∞ Comunicat Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs (3 oct 2007)

Amics:

Van passant els anys i dins d’aquesta mal anomenada “democràcia” es veu que no hi té cabuda ni la llibertat plena ni els intents per aconseguir-la, sempre durament reprimits.

Els darrers fets ho corroboren:
. Atemptats a la llibertat de manifestar-se contra la monarquia imposada.
. Atemptats a la llibertat d’expressió esgrimint lleis injustes.
. Atemptats als drets professionals dels periodistes i fotògrafs que fan el que cal: servir el poble. Les coercions que han patit per tal que arribessin a l’extrem de delatar els manifestants, són inadmissibles.

Davant d’un poder que imposa el terror i que vulnera els drets més bàsics dels individus i del poble, tenim el dret i el deure de defensar-nos.

DES DE LA FUNDACIÓ RANDA – LLUÍS M. XIRINACS:

- Denunciem les autoritats que bandegen el poble en lloc de servir-lo.
- Donem suport al fotògraf Jordi Ribot i als altres fotògrafs i periodistes que,
  dins de la més genuïna lluita no violenta, es neguen a cooperar amb l’enemic.
- Donem suport també als qui desobeint una llei injusta, enderroquen
  simbòlicament els signes d’una monarquia i d’un estat hostils al nostre poble.
- Donem les gràcies a Alerta Solidària, cercadors incansables d’accions
  alternatives.

Com deia en Lluís M. Xirinacs el qual ens ha deixat l’empremta de tota una vida al servei del poble des de la no violència:

“Contra el vici de manar malament, hi ha la virtut de desobeir.”

Barcelona, 3 d’octubre de 2007

Comunicat Fundació Randa- Lluís M. Xirinacs