∞ En Lluís M. Xirinacs és viu…en nosaltres

Amics: Bon dia!
Tal vegada ja ho sabeu: EN LLUÍS M. XIRINACS I DAMIANS ÉS VIU … EN NOSALTRES. Cridem-ho als quatre vents.

Com diuen uns versos del poema HO SAP TOTHOM I ÉS PROFECIA de J.V. Foix:

Res no s’acaba i tot comença.
Vénen mecànics de remença
Amb olis nous de llibertat;
Una Veu canta en recompensa:
Que a cal fuster hi ha novetat.
DES D’ALACANT A LA PROVENÇA
QUI MOR NO MOR SI EL SON ÉS CLAR
Quan neix la Llum en el quintar.