Llibre d’Amic e Amat (Espiral d’Embulls)

Dediquem aquesta cançó, musicada pel grup mallorquí Espiral d’Embulls, al Xiri, sobretot després de llegir les seves “Darreres espurnes”, on reflexiona i aprofundeix en el Llibre d’Amic e Amat del místic i pare del català antic, el mestre Ramon Llull.
Llibre d’amic e amat (Espiral d’Embulls) (mp3)