Agost 30th, 2007

No era aquí (Maria Torrents)

“No era aquí”

No era aquí quan en Lluís M. Xirinacs va decidir fer el darrer acte
de la seva “contesa”, i alliberar-se de la seva condició d’esclau de
l’estat espanyol.

Per això, encara que tard, sento la necessitat de retre-li el meu
humil homenatge. L’homenatge d’una mare de família, que entèn
visceralment aquesta necessitat d’alliberament que va empènyer en
Xirinacs a consagrar la seva vida a aquest objectiu, i no només per a
ell a títol individual, sinó en benefici de tot el seu poble.

Xirinacs ha estat un fidel servidor de la Veritat. Una Veritat que el
va anar conduint a la descoberta i al servei de les LLeis Universals
i de la Font d’aquestes Lleis. Una tasca que ha marcat la vida de
tots els grans homes, dels homes savis.

Les Lleis Universals regeixen a tots els nivells de la realitat, des
de l’alimentació fins a les relacions amb l’entorn i amb els altres.
I es manifesten tant en la vida dels éssers individuals com en la
dels pobles.

Xirinacs ha fet un procés d’aprofundiment i seguiment d’aquestes Lleis
que se li anaven revelant com a fonamentals. El seu compromís, la seva
sinceritat personal amb allò que se li mostrava com essèncial li ha
donat la coherència i la insubornabilitat que ha caracteritzat la
seva vida. La seva força provenia d’aquesta amistat íntima amb la
Veritat, d’aquesta voluntat de posar de manifest l’essència última,
la plenitud de les persones i la del seu poble.

Ell ha experimentat que la fortalesa per fer front a la violació de
la més gran Llei Universal; LA LLIBERTAT, ve de l’interior de
l’Esser. Rau a l’interior de cada un de nosaltres.

Fruit d’aquesta experiència vital, i com tots els grans servidors de
la Veritat al llarg de la història, ha mostrat una duresa absoluta
amb els que són instruments de l’error, en el cas de la nostra nació,
amb els polítics, que accepten i/o promouen la submissió, i renuncien
al dret més inalienable amb què l’Esser ha dotat a tots els pobles: la
llibertat. Ha denunciat amb contundència que l’actitud dels polítics
envileix i fa enmalaltir tot el cos social català.

“per contrapuntar la covardia
dels nostres líders, massificadors del poble”

Paraules terriblement acusadores si tinguéssin orelles per escoltar!.

Però en Xirinacs no només blasma i desligitima els polítics actuals,
sinó que ens deixa com a testament un profund missatge d’esperança.
De la mateixa manera que ell ha experimentat la font de la seva
fortalesa en el més íntim del seu ésser, confia en la capacitat que
tenim cada un dels que hem decidit ser catalans de trobar aquesta
mateixa fortalesa i determinació per a culminar la tasca que tenim
entre mans com a poble. L’alliberament.
Xirinacs ens ho ha llegat clarament. Ara és a les nostres mans.
Tenim la legitimitat i el deure de retornar-nos el nostre bé més
preuat: la llibertat, sense la qual la vida és insulsa i grisa,
mediocre i malatissa.

Amb el seu darrer acte ens recorda que la força que ens portarà a la
victòria, a ser lliures i senyors del nostre destí col-lectiu és a
dins nostre. Està ancorada en aquesta Veritat que és a la base de la
Vida, i batega cada vegada amb més força al cor de tots i cada un de
nosaltres.

Ens diu que la victòria només depén de la nostra insubornable voluntat
de ser lliures.

Ens diu que la nostra força és la força del disseny de l’Univers, que
té com a Llei Suprema l’expressió en plenitud de totes les
manifestacions de la Realitat, i de les quals el poble català n’és
una.

En Xirinacs ha traspassat el vel perquè és un esperit lliure que ja
ha fet el seu camí per a desvetllar consciències encara esclaves.
L’esperit que l’ha guiat, però, és ben viu en cada un dels que ens
hem compromés amb la Veritat i amb la seva expressió més noble: la
llibertat.

El nostre compromís per assolir-la és el millor homenatge que li podem retre.

Maria Torrents
Consellera de Catalunya Acció

Escrits (diversos autors)

Comments (0)

Permalink

Cultura de mort (Lluís M. Xirinacs)

Ací no ens mourem de la superfície fenomènica.
L’òvul femení fecundat per l’espermatozou masculí dóna el zigot, la llavor humana.
La vida d’un humà o, en general, la vida d’un pluricel·lular, ens agradi o no, a partir d’un zigot, en el seu desenvolupament, descriu una mena de corba semblant a la campana de Gauss, amb una pujada, primer, des de baix, lenta, després, ràpida i, finalment, a la part més alta, una altra vegada lenta, i una baixada simètrica, a dalt, lenta, després, ràpida i, finalment a la part més baixa, de nou lenta, fins que s’acaba.
Als humans necis els agradaria pujar, sempre pujar i expandir-se. La nostra és una cultura de vida exagerada en el sentit de voluntat de creixement permanent. No volem la cultura de mort que és la baixada inexorable. (I no oblidem que després de la mort no hi ha després, que el temps es fa en la vida i no la vida en el temps). Si parlem des de la biologia podríem dir que tota la nostra cultura és orientada, llevat de rares excepcions, gairebé sempre cruels i bel·licoses, a la preservació i a l’expandiment de la vida mèdicament, pedagògicament, socialment, jurídicament, religiosament, etc. La vida és sagrada! No acabem de creure en el sagrat. Però la vida és sagrada. Sembla que la mort, no!
En un ésser vivent la cultura de la vida és un procés laboriós de creixement progressiu de l’individu des del zigot, la mínima expressió de la individualitat vivent, fins al desplegament ple, la maduresa. Aquest desenvolupament ple es pot entendre en dos sentits, un de restringit: fins quan l’individu arriba a esdevenir fèrtil, i un d’ampli: fins quan el cos de l’individu arriba a la seva dimensió particular màxima. Considero cultura de la vida de l’individu tot l’esforç de cura i desenvolupament del propi cos fins que assoleix el límit màxim d’expandiment particular. Un arbre o un animal creixen i creixen fins que s’atura llur creixement. Després, durant un temps, es practica el manteniment, també cultura de vida a contrapèl, i, tot i que el cos cessi de créixer i iniciï la davallada, els costosos esforços individuals i socials que s’esmercen a favor de l’ancianitat i fins a la mort segueixen pertanyent, malgrat això, a la cultura de la vida. El manteniment en vida dels nostres vells representa un important pes en els pressuposts d’aquesta nostra societat de decrepituds inacabables mercès als avenços de la ciència mèdica. No hi ha manera de morir-se! No és que vulgui matar vells. Trobo exemplar i d’un molt alt valor ètic l’esforç que fan familiars i seguretat social per perllongar al màxim la vida de les persones, fins i tot la dels discapacitats o dels disminuïts. Crec, que jo faria igual en aitals circumstàncies, i estic agraït d’antuvi a tots aquells amics que se m’han ofert o se m’oferirien a vetllar el possible llarg descens de la meva vida.

No parlo dels altres, em parlo a mi. I desitjaria que cadascú es parlés a ell mateix. Em sembla que tant important és la cultura de la vida com la de la mort. I, ¿què és la cultura de la mort? Així com la de la vida dura gairebé fins al final, fins als darrers auxilis, d’altra banda actualment obligats jurídicament, la de la mort pot començar molt d’hora.
Considero que aquesta cultura tan marginada és molt positiva. El seu inici és en l’inici de la pubertat, en el moment en que el cos vivent esdevé fèrtil. Si la vida és el pas del zigot al cos desenvolupat de l’individu pluricel·lular, la mort és el pas invers de l’individu plenament desenvolupat al nou zigot. La vida és la descodificació de la informació emmagatzemada en el zigot. La mort no és res de negatiu, ans és la codificació de la vida individual en el nou zigot, en la nova llavor. Si mirem les coses antropomòrficament, sembla que té més mèrit codificar la complexa i llarga vida del metazou en una insignificant llavor, que descodificar el programa de la llavor per construir el vivent madur. Sigui com sigui, podríem dir que codificar és la cultura de mort i descodificar és la cultura de vida.
Aquesta cultura de mort transforma tots els teixits, òrgans, aparells i sistemes i totes les experiències de la pròpia vida, fins al moment de crear un zigot, en un nanoprograma genètic, resultat de la síntesi dels cromosomes de dues cèl·lules d’individus de la mateixa espècie i de sexe oposat, programació ubicada en el nucli del zigot. Des de la pubertat i al llarg de tota llur vida els individus vivents van codificant i llançant codis (gamets) en vista a la fecundació. En resulten llavors sempre diferents. No es el mateix la vida d’un jove que la vida d’un gran. Per consegüent tampoc ho són les seves llavors.
Aquestes porten codificacions en part comunes i en part variades segons el ritme de la vida encara no viscuda o ja viscuda. A partir de la pubertat, biològicament, és més important la codificació mortuòria de la llavor que el desenvolupament i les aventures de l’individu, a la vida particular del qual, la nostra civilització liberal concedeix tanta importància, seguretat, recursos i atencions.

Deixem l’àmbit biològic i anem a l’àmbit social. En aquest cas la codificació no es fa a través de gens i cromosomes del zigot. Es realitza i es guarda en la memòria cerebral de cadascú, enriquida per l’herència i l’educació, i, cada dia més, es realitza i es guarda en els escrits, fotogrames, diagrames, pentagrames, etc., sobre paper o en cassettes, cintes, disquets, discs compactes i altres mitjans o suports cada cop més sofisticats i sempre físics, que, per consegüent, descarreguen llur pes sobre la biologia dels individus.
Els humans en la societat, sobretot en les primeres etapes de la vida, descodifiquen la cultura rebuda a través de l’aprenentatge i l’educació, i en disposen per desenvolupar llur vocació lliure, més o menys ajudada per les circumstàncies i les oportunitats, en comunió amb tot l’entorn. Però cal que el creixement i expandiment de cadascú aprengui a prendre consciència dels seus límits. Cal saber iniciar i dur a terme, en els moments adequats, la cultura recodificadora de la mort. Cal saber-se anar retirant poc a poc del protagonisme personalista de la vida i dedicar-se més a preparar i llançar llavors
de moment silencioses amb l’experiència i la saviesa acumulades al llarg de la pròpia vida. Tant si es tenen fills (biològics) com si no, cal vetllar, en el nivell social, la creació, conservació i fructificació de llavors positives de futur, sense perseguir resultats i lluïments particulars immediats (“en pròpia vida”). Uns sembren, altres cullen. I cal també que els qui cullen sembrin per a altres. Saber, en el confinament de la fase minvant de la vida, codificar tot allò de bo i socialment valuós, que ha produït aquesta nostra vida, és tot un art, humil i callat. Cal que la llavor, tot caient a terra, mori a ella mateixa. Només així donarà ver fruit. Cultura de la mort: morir lliurement a un mateix per donar vida nova i abundant, no pròpia.

Per si algú no ho sabia, des de fa temps, estic intentant submergir-me de ple, amb uns quants anys a l’esquena, en la feina de codificació de la vida viscuda per mi i amb els meus.

Lluís Maria Xirinacs i Damians. Barcelona. 18.6.2007.

Escrits Xirinacs (vegeu també la pàgina "OBRA")

Comments (0)

Permalink

Ara ens toca a nosaltres (Víctor Alexandre)

Ara ens toca a nosaltres (comiat a Xirinacs) Imprimeix Correu-e
per Víctor Alexandre
dijous, 16 agost 2007
Discurs al Fossar de les Moreres en el comiat a Lluís Maria Xirinacs:

Acte a Girona, 13/8/2007

Acte a Girona, 13/8/2007

El passat 13 d’agost, a Girona, unes quantes persones ens vam reunir per fer un acte en record de Lluís Maria Xirinacs. Va ser un acte petit, improvisat en tres hores, però molt emotiu, que es va tancar amb l’himne nacional de Catalunya. En acabar, un senyor va llançar una pregunta a l’aire. Va dir: “Creieu que servirà d’alguna cosa la mort de Xirinacs? Creieu que els polítics reaccionaran i faran que aquest país faci un tomb?”. De fet, eren les mateixes preguntes que es fa molta gent. I, ves per on, l’acudit del dia 14 del diari El Punt les responia de manera molt gràfica, com correspon a un acudit. Es veia un polític assegut al seu despatx, presumiblement el president de Catalunya, i, davant seu, un presumible vicepresident que, mostrant-li un text que deia “Xirinacs. Testament polític”, li preguntava: “Què fem amb això?” I el presumible president contestava: “Passar pàgina”.

Xavi Torrent
Xavi Torrent, El Punt, 14/8/2007

Comiat a Xirinacs al Fossar de les Moreres

Comiat a Xirinacs al Fossar de les Moreres

Explico això perquè em sembla que és un reflex d’allò que pensem molts catalans sobre quin serà el comportament del nostre govern en aquesta qüestió. És la conclusió lògica després de sentir les declaracions de diversos polítics o el que n’han dit determinats mitjans de comunicació. Ara resulta que en Xirinacs només era “un símbol de la lluita antifranquista”, un home gran que el pas del temps havia convertit en un foll sense cap connexió amb la realitat. N’hi ha, fins i tot, que aquests dies l’han qualificat de malalt mental, de ser algú que ja no hi tocava i que deia coses mancades de sentit. És una ignomínia, certament. Però, ben mirat, la ignomínia no ens ha d’afectar, perquè és filla de la impotència. La ignomínia no és res més que la constatació pública de les greus limitacions intel·lectuals del denigrador i la demostració explícita de la gegantina superioritat moral de l’ignominiat.

Lectura del discursÉs en aquest sentit que les darreres paraules de Lluís Maria Xirinacs són la resposta a tots aquells que, des del poder o des de les tribunes d’opinió, han fet de la claudicació de Catalunya una norma d’obligat compliment. Tan cec és el seu egoisme, tan cínica és la seva deserció, que són incapaços de percebre el galdós paper que els reserva la història.

Hi ha persones que necessiten desacreditar Xirinacs -ridiculitzar-lo, si cal-, perquè ell era justament la seva antítesi. Són tots aquells que ja fa molt de temps que han trobat en la subordinació a Espanya o a França una manera de satisfer els seus interessos personals o de partit, són tots aquells que diuen que l’autoderminació és una collonada o que troben que el nom d’Espanya es diu massa poc a TV3 o que afirmen que els drets històrics de Catalunya no existeixen o que voten a Madrid al costat del Partit Popular en contra de la unitat de la llengua catalana o que ens demanaven el sí a l’Estatut per convertir-nos en còmplices d’un frau històric. Ves per on, el col·lapse recent de les infraestructures del país ha posat en evidència fins a quin punt som una colònia espoliada per Espanya amb el consentiment, ja sigui per ideologia o per covardia, de la nostra classe política. És la mateixa classe política, amb tota la seva cort de creadors d’opinió, que ens vol amansits, claudicants i sotmesos com ells; és la mateixa classe política que ens diu que ara no és el moment de parlar d’independència perquè hi ha coses més importants. I quines són aquestes coses tan importants que no tenen res a veure amb la independència? Els escons, potser? Els càrrecs, la jerarquia dels partits, la vanitat personal? Ens diran que primer calen els vots, ens diran que primer cal que la gent voti opcions independentistes perquè la plena sobirania del poble català pugui ser una realitat. Però no és veritat. És només una excusa per justificar l’immobilisme. És la classe política la que té l’obligació de conscienciar aquest país de la magnitud de l’espoli a què es veu sotmès des de fa tres segles, és la classe política la que té l’obligació d’explicar que tots els problemes que té plantejats actualment la nació catalana -tots- són conseqüència directa de la seva subordinació a un altre país. Un polític honest, un polític català que no sigui un espanyolista, té el deure moral de sacsejar la societat del seu país i fer-li saber que ha arribat el moment de dir prou: prou a la submissió, prou a la mediocritat, prou a l’espoli, prou a la mentida, prou a la fatxenderia, prou al racisme contra el poble català.

Lluís Maria Xirinacs parlava de la “traïció dels líders” i, en fer-ho, demostrava la seva generositat. Perquè… de quins líders parlava? On són els líders de Catalunya? Mahatma Gandhi sí que era un líder. L’home que deia “Facis el que facis potser no servirà de res, però és molt important que ho facis” va retornar la llibertat a l’Índia. “Però és un país pobre”, pensarà algú. Sí, és veritat. L’Índia és un país pobre, però… i què? Els indis no volien la independència per ser rics, sinó per ser lliures. La llibertat no dóna riquesa, la llibertat dóna dignitat.

És de dignitat que parla Xirinacs quan diu en el seu comiat “Amics, accepteu-me aquest final absolut victoriós de la meva contesa, per contrapuntar la covardia dels nostres líders, massificadors del poble. Avui la meva nació esdevé sobirana absoluta en mi. Ells han perdut un esclau. Ella és una mica més lliure, perquè jo sóc en vosaltres, amics!”.

XirinacsSón paraules que ens diuen que ara ens toca a nosaltres, són les darreres paraules d’un home que, com a creient que era, només es va agenollar davant de Déu, mai davant d’Espanya. I és que la independència no és cap privilegi, la independència és un dret. I és perquè hi tenim dret que la volem. La volem per poder-nos realitzar com a poble, la volem per poder-nos representar nosaltres mateixos, amb la nostra veu i amb el nostre vot, en el concert de les nacions, la volem per fer la nostra aportació al progrés de la humanitat. No és, per tant, per egoisme, que volem i necessitem ser independents, és per solidaritat. Perquè no és amb l’aeroport de Barajas ni amb les autovies o amb el metro de Madrid que volem ser solidaris, sinó amb els pobles que tenen una esperança de vida de 40 anys, la meitat de la nostra. Volem i necessitem ser independents per alliberar-nos de reis i de reines i de prínceps dropos que viuen a costa nostra; volem i necessitem ser independents per acabar amb la subordinació del nostre Parlament a la voluntat d’un altre Parlament, un Parlament que ni tan sols ens permet parlar en la nostra llengua.

Ens diran radicals, no hi ha dubte. Però ens diran radicals perquè no poden dir-nos res més. És clar que som radicals. Som radicals perquè el contrari de radical és reaccionari. I són reaccionaris, de dretes o d’esquerres, tots aquells que volen que els Països Catalans estiguin sotmesos pels segles dels segles a la voluntat de les seves nacions veïnes. És, en definitiva, perquè som radicalment desacomplexats en la reivindicació dels nostres drets que exigim als nostres polítics que no ens deixin orfes de sigles, que no dimiteixin de la seva catalanitat, que no oblidin que no és amb el seu partit amb qui tenen un compromís sinó amb el seu país. Amb el seu país i amb els qui van donar la vida per ell. Perquè si no és així, si la història no compta per a res i en nom de l’estabilitat hem d’oblidar que vam ser una nació lliure i sobirana, quina comèdia estem fent avui al Fossar de les Moreres? Quin sentit té el manteniment d’aquest indret? Quin sentit tenen els actes institucionals de l’Onze de Setembre? L’ambició és legítima, però el compromís és noble. I entre la legitimitat i la noblesa, crec honestament que cal triar la noblesa. Per això, cal demanar als nostres polítics que entre l’ambició i el compromís triïn el compromís.

XirinacsS’ha dit que Lluís Maria Xirinacs es va suïcidar. No és cert. Xirinacs no es va llevar la vida, Xirinacs només va escollir el lloc on volia morir, i quan hi va ser va deixar serenament que la vida s’escolés del seu cos. Aquest va ser el seu acte de sobirania, anar a trobar-se amb la mort en lloc d’esperar-la estès a l’asfalt o en un llit d’hospital, i aquest és el seu testament vital: dir-nos que som nosaltres, únicament nosaltres, els amos del nostre destí.

accutane timeline Zoloft Drug Interactions symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Phentermine Buy prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa How Much Zoloft Is Fatal accutane timeline
symptoms of zoloft working Levitra Dangers lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Lowest Priced Phentermine difference between lexapro and celexa
accutane timeline Viagra Alternatives symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Generic Cialis prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Phentermine Cheap accutane timeline
symptoms of zoloft working Viagra For Women lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Online Pharmacy Phentermine difference between lexapro and celexa
accutane timeline Cheapest Cialis symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Super Viagra prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Quitting Prozac accutane timeline
symptoms of zoloft working Buy No Phentermine Prescription lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Phentermine Without Rx difference between lexapro and celexa
accutane timeline Buy Pure Hoodia symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Prevent Moon Face From Prednisone prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Cialis 10 Mg accutane timeline
symptoms of zoloft working Hoodia Gordonii Trim Fx 57 lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Viagra Generic difference between lexapro and celexa
accutane timeline Bayer Cipro 2003 symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Professional Viagra prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Cheaest Cialis Professional accutane timeline
symptoms of zoloft working Lipitor And Muscle Pain lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Phentermine Yellow difference between lexapro and celexa
accutane timeline Viagra Online symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Purchase Phentermine prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Prozac And Percocet accutane timeline
symptoms of zoloft working Propecia Canada Cheap lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Percocet And Prozac difference between lexapro and celexa
accutane timeline Buy Propecia symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Source Naturals Hoodia Complex prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Viagra Without A Prescription accutane timeline
symptoms of zoloft working Phentermine Overnight lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Zoloft Zoloft difference between lexapro and celexa
accutane timeline Viagra Pills symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Mexican Rx Cialis Low Price prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Sublingual Cialis accutane timeline
symptoms of zoloft working India Viagra lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Celexa Lexapro Vs difference between lexapro and celexa
accutane timeline Phentermine 37.5 symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Doxycycline And Ms prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Nexium Generic accutane timeline
symptoms of zoloft working Prednisone With Gastric Bypass lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Nexium Rebate difference between lexapro and celexa
accutane timeline Low Cost Phentermine symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! New Drug Levitra prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Akathisias Zoloft accutane timeline
symptoms of zoloft working Womens Viagra lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Cialis Soft Tabs difference between lexapro and celexa
accutane timeline Cheapest Cialis Professional symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Generic Cialis Cheap prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Lamictal And Prozac accutane timeline
symptoms of zoloft working Prednisone Use In Pregnancy lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Color Of Phentermine 37.5 Caps difference between lexapro and celexa
accutane timeline Hoodia Pill symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Cheap 37 5 Phentermine prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Phentermine Cod accutane timeline
symptoms of zoloft working Viagra lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Pfizer Viagra difference between lexapro and celexa
accutane timeline Discount Phentermine symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Dangers Of Hoodia prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Is Viagra Safe For Women accutane timeline
symptoms of zoloft working Zoloft Withdrawel Weight Less lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Price Of Viagra difference between lexapro and celexa
accutane timeline Prednisone Tapering symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Cheapest Viagra prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Prednisone Causes Cancer accutane timeline
symptoms of zoloft working Phentermine 37.5 Mg lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Get Phentermine difference between lexapro and celexa
accutane timeline Antibiotic Doxycycline symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Cialis No Perscription prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Phentermine Urinary Metabolites accutane timeline
symptoms of zoloft working Purepac Prednisone lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Buy Viagra Soft Online difference between lexapro and celexa
accutane timeline Zoloft Manufacturer symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Meridia Weight Loss Drug prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Cialis Uk accutane timeline
symptoms of zoloft working Doxycycline For Acne lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Nolvadex D difference between lexapro and celexa
accutane timeline Medication And Prednisone symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Buying Viagra prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Cialis Surrey Bc accutane timeline
symptoms of zoloft working Cheapest Phentermine Pills lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Phentermine 37.5mg difference between lexapro and celexa
accutane timeline Instructions For Viagra Use symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Zoloft Akathisias prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Prozac Maker accutane timeline
symptoms of zoloft working Complications Of Lipitor lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Natual Viagra difference between lexapro and celexa
accutane timeline Xenical Over The Counter symptoms of zoloft working
lipitor drug cost! Cialis Super Active prednisone stopped taking side effects
difference between lexapro and celexa Suppliers Of Viagra accutane timeline
symptoms of zoloft working Xenical Hgh Phentermine Quit Smoking lipitor drug cost!
prednisone stopped taking side effects Phentermine Weight Loss Pill difference between lexapro and celexa
accutane timeline Prozac Chemical Formula symptoms of zoloft working

Escrits (diversos autors)

Comments (2)

Permalink