, Lluís Maria Xirinacs i Damians, en la llista del nomenclàtor municipal per tal que un carrer o plaça porti el seu nom i s’incorpori, en la nostra memòria col•lectiva. S’obre un termini de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per a què qualsevol persona interessada pugui presentar les observacions o suggeriments que consideri convenients. En el benentès que, transcorregut l’esmentat termini sense presentar-se suggeriments ni observacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de més tràmit.

L’Arboç, 26 d’octubre de 2007. — L’alcalde, Joan Plana i Pons.

Carrers i places

Comments Off

Permalink

A Vilassar de Mar obert expedient

Notícia publicada a Ràdio Vilassar de Mar

La moció d’ERC per denominar un carrer del nostre poble amb el nom de Lluís Maria Xirinacs finalment es va formular d’una altra manera: Obrir l’expedient per canviar el nom del carrer Dr. Modrego pel de Lluís Maria Xirinacs. ERC justificava el canvi perquè explicaven que la figura de l’arquebisbe Dr. Modrego estava relacionada amb el període de dictadura franquista mentre que Lluís Maria Xirinacs, activista social i polític, empresonat en dues ocasions pel règim franquista, va ser un dels principals defensors dels drets i llibertats del poble de Catalunya. L’expedient s’obrirà amb els vots a favor d’ERC, CiU, PSC, l’abstenció d’ICV i el vot en contra del PP, i seguirà el procés que marca el reglament d’honors de l’Ajuntament.

http://radio.vilassardemar.cat/resum-del-ple-ordinari-dahir-al-vespre/

Carrers i places

Comments Off

Permalink